De Nederlandsche Leeuw, jaargang 22 (1904)

179 180 mandant van de grenadiers in het regiment van d'Heer graaf van Flodrof. 17 November D3 Johan Wijnand Canzius, in leven be­ dienaar des Goddelijken Woords alhier. 19 ?? Mevrouw Anna Glodina Brossaart, weduwe van d'Heer majoor Benjamin Turcq. 27 December Ds Wilhelmus Vay, bedienaar des Godde­ lijken Woords alhier. 1750. 26 Januari juffr. Margerietha Magdalena Cau, j. d. 23 Februari d'Heer Johan de Rijke. 26 Maart juffr. Anthonetta Boeje, weduwe van d'Heer Willem David du Claux. 18 Mei Mevrouw Tanna Plevier, vrouw d'Heer kolonel Marinus de Jonge 6 Juni juffr. Catharina Allegonda de Beauvisage, weduwe van Arnoldus van der Vos. 26 ?? d'Heer Tonis van der Os. ? 30 Juli Sr Martinus Plevier. 5 October d'Heer luitenant-generaal Johan Francois van Vrijbergen, kas, blazoen en 4 kwartieren. 27 ?? Mevrouw Quirina de Keyser, weduwe van d'Heer burgemeester Pieter van Gelre , kas, blazoen en 4 kwartieren. 30 ?? d'Heer Mr. Nicolaas van der Schatte. 23 November d'Heer Leonardus van Duyn. 4 December Monsr Jan Boom, j. m. 4 ?? juffr. Elisabet van IJsselsteyn, laatst we­ duwe van Sr Jan de Kok. 15 ?? Mevrouw Isabella Johanna de Hubert, weduwe van d'Heer luitenant-generaal Jan Francois van Vrijbergen, in eene tombe, blazoen en 4 kwartieren. 1751. 4 Januari d'Heer oud-burgemeester en opperdijkgraaf Adriaan de Hubert, heer van Westenschou wen, in eene tombe, kas, blazoen en 4 kwartieren. 18 ?? Monsr Cornelis de Kanter, in eene tombe. 19 Maart d'Heer Daniël Quiryn de Jonge, in eene tombe, kas, blazoen en 4 kwartieren. 30 April juffr. Magdalena Maria du Claux. vrouw van d'Heer notaris Jan de Vos. 10 Mei juffr. Jacoba Couwenburg. 12 Juli d'Heer Leonardus Smeur, schepen dezer stad. 4 Augustus juffr. Johanna van Hecke, vrouw van d'Heer Johan van IJsselsteyn. 19 ?? juffr. Anna Cocq, weduwe van Ds Adrianus Kempe, avondbegraving. 25 October d'Heer Jacobus van Cromstrien, raad dezer stad, j. m. 1752. 13 Januari d'Heer luitenant-admiraal Jacob Imans,in eene tombe , kas, blazoen en 4 kwartieren. 5 Februari d'Heer Isaack du Claux, kapitein-luitenant. 13 Maart Mevrouw Johanna Jacoba Lonque, vrouw van d'Heer oud-burgemeester Anthony Ockersse, is vervoerd naar Oosterland en daar in eene tombe begraven , kas, blazoen en 8 kwartieren. 15 ?? d'Heer Jan van IJsselsteyn, oud-landmeester. 2 Juni 19 ?? 6 October 26 23 November 6 Februari 14 ?? 6 Maart 29 29 14 April 19 21 ?? ?? 7 Mei 19 Juli 19 September 17 December 14 Januari ??28 Februari 21 Maart 22 3 April 2 Mei 10 ?? 4 Juli 9 October 15 December 6 Maart 18 25 April 12 Juni 11 Augustus juffr. Adriaana Basterd, vrouw van Gerardus van Keetenburg. juffr. Elisabeth Clewens, vrouw van Cor­ nelis Tak. Mevrouw Dana Maria van Borrendam,. we­ duwe van d'Heer burgemeester Albertus Dillink, kas en blazoen. d'Heer Johan Aytema. juffr. Anna Klement, weduwe van d'Heer Jeremias van der Grip. 1753. d'Heer Johan Hendrik Cau, regeerend burgemeester dezer stad, kas, blazoen en 4 kwartieren. juffr. Cornelia Martha Ockersse, j. d., kas, blazoen en 4 kwartieren. d'Heer Mr. Jan Cornelisse Ockersse, pen­ sionaris en secretaris der stad, in een tombe, kas, blazoen en 8 kwartieren. Lieven Danielse van Swijmvoorn. Mevrouw Anna Margrieta Ockersse, weduwe van d'Heer pensionaris Mr. J. Herman van Gelre, in eene tombe , kas, blazoen en 8 kwartieren. juffr Cornelia van Duyn, bejaarde dochter. Job Hellenboom. d'Heer George Fredrik Broekhuysé, j. m. juffr. Maria Hollenboom, vrouw van d'Heer Johan Fredrik Smit. juffr. Catharina Boom, j d. d'Heer David du Claux, j. m. Mevrouw Vincentia Mogge, weduwe van d'Heer kolonel-commandant van Sas-van Gent Johan Balford, kas en blazoen. 1754. Mevrouw Johanna Anna Marentia Severijn, vrouw van d'Heer Jan van den Houte. juffr. Adriana van der Hugt, vrouw van kapitein Jan Mulock. juffr. Maria Magdalena van Bultstraate, weduwe van Cornelis Verbeque. d'Heer Isak Boom, regeerend burgemeester, juffr. Clara Hollaar, weduwe van Monsr Pieter de Kanter. juffr. Anna C. van der Monde, vrouw van Mons. Martynus Bruynvis Maatjes, juffr. Cornelia van der Heul, vrouw van d'Heer Isak van> Duyn. Monsr Simon Hoffer. d'Heer oud-burgemeester doctor Cornelis Plevier. d'Heer Tonis Barendse van der Os. 1755. juffr. Stoffelina van Duyn, weduwe van S^, Cornelis de Kanter. Ds Marcus IJver. Mevrouw Agatha Dols, weduwe van d'Heer oud-burgemeester Albertus van der Schatte. Aart Jansse van der Haale. d'Heer Johan M. de Jonge, j. m., kas, blazoen en 4 kwartieren.