De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

MAANDBLA D VAN HE T GENEALOGISCH-HERALDIE K GENOOTSCHA P DE NEDEKLANDSCHE LEEUW. S3« Jaargan g 1905 .