De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

193 194 weduwe van den opperkoopman en gecommitteerde over de zaken van den inlander Hendrik Isaae Guütard. 24 Februari 1792. , Christiaan Louis Arnold, van Hanau, burger schepen, weduwnaar van Jacoba Elizabeth Moltreeht, met Susanna Valentina Blondeel, van Utrecht, weduwe van den oud scheepen en tweede administrateur in het Zuikerpakhuis Jan Reynier Goortsen. 1 Maart 1792. Mr. Johan Godlieb Jonas Schwartze, van Frauenpries- niets, onderkoopman, bibliothecaris en archivaris ter generale secretarij, met Johanna Maria Pieper, van Batavia, weduwe van den oud adjudant van de burger-cavalenj Jacob Frederik Eysenacher. 3 April 1792. Hendrik Senn van Bazel, van Batavia, adsistent, met Johanna Dorothea Barends, weduwe van den ondermeester Johan Hendrik Miller. 18 Juni 1792. Cornelis Eekhout, van Amsterdam, onderkoopman, cassier van den generalen ontvang en opziender van de rijstmarkt, weduwnaar van Anna Cornelia Wasbeek, :mct Sara Louisa Subrimont, van Amsterdam, weduwe van Cornelis van Riemsdijk. 8 Augustus 1792. Jan Kloprogge, van Utrecht, oppermeester, weduwnaar van Adriana Geertruida Medeier, met Maria van Maale, weduwe van den onderkoopman Arend Jeremias Meyer. 21 Augustus 1792. Andreas Cantebaan, hoofd van de chirurgie, weduwnaar, met Geertruida Antonia Vollee, weduwe van Gerhard Jacob Hasebroek, in leven predikant der Gereformeerde gemeente. 24 Augustus 1792. Johannes Fredericus Quinix, van Mature, assistent, |me't Anna Maria van Panhuis, van Samarang. 25 Augustus 1792. Jacob Krimmel, van Batavia, kaartemaker, met Jacoba Brigitta Bosenboom, mede van Batavia. 12 September 1792. Hendrik du Pont, met Maria Elisabeth de Bie, weduwe van Pieter Witman. 13 Septemher 1792. Louis August D'ormancy Tfomois, capitein-luitenant der arthillerij, weduwnaar van Johanna Jacoba Jacobs, met Apollonia Biman, weduwe van den koopman en garnisoens boekhouder Carel George Sandner. 10 October 1792. Otto de Freyn, capitein ter zee, met Petronella Elisabeth de Grave, weduwe van den vice-praeses van het eerwaarde college van scheepenen Alexander Agerbeek. 11 October 1792. Hendrik van Ligtenberg, van Rotterdam, tweede deurwaarder en gezworen explineteur (!) van den agtbaren Raad van Justitie, weduwnaar van Elisabeth Carolina van Gangel, met Emerentia Hilhoorn, van Sourabaya. 12 November 1792. Gerrit Minne, van Amsterdam, stadsonderchirurgijn, inet Catharina Christina Sanders, van Batavia, weduwe van den procureur Hendrik Bosch. 14 November 1792. Willem. Diederik Pielat, van Lekkerkerk, capitein- militair commandont van de veldschans Tanjongpoura, weduwnaar van Johanna Dorothea Walburg, met Johahna Carolina Betting, van Batavia, weduwe van den cornet der burgerij August Frederik Lochman. 24 November 1792. Jeremias Otto Caulier, van Rethem, onderkoopman en eerste gesworen clercq bij den agtbaren Raad van Justitie, met Susanna Maria Sperling, weduwe van den burger Hendrik Coenraad Rischbieter. 29 November 1792 Carel Hendrik Felix, onderkoopman en tweede visitateur van 't logie visite-comptoir, weduwnaar, met Maria van Oordt, weduwe van den adsistent Daniël Arends. 11 December 1792. Godfried Servalto Ronge, van Straalsund, cornet in het corps dragonder lijfwacht van Zijn Hoog Edelheid, met Anna Maria Holtman, van Batavia, weduwe van den opperchirurgijn Andreas Christoph Auerbach [en geen Motman, zooals ik opgaf in dit Maandblad jaarg. 1903, k. 205, dat zij Holtman heette, blijkt ook uit de annonce van haar overlijden (1816), Regeerings-Almanak van 1816 gaf haar naam als Motman, vandaar mijn vergissing.] Johan Hendrik Christiaan Elias Schenk, van Eisnach, luitenant-militair en ondermajoor, met Christina Smit, weduwe van den scheepen deser steede Joachim Her­ man phius [onleesbaar]. 12 December 1792. Johan Hendrik Holle, van Oostcapelle, onderkoopman [ en cassier van de Bank Courant en Bank van leening, weduwnaar van Anna Elisabeth Vermeer, met Wilhelmina Charlotta Pilon, van Timor, weduwe van den chirurgijn­ majoor Pierre Joseph Perez. 1793. Gerrit Willem Casimir van Motman, van Breda, onder­ koopman buiten emplooi, met Anna Apollonia Jens [geen Jans, zie dit Maandbl. 1903, k. 202], van Batavia, weduwe van den koopman en eerste administrateur in de pakhuizen aan en bezijden de Waterpoort Gose Theodore Vermeer. 1 Februari 1793. Willem Bernard Johan Garrison, onderkoopman en hospitaals-boekhouder, weduwnaar van Leonora Rudolphina Rolff, met Johanna Alida van Ni'mwegen, van Amsterdam. 21 Februari 1793 (1) Josua van Iperen, van ter Veere, absoluut adsistent, met Maria Jacobina Neyland, van Batavia, weduwe van Henricus Visser. 28 Februari 1793. Hendrik Pieter Woortman, van Middelburg, extract- factuurhouder op het negotie-comptoir, met Suzanna Moses, van Batavia. 18 Maart 1793. Pieter Hendrik Kunhard, van Nyhaus in Breems, adjunct-landmeter, met Paulina Aletta Tijk, van Batavia, weduwe van den Faandrig-militair Egidius van der Voort. 2 April 1793. Guillaume Joseph Dat, van Batavia, burger, met Helena Judith Wenzel, van Batavia. 11 April 1793. Gerrit Kool, van Batavia, onderkoopman en gezworen translateur in de Maleidsche tale, weduwnaar van Cornelia (1) Van af dezen datum tot eind 1801, waar noodig, aangevuld uit een niet geheel volledig gebodenboek, loopende tot 10 Jan. 1793 tot 16 Jan. 1802.