De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

195 196 Martina Brandis, met Catharina Visser, van Batavia, weduwe van den boekhouder Pieter Dirk de Haas. 13 Juni 1793. Hendrik Gabriël Certon, van Maastricht, boekhouder van den comp8 handel in China, met Geertruida Elisabeth Bruyn, van Zutphen Mr. Albertus Cornelis Hartman, van Batavia, raad ordinair van den achtbaren Raad van Justitie deses Casteels, met Reinira Jacoba Bangeman, mede van Batavia. 22 Juni 1793. Gustaaf Willem Wiese, van Bremen, pl onderkoopman en pakhuisboekhouder op het negotie-comptoir, met Catharina Gasparina Beylon, van Batavia. 15 Augustus 1793. Herman Adriaan Nederburgh, van 's Hage, koopman en eerste administrateur in de pakhuizen bezijden de Waterpoort, weduwnaar van Hermina Cornelia Bruyn, met Gesina Cornelia Schultz, van Batavia, weduwe van den pro-interum advocaat-fiscaal Mr Paulus Ross. 22 Augustus 1793. Willem Jacob Andriesse, van Rotterdam, commandeur en opperequipagemeester, weduwnaar van Catharina Elisabeth Storm, met Johanna Brouwer, van Amsterdam. 15 September 1793. Jacob van der Linden, van Bergen op Zoom, opper­ chirurgijn, met Anna Catharina Kleyn, van Batavia, weduwe van den predikant der nederduitsche gemeente Simon Petrus Takens. 17 September 1793. Jan Jurgen Pietersz, van Amsterdam, met Jacoba Bremer, van Macassar, weduwe van den onderkoopman Meinardus Albertus Bentink. 25 November 1793. Anthony Hendrik Razoux, van Padang, luitenant ter zee, met Johanna Elisabeth Zacharias, van Batavia. 4 December 1793. Gerret Drost, van 's Haga, ordinair klerk van Zijn Hoog Edelheid, met Charlotta Josepha van Busch, van Nimwegen, weduwe van den pl. onderkoopman Aart Peper de Bevere. 1794. 31 Januari 1794. Mr. Christiaan Henricus Christophorus Wegener, Raad ordinair in den achtbaren Raad van Justitie deses Casteels, weduwnaar van Juliana Christina Elisabeth van Groning (?), met Anna Margaretha van Gangel, weduwe van Cornelis de Keyser, opperkoopman en oud-fabricq van 's Ed. Comps. ambachts-quartier. 1 April 1794. Ditmar Smith, van Breemen, capitein ter zee, met Sara Wilhelmina Vollee, van Batavia. 20 Juni 1794. Johan Abraham Ribalt, van Batavia, burger, weduw­ naar van Johanna Wilhelmina Uitterstad, met Frederika Wilhelmina van Batavia. 8 Juli 1794. Jan Brand, van Veere, cipier van de burgerboeyen, weduwnaar, met Elena Havina Walters, van Batavia. Pieter Hendrik Roset, van Batavia, adsistent, met Leonora Catharina Vermerk, van Batavia, weduwe van den adsistent Abraham Vinck. 20 Augustus' 1794. Johan Daniël van Rom, van Dordrecht, boekhouder, met Anna Maria van Panhuys, van Samarang. 22 Augustus 1794. Mr. Paul Mounier, van Middelburg, advocaat-fiscaal van Indië, met Johanna Wilhelmina Barkey, van Samarang, weduwe van den onderkoopman en cassier en ontvanger der domeinen op Java's IS'. O. kust Abraham Lodewijk Palm. 25 November 1794. Johan Christiaan Weeber, van Batavia, adsistent, met Dianira Gerdonia van Oosten, van Batavia. 2 December 1794. Johan Michael Christjani. van Berbice, burger, met Magdalena Albertina Janssen, van Batavia, weduwe van den capitein-luitenant ter zee Daniël Roloff. 1795. 21 Januari 1795. Gerrit Doorman, van Amsterdam, adsistent, weduwnaar van Geertruida Anthoina Wasbeek, met Louisa Cornelia Martens, van Amboina, weduwe van den oppermeester Johannes Lourens Frischleben. 4 Februari 1795. Mr. Simon Hendrik Rose, van Jafnapatnam, koopman en geheimschrijver van Zijn Hoog Edelheid den Heere Gouverneur-Generaal van Nederlands-India, met de jonge juffrouw Elisabeth Geertruida Barkey, van Samarang. 4 April 1795. Cornelis Eekhout, van Amsterdam, onderkoopman en cassier van de generale ontvangst, weduwnaar van Sara Louise Subermont, met Johanna Catharina Dormieux, weduwe van den geweezen onderkoopman Dirk Willem Hendrik Smissaert 16 Mei 1795. Johan Lourens Groos, van Jaffnapatnam, chirurgijn­ majoor van het le bataljon alhier, weduwnaar van Adriana Juriana Ondaatje, met Theodora Louiza Schulz, weduwe van den notaris Jan Jacob van Polanen de Bevere. 20 Mei 1795. Dirk te Boekhorst, van Heemstede, opperchirurgijn van het Casteel en visitateur van de Rheede, met Carolina Philippina Renne, van Samarang. 21 Mei 1795. Jan Vallet, van Amsterdam, onderkoopman, boekhouder en secretaris van de Bank van Leening, weduwnaar van Anna Maria Breemer, met Hendrica Arnolda Jens, van Batavia, weduwe van den Wel Edel Gestrengen Heer den gewezen tweeden secretaris der Hooge Regeering Pieter Boterkoper. 1 Juni 1795 Adolph Lodewijk Ras, van 't fort Frederik bij Lillo, boekhouder en anjunct gezworen klerk van 't eerwaarde college van Heeren Weesmeesteren deser stede, met Johanna Anthonetta Eekhout, van Batavia. 9 Juni 1795. Johan Hendrik Schooff, van Samarang, overdrager in 's E. Comps. arthillerij, weduwnaar van Catharina Josepha leilner, met Johanna Margaretha de Beaufort, van Bantam. 24 Juni 1795. Pieter Hendrik Kunhardt, van Neuhaus in Bremschen, onderkoopman en tweede landmeter, weduwnaar van Paulina Aletta Tijk, met Henrietta Augusta Rossel, van Batavia. 10 September 1795. Josua' Leistman, van Groningen, predicant der luthersche