De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

251 252 1 April 1806,13 Juli 1806, Engelina. Bernardus Drager, Engelina Kortjansse. 21 Mei 1806, 13 Juli 1806, Jean Jacques Balthazar. Johan Hendrik Kesman, Christina Maria van Haeften. 18 Oct. 1806, 16 Nov. 1806, Petronella Johanna. Michiel Jacobus Macquelin, Petronella Johanna van Egmond. 21 Juli 1807, 22 Nov. 1807, Jan Lubbertus. Jacob Hendrik Onderdewijngaart Canzius, Adriana Sara Musketier. 13 Aug. 1807, 22 Nov. 1807, Willem Petrus Jacobus. Pieter Maas Corneliszoon, Willemina Suzanna Geesteranus. Doopgetuigen: Willem Noot, Petrus Jacobus Noot. a a © © © . a ? 'O © © o © 19 Juni 1808, 24 Juli 1808, Michiel Jacobus. Michiel Jacobus Macquelijn, Petronella Johanna van Egmond. 23 Oct. 1809, 26 Nov. 1809, Michiel Jacobus Macquelijn, Petronella Johanna van Egmond. Doopgetuige: Margaretha Gijsberta van Egmond. 24 Nov. 1811, 29 Dec. 1811, Johanna Dorothea. Michiel Jacobus Macquelijn, Petronella Johanna van Egmond. Doopgetuige: Johanna Dorothea de Waal Malefijt, huisvrouw van Cornelis Scholl van Egmond. Medegedeeld door C. P. GUSBERTI HODENPIJL. 64 Kwartieren der kinderen van Frederik Christiaan Beindert van Reede, Ve Graaf van Athlone. 13 a> © *© © ' ' iS : > Ja os 609 S 03 X. S **> O » ? j V © © a S « © a > 03 ?5.3-S-*' ,.9 « O ffl h SS g-c 8 ? SW £ cï » u ? o S Tl cc ? oj pl-»-^ a © 5t3 a Cs 05 o _« aesfelt hilippi k « J3 ?ai* °3 _ O M van rsula O P ,3w 03 60 ?ca ?O O O O O ^'3 'S -2 ^ ' O o k> ?te* «' S -2 O CS -Q 3 o > * 05 0 5 © ' ()i I's §~ ?3 o! Frederik Chris- X Henriette van tiaan van Reede, Nassau Zuy- © » pO 9 s u 0)02 © O'S > CO oj -| a a g » f-g g cS.o.0 g 3 o © r3 w os 'I? II' Graaf van lestein. Athlone. 60 2 '» 03 fc, 2 frt © CO a> o u3 P5 « ^ k.S os (3 '§ ?BJo O'S 2 ai 13 ,-oa I S © MS a ö co a B ° 03,2 >D Jé O tp. T3 «4-t t- 03 S 03 S ? ©t-=,° a OQ SH c o i ë .3 ?i al © ö g m &o 6, S^ffl g art ''2 S S soö ' f _ >? ?a ' g g S -o aj3 B 60 t??' © © T5 T3 * ft s p ^ © ig H cq H H P3 £ H Arend van Was- X AnnaMargare senaer Duven- tha Bentinck. voirde. a o S B ? a © 03 A 03 «3 S § S-l 3 O. a © © . os1-» os 2 a . a o a a * 60 § © a b os © >? 03 © © O tg © o © © C © SS §«« ± a -SS © ^03 03 © CS 03 co ? a n3 a _ ?? ? ^ s - .- a os 6co a ©^ o ^ o 5 H 1-5 S oó o at> 6c o o a ^ a O 'O 5 05 ?>i,Cs! h I? os t^n §» 'p,5 © lp a Reinout Gerard X Isabella Agneta Frederik Chris- X Henriette van van Tuyll van Hoeufft. tiaan van Reede, Nassau Zuy Serooskerken. II» Graaf van lestein. Athlone. Frederik Willem van Beede, X Louisa Isabella Hermelina Jan van Tuyll van Serooskerken. X Ursulina Christina Reinira van IVe Graaf van Athlone van Wassenaer. Reede van Amerongen. Frederik Christiaan Reindert v. Reede, V» Graaf van Athlone. Anna Elisabeth Christina van Tuyll van Serooskerken. 9 kinderen, o. a. 1. Frederik Willem Graat van Reede, YIe Graaf v. Athlone. 2. Reinoud Diederik Jacob Graaf v. Reede, VIP* Graaf v. Athlone. 3. Willem Gustaaf Frederik, Graai v. Reede, IX' Graaf v. Athlone. Medegedeeld door W. M. C. REGT te Oudshoorn.