De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

285 286 Van 21 Apr. 1719 tot 15 Febr. 1720 ontbreekt. ‚?Ę 16 Februari 1720. Reynier Arend van Rhee, van Colombo, burger, met Louisa Lopis, van Batavia, weduwe van den burger 'Willem Kegel. 22 Februari 1720. Jacob Schubert, van Hamburg, borger, weduwnaar van Sara Gerrits, met Margaretha Esperanca Holsteyn, van Batavia. 9 Maart 1720. Otto Cloot, van Dordregt, gewesen ondercoopman en tegenwoordigh lid in 't eerwaerde collegie van Heeren Commissarissen van Kleyne en Huwelijksche zaken, weduwnaar van Anna van Schuylenburg, van Jaffnapat¬≠ nam, met Jacoba van den Hoorn, van Siam. 21 Maart 1720. Dirck Segerman, van Amsterdam, borger, met Sophia Holm, van Batavia, weduwe van Jan de Graaff. 11 April 1720. Jacobus Hoos, van Amsterdam, essayeur, met Sara Maria op den Acker, van Batavia. Adriaan van der Velde, van Amsterdam, sergeant, met Martha Bitson, van 't eyland Mauritius. 16 Mei 1720. Jan Lohman, van den Haag, assistent, met Henrica de Rad, van Dordrecht. Jacob Snoek, van Delft, onderstuurman, met Cornelia Schoon, van Batavia. Cornelis Oennis, van Hoogtwout, schrijver in 's Comp.'s wapencamer, met Helena de Griek, van Batavia. 23 Mei 1720. Paulus de Roo, van Batavia, ondercoopman, weduw¬≠ naar van..Petronella Jacoba Schouten, van Utrecht, met Elisabeth Stumphius, van Amersfoort. Cornelis Verbis, van Duysburgh, bedienaar des godde lijken woords, weduwnaar van Sophia Elisabeth Rijn¬≠ poort, mede van Duysburgh, met Alida van der Bussen, van 's Gravenhage, weduwe van den apothecar Joannes Georgh Singelius, van Leypzigh. 25 Mei 1720. Michiel Westpalm, van Ameland, commandeur en equipagemeester in Comp.'s dienst, weduwnaar van Clara van den Burg, van Batavia, met Geertruida Margaretha Goossens, van Batavia. 13 Juni 1720. Constantijn Siebens, van Enckhuysen, assistent, weduw- naer van Elia Oosterend, van Enckhuysen, met Hester Gijger van Batavia. Gerrit Vos, van Amsterdam, huystimmerman, met Eli beth van Houten, van Samarangh, weduwe van den borger Adam Adamsz, van Mauritius. 27 Juni 1720. Arnoldus van Cloon, van Thiel, capitain-luytenant, weduwnaer van Maria Catharina Pistorius, van Aerden burg, met Anna Maria Grevenbroek, van Nimwegen, weduwe van den borger Hermannus Hartman. 9 Juli 1720. Thomas Blom, van Amsterdam, ondercoopman, met Ida Haak, van den zee. Cornelis Vermeulen, van Haarlem, ondercoopman, met Anna Noot, van Amsterdam. Christiaan van Oostenrijk, van Rotterdam, blikslager, met Anna IJsenbeeck, van Samarang. Dirk Marcus, van Arnhem, smith, met Maria van Nes, van Batavia. 13 Juli 1720. Joseph Loten, van Amsterdam, laast geweest zijnde independent fiscaal in de directie van Bengale, weduw¬≠ naer van Alberta Pierraerd, van Batavia, met Abigael Tant, van Batavia, weduwe van d'Edele Joan van der Nipoort, oud-secretaris van de Hooge regeering van India. 18 Juli 1720. Harke Ipenga, van Sneek, opperstuurman, weduwnaar van Elisabeth Schut, van Amsterdam, met Cornelia van Duyn, van Amsterdam, weduwe van den burger Simon de Graaff. Jan Servaas, van Amsterdam, met Johanna Leenderts, van Souratta, weduwe van den ondercoopman Pieter Vosburgh.' 1 Augustus 1720. Hans Jurgen Sonderburg, van Holstijn, borger, weduw¬≠ naer van Maria Fierings, met Sara Holscher, van Batavia, weduwe van den coopman Timanus Moleneus. Jan van Biemsdijk, van den Haag, cruytmaker, met Maria Samuels, van Batavia, weduwe van den borger backer Cornelis Timmerman. 8 Augustus 1720 Jacobus Schoon, van Batavia, borger, met Elisabeth Schouten, mede van Batavia Dirck Cezar, van den Haag, borger, met Cecilia Cor¬≠ nelis, van Batavia, weduwe van den borger Gerrit Nagel. 15 Augustus 1720. Pieter Nieuwenhuysen, van Amsterdam, assistent, weduwnaar van Joanna Suyk, van Batavia, met Elisabeth Nefs, van Rotterdam. 12 September 1720. Hendrik van Hasselt, van Harderwijk, borger, met Rosina Boelofs, van Formosa, weduwe van den borger Jacob de Boon. 26 September 1720. Ludolf Volkman, van Bremen, gewesen boekhouder, weduwnaer van Elisabeth Kievit, van Maccassar, met Rachel Luyken, van Colombo. 3 October 1720. Jacob Verboom, van Rotterdam, assistent, weduwnaer van Maria Berenberg, van Batavia, met Elisabeth Hen driette Mondiger, van Batavia. 24 October 1720. Willem ter Smitten, van Haarlem, ondercoopman en aangesteld resident in Comp.'s dienst tot Cheribon, met Jacoba Louisa Pelgrom, van Amsterdam. Abraham van der Sluys, van Rotterdam, borger, met Catharina Barbara Schouten, van Batavia. Cornelis van Perseyn, van Dordregt, borger, weduw¬≠ naer van Emmerentia Lam ? , met Maria Marga¬≠ retha Piramus, van Batavia. 16 November 1720. Wigbold Slicher Anthohyzoon, van Amsterdam, onder¬≠ coopman, met Sophia Maria Roselaar, van Ternaten. 1721. 30 Januari 1721. Pieter Cuylenburg, van Leeuwarden, borger, met Anthonia Verbrugge, van ? Van Januari tot Augustus 1721 is het papier vergaan en het schrift onleesbaar.