De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

INHOUD. 1905. Bladz. Benoeming tot lid ..*... ' 1 , 33, il3, 145, 181, 273, 305. Wijziging van adres ' 1, 33, 145, 181, 241, 273, 305. Het geslacht Uhlenbeck, door C. C. Uhlenbeck ] , 64. Genealogische opgaven omtrent eenige families van Roermondschen oorsprong of van families die te Roermond verbleven, door A. F. van Beurden. (Zie ook 22» Jaargang kol. 272 en volgende) 7, 47, 92, 270. Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, door W. Wijnaendts van Resandt. (Zie ook 22' Jaargang, kol. 209 en volgende) ...... . °. . 15, 55, 96, 129, 192, 232, 253, 283. Gedenkteekenen en grafschriften inlndië, door Lach de Bère. 22 . Genealogie Holtius (Errata en ^ Addenda), door W. M. C. Regt. 22 . Boekbeoordeeling: Nederland's Adelsboek 1905, Danmarks Adels Aarbog, Geslachtslijst der familie Boissevain 23 , 24, 25. Van den Broeck, door E. W.-v. H. .'*'.??. . >. . y V .. : 26. Cunaeus, Dubbeldecop, Hilgers??Rotgers, door W. W. v. R 26 , 27. Hoffmann??Momma, door M. G. Wildeman 27 . Muyssart, Nering Bögel, door C.. S. B. B.. ............ . 27 , 28. De Roman, vraag door Lach de Bère 29 . Smullinck, door C. S. B. B 29 . Van Vlierden, door W. W. v. R ...... 31 . Van Welvelde, door J. A. R. Kymmell en A. F. van Beurden . 31 , 32. Zuylen van Nievelt en Zuylen van Nijevelt, door J. D. Wagner 32 , Wapens gevraagd, door F. Stoop 32 . Hinloopeniana, door M. G. Wildeman ...... 33 . Kwartieren van C. J. J. S. Heyligers??Esser, door Jhr. M. A. S 43, 44. 64 Kwartieren der kinderen van Jacob Neomagus en van Reinira Charlotte van Randwijck, door W. M. C. Regt ' . '. 45, 46. Usurpatie van adellijke titels of praedicaten in ofücieele akten, door M. G. Wildeman . 63. Geslacht Uhlenbeck (Corrigenda et addenda), door C. C. Uhlenbeck 64 . Eene eurieuBe ontdekking in zake het wapen der familie Motman, door D. G. v. E 65. Boekbeoordeeling: Johan E. Elias, De Vroedschap van Amsterdam, Tweede Deel, Julius Rendtorff, Die Familie Rendtorff 66 , 67. Blanckert??van Vredenburch, vraag door E. W. v. H. . . ... ., - ? ? . ' ? 68. Boursse, .vraag door C. S. B. B 69 . Van Braam, door C. S. B. B , 70 . Cunaeus, door W. W. v. R 73 . Van Druten, door B. v. B 73 . Van Gellicum, vraag door E. W. v. H ... . 73. Van Hoorn, vraag door W. W. v. R ? . . . . 73. Van Iddekinge, vraag door C. J. P 73 . Nederlandsche familiën in vorstelijke kwartierstaten, vraag door C. S. B. B 74. Van Oostrum, door E. W. v. H. en D. G. v. E 75 . Ram van Schalkwijk, door B. v. T. P , 75 . De Roman, door v. E. en Mr. H. W. van Sandick 76 . Specht van Eyck, vraag door Hoffman . . . .' . 76. Van Soestdijk van Cloon??de Wijs, door E. W. v. H 76 . Strijen, door C. S. B. B 77 . Des Tombe, vraag door C. S. B. BA : 79. Yerhaven??Crayvanger, vraag door E. W. v. H. . . . '. . 80 .