De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

Uit het 1' huwelijk : 55 56 1. Petrus Josephus Luytgens, gedoop t Roermon d 1 September 1750, peter Petrus Luytgens, grootvader, meter Isabella Josa. Luytgens, tante. 2. Maria Joseplia Luytgens, gedoop t Roermon d 24 September 1751, peter Leonard Janssens, meter Maria Adriana Janssens, grootmoeder. 3. Petrus Wilhelmus Luytgens, gedoop t Roermon d 22 Maart 1753, peter Willem Jos Luytgens, oom, meter Isabella Josa. Luytgens, tante 4. Johannes Josephus Luytgens, gedoop t Roermon d 7 December 1754, peter Joes Jos. Janssens, meter Joha. Gertrudes Luytgens, tante. Uit het 2e huwelijk: 5. Antoinette Barbara Luytgens, gedoop t Roermon d 29 Dec. 1757, peter Joes Bapt. Haex, meter Anta. Petroa. v/d. Boogaart, f Roermond 7 Maart 1843, tr. te Roermon d 1788 met Joannes Franciscus Mertz, licentiaat in de medicijnen, geboren te Nijmegen. 6. Pranciscus Josephus Gisberius Luytgens, gedoop t Roermond 12 October 1759, peter Joes Franciscus Stuers, meter Maria Adriana Janssens. 7. Antonius Gijsbertus Luytgens, gedoop t Roermon d 28 December 1761, peter Willem Jos. Luytgens, oom, en Anna Maria Peters, tante, was secretaris der stad Roermond van 1789 â?? 1795, tr. 1°. Maria The resia Quisthoudt, gedoopt te Roermond 9 December 1756, f aldaar 5 Ventose jaar VII (23 Febr. 1798) dochter van Ferdinand Quisthoudt en Maria Elisa­ beth Cox, 2o. te Roermond 22 Sept. 1806 met Anna Isabella Chanoine, gedoopt Roermond 3 Juli 1764, dochter van Bernard en Frederica Maes. Zij hadden vijf kinderen : a. Ludovica Antoinetta Luytgens, gedoop t Roermon d 11 October 1791. b. Josepha Wilhelma. Christ. Luytgens , gedoop t 3 Januari 1793, f Roermond 8 Floreal IX. c. Franciscus Johs. Hubs Luytgens, gedoop t Roer ­ mond 29 November 1794. d. Maria Antoinetta Alexandrina Luytgens, gedoop t Roermond 10 Juli 1796. e. Joannes Jacs. Hubs. Luytgens, gedoop t Roermon d 25 Dec. 1797, verdronken 1812. 8. Joes Franciscus Xaverius Luytgens, gedoop t Roer ­ mond 5 Juli 1763, peter Joes Bapt. Albers, meter Ja. Gert. Luytgens, f 5 April 1831, tr. Anna Maria Koopmans. (Wordt vervolgd.) Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, medegedeeld door W. WlJNAENDT S VAN RESANDT. (Vervolg van kolom 21). (*) 1773. 7 Januari 1773. Leo van den Berghe, van Strijpen, opperstuurman, met Johanna Anthonia Schrijver, van Siam, weduwe van den boekhouder Johannes Henricus Blaasberg. (1) In jaargang 1904 leze men in kolom 279, regel 6 van onder, en kolom 281, regel 20 van boven, Frans in plaats van Trans. 21 Januari 1773. Frans Hendrik Vroom, van Utrecht, koopman en eerste administrateur in de medicinale winkel, met Johanna Elisabeth Bahsche, van Batavia. 28 Januari 1773. Johannes David Jacquet, van de Brielle, medicinae docter en tweede practizijn in Comps binnen-hospitaal, met Maria Catharina Helena Calmeyer, van Cabo de Goede Hoop. 30 Januari 1773. Georgius Theoheeren, van Groningen, tweede opper­ koopman deses Casteela, met Maria Barbara Beynont van Amsterdam, weduwe van den sabandhaer Fredrik Willem Hendrik van Blijdenberg. 18 Februari 1773. Andries Teisseire, van Legoor, burger, weduwnaar van Catharina Elisabeth Oenen, met Anna Catharina Kokf van Batavia. 1 April 1773. Hendrik Bach, van 's Gravenhage, sergiant, met Maria Clara van Gangel, weduwe van den burger Johannea Jacobus Dihler. 24 April 1773. Mr. Jan Anthony Ihierens, van Tagal, scheepen, koopman en eerste administrateur in 't kleede-pakhuys, weduwnaar van Cornelia van Rhede van Oudtshoorn, met Petronella Maria Hooreman, van 's Hage, weduwe van het oud-ordinair lid in de agtbaren Raad van Justitie deses Casteels, en advocaat-fiscaal van Nederlands-India. Mr. Hendrik Adriaan Lokman. 13 Mei 1773 Jacobus Houbraken, van Amsterdam, bode van 't eer­ waarde collegie van Heeren scheepenen, weduwnaar van Elisabeth Esther Ditmars, met Petronella Maria Meerman, van Joana, weduwe van den bode van voornoemd collegie Pieter de Vries. 15 Mei 1773. Hermanus Teering, van Ridderkerk, predicant van de Nederduitsche gemeente, met Cornelia Geertruida Olden zeel, van Waalwijk. 21 Mei 1773. Johan George Ernst, van Canton Bern, sous-lieutenanfc van het korps dragonder lijfwacht, weduwnaar van Cornelia Philippina Smit, met Catharina Magdalena Verbeek, van Cabo de Goede Hoop, weduwe van den koopman en eerste administrateur in de medicinale winkel Louis Rélian* 19 Juni 1773. Willem Vincent Helvetius van Riemsdijk, van Batavia, koopman en eerste administrateur ten eilande Onrust, met de jonge juffrouw Catharina Margaretha Craan, mede van Batavia. 24 Juni 1773. Johannes Greving, van Batavia, ordinair klerk ter generale secretarije, met Janette Elisabeth Asmus, van Amsterdam. 26 Juni 1773. Arnoldus Constantijn Mom, van Wijk te Duurstede» onderkoopman en tweede administrateur in 't provisie magazijn, met de jonge juffrouw Catharina Louisa van Riemsdijk, van Batavia. 10 Juli 1773 Hendrik ter Pelkwijk, van Groningen, onderkoopman en tweede administrateur in de pakhuysen aan de West­ zijde, met Catharina Geertruida van Ravesteyn, van Batavia»