De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

INHOUD. Bladz Boekaankondiging: Jhr. Mr. W. H. Hoeufft, Genealogie van het geslacht Hoeufft 202 D'Auxbrebis, vraag door C. v. E 203 Boursse, door W. W. v. R 203 Van Braam, door P. L. Thierens 203 Dezentjé, door Dr. J. H. T. Kohlbrugge * 204 Van Dieden, door Mr. B. F. W. von Brucken Pock 204 Hofman, door J. C. N. van Eys 204 Knopportâ??Van Egmond, vraag door J. W. F. J 205 Van Middachten, vraag door J. W. F. J 205 Nederlandsche familiën in vorstelijke kwartierstaten, door W. A. B 206 Rijcksz., vraag door E. W. v. H 206 Staatsâ??de Jonge, vraag door E. W. v. H 206 Iets over Jasper van Kinschot (1552â??1603), door M. G. Wildeman 209 Geslachtkundige aanteekeningen der familie van Thielen 225 Titels en namen, door M. G. Wildeman 236 Bols (Bolsius), vraag door N. J. R â?¢ 237 Von Gosman, vraag door J. W. F. J 237 Hamsfort, door B. v. B 238 Hoffmannâ??Momma, door W. W. v. R 239 Knoppertâ??Van Egmond, door J. D. Wagner 239 Van Mulbracht, vraag door E. W. v. H 239 Samson, vraag door F. von Samson Himmelstjerna 239 Van Soestdijk van Cloonâ??De Wijs, door D. G. v. E â?¢ 240 Verhouck, vraag door N. J. R 240 Van Westerholtâ??Van Lintelo, vraag door^J. W. F. J 240 Ruiling van in lak afgedrukte wapens gevraagd 240 Geslacht van Wijn, door J. van der Minne 240 Eenige aanteekeningen uit oude trouw- en doopregisters der gemeente Thamen-aan-den-Amstel, thans genaamd Uithoorn (Noord-Holland), door Fred. Caland 246 Het voormalig genootschap â??Christo Sacrum' te.Delft, door. G. F. Gijsberti Hodenpijl '249 64 kwartieren der kinderen van Frederik Christiaan Reindert van Reede, Ve Graaf van Athlone, door W. M. C. Regt 251, 252 Grafzerken te Krawang, door W. W. v. R * 268 Bangeman, door W. P. V â?¢ 268 Bastert, door B. B ' 268 Boogaard â?? vraag door H. Boogaart 268 Van den Broeck, door B. v. B - 269 Crena, vraag door Jhr. van Kinschot . - 269 Van Egmond van der Nijenburg, door W. J. F. Juten 269 Hamsfort,vdoor B. v. B >.,. 270 Hoffmannâ??Momma, door M. G. Wildeman 270 Hooglandt, door Jhr. J. J. de Pesters - 271 Van Iddekinge, door W. P..V -271 Keyser, door W. M. C. Regt 271 De Leeuw 271 Van Rosevelt, door Ph. L. d. B 272 Verhavenâ??Crayvangerâ??Vinck, door D. G. v. E 272 Bericht van het Bestuur 273 Boekwerken ontvangen voor de Bibliotheek en het Archief 273 Bijdragen tot eens genealogie Verstolk (van Soelen), door W. J. HoffmaH J Jzn 274 Erven Raye van Breukelerwaard, door J. J. Bastert 282 Boekaankondiging: Mr. B. F. W. van Brucken Fock en P. D. de Vos. â?? Genealogie der uitgestorvene familie de Huybert, H F. Macco. â?? Beitrage zur Genealogie rheinischer Adels- nnd Patrizier-Familien 297 Banier, vraag door W. J. F. Juten 299 Bogaert, door C. J. Polvliet 299 Boogaard, door J. D. Wagner 299