De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

93 94 e. Maria Christina Hubertina Speeken, geb. te Roer­ mond 26 Augustus 1814 . ?. Hubert Guillaume Louis Speeken, geb. te Roer­ mond 5 Sept. 1816 . 2. Maria Henrica Hertz, geb te Roermon d 27 Dec . 1782, st. te Wijier 16 Januari 1849 , tr. Joannes van der Hei/den, geb . te 's Hertogenbosch 5 April 1781, st. te Wijier 28 Febr. 1865 . 3. Leonardus lgnatius Hubertus Mertz, geb . te Roer ­ mond 1 Aug . 1784 , st. te Nijmegen 21 November 1869, tr. te Roermond 10 Juni 1811 Maria Agnes Lambermont, van wie een zoon: Wilh. Bern. Hub. Mertz, geb . to Nijmege n in 1815, st. te Nijmegen 13 Aug . 1854 . 4. Joannes Josephus Hubertus Mertz, geb . te Roermon d 28 Sept 1786,' st aldaar 22 November 1788 5. Anna Ludovica Josepha Mertz, geb te Roermon d 24 Juli 1789 , tr. Petrus Marius Verwins, st. 18 April 1848, oud 60 jaren, van wie: a. Jacques, b. Hubertine, c. Gustave, d. Louise, e. Frans en ?. Albert Verwins, de laatste gehuwd met Sophia Berger. 6. Beopoldus Henricus Antonius Hubertus Mertz, geb . te Roermond 11 Aug . 1791 , st. ald. 10 Sept. 1791. 7. Ida Ludovica Mertz, geb . te Roermond 21 Augustus 1792 , st. 3 Juni 1876 , tr. Petrus Josephus Berger, geb. 2 Oct 1798 , st. te Venlo 15 Dec. 1865 . Uit dit huwelijk: a. Willem, b. Robert, c. Louis, d. Theresia, e. Jozeph, ?. Emilie Berger. 8. Johanna Hermina Mertz, geb te Roermon d 21 Aug . 1792, st te Amsterdam 1 Jan . 1868 , tr. Albertus Antonius Theodorus Haerten, st . te Amsterda m 27 Oct . 1865 . Uit dit huwelijk: a. Theodorus, b. Antoinetta, c. Willem, d. Marie, e. Frederik, f. Theresia, g. Louis, h. Sophia, i. Winand, geb. 1832, st. te Katwijk 18 Mei 1860 . 9. Maria Theresia Sophia Mertz, geb . te Roermon d 27 Augustus 1794 , st. te Roermond 19 Oct. 1871, tr. Joannes Beimigius Berger, geb . 18 Sept . 1794 , st. 2 Juli 1838 . Uit dit huwelijk: a. Maria, b. Willem, c. Frederik, d. Maria Anna, e. Sophia, ? Jean Berger. 10. Anna Maria Mertz, geb . te Roermon d 16 Juni 1796 , tr. Frederik Jos. Gerard Haerten, geb . 2 Sept . 1782 , st. 22 Oct 1850 . Uit dit huwelijk: Joh». Antoinetta Hubertina Haerten, geb . te Venlo in 183'2, st. te Maastricht 4 Dec . 1850 . 11. Begnier Jacques Hub. Mertz, geb . te Roermon d 7 Febr. 1799 , f te Roermond 1 Juli 1803 . IIIb»9. Jan Frans Mertz, geb . Nijmegen 27 Juni 1761, st. te Roermond 24 Dec. 1844, tr. te Roermond 3 Juni 1788 Antoinetta Barbara Luytgens, geb . te Roermon d 29 Dec. 1757, st, te Roermond 7 Maart 1843, dochter van Henricus Franciscus Luytgens en van Maria Margaretha Petersen. Zij hadden vijf kinderen: 1. Henricus Gijsbertus Ludovicus Hubertus Mertz, geb 30 Maart 178 9 te Roermond, st. te Ghlain 23 Dec. 1864 . 2. Joes Bernardus Antonius Hubertus Mertz, geb te Roermond.20 Febr. 1791 , st. aldaar 30 Aug. 1792 . 3. Wilhelmus Jos. Mertz, geb . te Roermond. 1 Sept. 1793, st. aldaar 25 November 1796 . 4. Wilhelmus Jos. Hub. Mertz, die volgt onder IV. 5. Antonius Jos. Hub. Mertz, geb . te Roermond ' 8 Dec. 1799, st. te Roermond 18 Sept. 1885 , tr. te Roer­ mond 21 Sept . 186 5 Anna Maria Antoinetta Weich- mans, geb . te Roermond 26 Febr. 1818, st. 21 Aug. 1886. IV. Wilhelmus Josephus Hub. Mertz, geb . te Roermon d 13 Juli 1797 , st. te Roermond 27 Mei 1879, tr. te Roer­ mond 8 Octobe r 182 7 met Isabella Clara Henrica Béltjens, geb. te Roermond 29 April 1797, f 31 Maart 1870, dochter van Hermanus Henricus Beltjens en van Joanna Naus. Hunne drie kinderen waren: 1. Johanna Julia Hubertina Mertz, geb . 6 Sept . 1828 , tr. Herman Guïllaume Jansen, geb . 17 Janua r i 1816 , van wie a. Theresia, b. Henri. 2. Victor Frans Hubert Mertz, geb . 28 Aug . 1830 , Rijksbetaalmeester , tr. Anna Maria Hubertina Caro- lina Burghoff, geb . te Roermond 16 Maart 1829 , t 5 November 1867 Uit dit huwelijk zes kinderen: a. Maria Wilhelmina Isabella Hubertina Mertz, geb . te Venlo 20 Mei 1859 . b. Anna Wilhelmina Isabella Hubertina Mertz, geb . 18 Juni 1860 . c. Carolina Mertz, geb . 14 Juli 1863 , t 3 Aug . 1863 . d. Victorina Mertz, geb . 14 Juli 1863 , f 9 Aug . 1863 . e. Charles Mertz, geb . 14 Juni 1866, f 14 Juni 1866.' f. Carolina Josephina Maria Hubertina Mertz, geb . 5 November 1867 . 3. Maria Gertrudis Hubertina Mertz. van .Ueysenborg'h. Het geslacht van Meysenborgh voert een sprekend wapen: een mees, zittende op de tinnen van een toren of 'borg. Zoo staat het op een wapen van een grafzerk in de Kathedraal van Sint Christoffel. He t wapen is gedeeld: rechts een dwarsbalk, vergezeld boven van een wassenaar, beneden van een vijfblad, links de toren en de mees. Het opschrift van dien steen heeft veel ge­ leden: ??15 161 6 starf Niklas Goodt wilt der Sielen ' Het huis der van Meysenborgh's lag aan de Markt tusschen Hal en Eenhoorn, het was het tweede huis van het raadhuis af gerekend. In 1550 was het huis reeds in bande n van Andries van Meysenborgh, gehuw d met Anna Cremers. De akten in het Overdrachtsregister I blz. 28, 28 verso, 29, 70 geven de familieverhouding van Andries van Meysenborgh en de familie Cremers aan. cv s CD O d CD OQ 03 O O Cl5 Cremers Huptz van Bunde. Elisabeth Cremers X Stoffel van Elmpt. Anna Cremers x Andries van Meysenborgh. Alcydis Cremers x Geert van Hasselt (broeder van Herman). Agnes Cremers x Gaert Graes. Arent Cremers x Elisabeth Peter van Bunde Bela Elisabeth van Bunde. Aleydis van Bunde.