De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

INHOUD. Bladz. Van Borssele‚??van Honthorst, vraag door W. J. F. J 299. De Bosset, vraag door Jhr. .H. H. Eo√ęll . . . % 299. Van Burmania en van Cammingha, vragen door W. J. F. J 300. Casius, door W. W. v. R 300. Cotton, door K. G .' 300. Dezentj√©, door J. C. N. van Eys 301. Hagedoorn (Overijssel), vraag door C. v. E 301. Hamsfort, door W. J. F. Juten 301. Hoffmann‚??Momma, door W. W. v. R 302. Keyser, door M. G. 'Wildeman ' 302.. Knoppert‚??van Egmond, door W. A. B 302. Ponten, door K. G - 302. Van Thielen, door.C.J. P ' 302. Thooft‚??van den Brande, vraag door Jhr. van Kinschot 303. Toll, door K. G , 303. Valckenier‚??Vultejus, door W. J. F. J 304. Verspijck‚??van Beest, vraag door W. J. F. J 304. Van Wachendorff, door K. G. . 304. Kwartierstaat von Weiier, vraag door W. J. F. J. . . . , 304. Van Wij lik, vraag door K. G 304. Proeve van bewerking eener genealogie van het Hollandsche geslacht-‚??de Viry' later geschreven ‚??de Virieu' en aanverwante takken, door Jhr. C. Ph. L. van Kinschot 305. Le cornte Pierre de Brazza‚??Savorgnan, par le Chevalier Joseph Jo√ľbert 316. Proeve van critiek op: Genealogie van het geslacht Van der Feltz, met bewijsstukken, door L. C. baron van der Feltz, door M. G. Wildeman 320. Boekaankondiging: A. F. van Beurden ‚?? Geschiedenis van het Noordbrabantsche geslacht Cnipscheer of Knipscheer 328. Bloys van Treslong, vraag door H. S 330. Van Burmania, door C. J. Polvliet 330. Van Cammingha, door J. A. R. Kymmell 330. Hoffmann‚??Momma, door C. J. P. en M. G. Wildeman 331. Van der Hooch‚??Magnus, vraag door Jhr. Mr. E. Wittert van Hoogland 332. Knoppert‚??van Egmond, door.J. D. Wagner en W. A. B 333. Millies‚??Lugard, vraag door J. W. F. Juten 333. Sabelis, vraag door Dr. C. C. Uhlenbeck 334. Thooft‚??van den Brande, door. W. N. Arntzenius 334. Toll, door D. G. v. E , 334. Valckenier‚??Vultejus, door W. J. Hoffman en v. Epen 334. Van Velthoven‚??van Pallandt, vraag door J. W. F. J 335. Verborcht‚??Lieftinck, vraag door J. van Beeck Calkoen 335. Verstolk (van Soelen), door v. B. F 335. Kwartierstaat von Weiier, door B. v. T. P 336. Van Wylik, antwoord 336.