De Nederlandsche Leeuw, jaargang 24 (1906)

17 18 Serang 19 December 1874 met Lodewijk Eduard Carel Johan Willem von Banzow, geboren te Serang 29 Maart 1841, overleden te Batavia 18 September 1890, zoon van Lodewijk Carel Zowran von Banzow en van Christina Anna Geertruida van Angel beek (9) Bij Carolina Senn van Basel, gescheiden vrouw van F. G. Samuëls: c. Johanna Senn van Basel, geboren te Batavia 25 Maart 1869, gehuwd met J. P. Kuhnen, oud-ama­ nuensis H. B. School te Meester-Cornelis. D. Tak spruitende uit geadopteerde kinderen van Jan Hendrik Senn van Basel jnnr (V qnat, 2) en Bientang van Siam. 1. 1. Johannes Wilhelmus Senn van Basel, geboren te Batavia 11 Mei 1808, aldaar gedoopt 15 Januari 1809. 2. Johanna Cornelia Senn van Basel, gedoopt te Batavia 16 Juni 1811. 3. Johannes Adriaan Senn van Basel, geboren te Ba­ tavia in 1815, gepens. ambtenaar, overleden te Batavia 4 November 1894, huwde te Poerwakarta 12 Mei 1860 met Johanna Carolina Florentinus, wonende te Batavia. Hij had bij Susanna Magdalena Matthijs een erkenden zoon: (9) Zie over het geslacht von Ranzow op Ceylon en in Indië n°» 2 en 4, jaarg. 1904 van dit Maandblad. a. George Eduard Senn van Basel, geboren te Batavia 19 Juli 1841, in leven geëmployeerde bij de factory der Ned. Handel Mij., huwde aldaar 31 Augustus 1864 met Emma Wustenfeld, wonende tè Batavia. Hij overleed te Batavia in Mei 1896. E. Tak spruitende uit Matthijs Adriaan, erkenden zoon van Fieter Adriaan Senn van Basel (TI qninq, 3) en de inlandsche vrouw Artima. I. Matthijs Adriaan Senn van, Basel, geboren te Buiten­ zorg 20 October 1853, aldaar erkend in 1855, 3° com­ mies der Hurgerl. Openb. Werken in K'. I., huwde te Buitenzorg 26 Maart 1887 met Wilhelmina Johanna Conté, weduwe Boogendaal. Hij had bij de inlandsche vrouw Imoh drie, in 1885 te Buitenzorg erkende, kinderen: a. Julius Senn van Basel, geboren te Buitenzorg 21 November 1881. b. Eduard Johan Senn van Basel, geboren te Buiten zorg 12 Februari 1883. c. George Matthijs Senn van Basel, geboren te Buiten­ zorg 8 April 1885. Slot. (10) (10) Aan het slot van deze genealogie vernield ik, dat de gegevens uit Basel, Schiedam en Rotterdam dankbaar door mij werden ont­ vangen van den heer Dhr. Mr. P. Beelaerts van Blokland te's-Gravenhage. Kort overzicht der afstamming. (N.B. de vrouwelijke leden en de ongehuwde mannelijke leden der familie zijn hierop niet vermeld, de cursief gedrukten zijn erkende kinderen waarvan nakomelingen.) III, 2. Huybert v. B. I (9 k.) IV, 5. Mr. 'Willem Adriaan Senn van Basel I (18 k.) I. Hans Heinrich Senn, later gend Jan van Basel. ? I (* k.) II, 1. 'Willem van Basel (9 k.) IV, 7. Mr. Librecht Senn van Basel I (3 k.) Y, 2. Huibert V, 4. Wouter V, 5. Anthony Librecht Carel Willem Wilhelmus nat. zn. Huibert S. v. B. wiens tak Bijlage sub C. (uitgestorven). VI, 2. Willem Adriaan |(5k.). (3k) VIter, 1. Willem Adriaan 1 nat. dr. (10 k.) VIter, 3. Magdalenus J acobus |(8k.) Vllbis, 5. Henry Emile. ]H, 6. &Ir. 'Willem Anthony S. v. B IV bis, 1. Abraham Catharinus S. v. B. V, 6. Jacobus Leonardus Mersen |(4k.) Vlquat, 4. I (i k) Frans Nicolaas Gerard Mersen I (7k.) Vllbis, 6. Vllter 1. Frederik Frans Jacob Eduard Leonard Mersen nat. zn. Johannes S. v. B. wiens tak kinderen kinderen I sub A. (uitge­ storven). II, 2. Gabriël van Basel. I lllbis, 1. Hendrik v. B. IV ter, 1. Jan Hendrik Senn van Basel Vquat, 1. Matthijs, I <7k) Vlquinq, 3. Pieter Adriaan |v nat. zn. Adriaan S. v. B. wiens tak sub E. I (8 k.) IVter, 5. Matthijs Senn van Basel Vquat, 2. Vquat, 7. nat. zn. Jan Hendrik - Cornelis Matthijs | Johannes Adriaan nat. zn. | (k.) S. v. B. Johannes v wiens tak Adriaan Bijlage S. v. B. sub B. wiens tak I Bijlage sub D. (uitge­ storven).