De Nederlandsche Leeuw, jaargang 24 (1906)

21 22 Magdalena Barnaar, van Batavia, weduwe van den meesterknegt der timmerlieden Jan Basois. s Johannes , van den Haag, onderstuurman, weduwnaer van Magdalena de Witt, van Jaffnapatnain, met Christina Steenkop, van Macassar, weduwe van den onderstuurman Isaac Bijl. 25 Januari 1725. Coenraad Mels, van Amsterdam, schipper, met Maria Nieuwkerk, mede van Amsterdam, weduwe van den schipper Jan van Vliet. Jan August Oostwalt, uyt Saxen, boekhouder, met Henrietta Lindebom, van Pallencatta, weduwe van den boekhouder Jacob Boogwerff. Adriaan van Dorssen, van Vreeland, assistent en resident te Qualla Damack, met Catharina Constantia van den . e ., van Macassar. 8 Februari 1715. Jan Hendrik van Penen, van Colpentijn, boekhouder, met Cornelia Elisabeth van Balen, van Batavia. 10 Februari 1725. Adriaan Valckenier, van Amsterdam, ondercoopman, met de jonge juffrouw Johanna Alida Tolling, van Batavia 15 Februari 1725. Joseph de Milaan, van 's Gravenhage, prov. assistent, met Alida Smith, van Batavia. 22 Februari 1725. Jan Bibbens, van Langendijk, schipper, weduwnaer van Maria Parent, van Amsterdam, met Catharina Haverman, van Batavia, weduwe van den ondercoopman Pieter Coek. Johannes Greving de jonge, van Batavia, mixties borger, met Helena Meyer, van Batavia. 22 Februari 1725. Joachim Michielsz. Steuffhaas, van Batavia, clerck ter secretarij van Heeren Weesmeesteren, met Anna Dedertsz, van Batavia. 1 Maart 1725. d'Edele Hr. Mr. Dideric Durven, van Delft, raad ordinair van India en president van den agtbaren Raad van Justitie dezes Casteels, weduwnaer van Jacoba van Breda, met mejuffrouw Anna Catharina de Roo, weduwe van den ondercoopman Jan Christoffel Torant, van Batavia. [Verge¬≠ lijk vooral M. A. van Rhede van der Kloot's ‚??De Gouver¬≠ neurs-Generaal enz.', waar niet vermeld is, dat beiden reeds vroeger gehuwd waren geweest j was dat toen bekend geweest, dan ware toen reeds de verwantschap gebleken tusschen de gouverneurs-generaal van Swoll en Durven, want Anna Catharina de Roo was door haar eerste huwelijk de behuwdstiefdochter van den gouv.-generaal Christoffel van Swoll.] 15 Maart 1725. Anthony Willem van Sorgen, van Bergen op den Zoom, landmeeter, met Anna Maria Lasont (?), van Batavia. Jurriaan van Staden, van Batavia, borger, met Catharina Baarwijk, mede van Batavia. Anthonius Otto, van Hanauw, onderchirurgijn, weduw¬≠ naer van Petronella Boutser, uyt den Haag, met Sara van Kouwenlurg van Belois, van Batavia, weduwe van den vaandrig Jan Fluyt. 22 Maart 1725. Cornelis de With, van Mastrigt, onderchirurgijn, met Johanna van Son, van Batavia. . 29 Maart 1725. Arent Jansz. Peper, van Rotterdam, prov. adsistent, met Maria van Staden, van Batavia, weduwe van den prov. adsistent Ferdinand Gilberts. 12 April 1725. Leonard Kerby, van Amsterdam, ondercoopman, met Margaretha Sixti, van Dordregt, weduwe van den schipper Coenraad in de Betou. Jan de Brouwer, van den Haag, procureur, met Cornelia Tjemma, van Batavia 19 April 1725. Cornelis Holleman, van Arasterdam, ondercoopman, met Geertruid van Struyvenberg, van Amersfoort, weduwe van den ondercoopman Hendrik van Minnen. Pieter Janssen, van Erffurt in Saxen, luytenant, met Martha Elisabeth Leper, van Bengale, weduwe van Cornelis Tammerijn. 26 April 1725. Zacharias Carpentier, van Amsterdam, borger, met Anna Christina Leseber, van Couchin. 17 Mei 1725. Hendrik ‚?Ę Kelderman, van Rotterdam, sergeant, met Calistra Augustijnsz, van Batavia. Johannes Pels, van 's Hertogenbosch, borger, met Elisabeth Catharina Lettensz, van Batavia, weduwe van den borger August Gemma. 19 Mei 1725. Servaas Gall√©, van , notaris te deser stede, met Quirina Terburg, van Tutuayn. 24 Mei 1725. Pieter Vessuup, van Delft, adsistent, met Cicilia Jaco mina Abrahamsz, van Batavia. 7 Juni 1725. Willem Jacob van Overmeer, van Utregt, procureur alhier, met Elisabeth Bronswinkel, van Amsterdam. 28 Juni 1725. Gerrit du Goudiabois, van Rotterdam, ondercoopman en cassier van de generale ontfang, weduwnaer van Susanna Brand, mede van Amsterdam (sic), met Hendrina Kuffelaer, van Amsterdam, weduwe van den procureur Pieter de Lespierre. 5 Juli 1725 Johannes Boekenberg, van Fledder, bedienaer des Goddelijken woordB, met Lusia van Jldorp, van Batavia, weduwe van den assistent Pieter Oldenvliet. 12 Juli 1725. Julius Valentijn Stein van Gollonosse, van Groei in Sweden, vendrig, met Magdalena Cornelia van Loon, van Batavia, weduwe van den borger Barend Barkhuysen. [Vergelijk De Wapenheraut 1897, blz. 76, 77, enjaarg. 1903, blz. 427.] Theodorus Melchior Wagner, van Demnin, extraordinair clerk ter generale secretarije, met Susanna Maria Penet, van Batavia. 14 Juli 1725. De Hr. Mr. Joan Francois de Witte van Schoten, van 's Gravenhage, lid in de agtbare Raad van Justitie deses. Casteels, weduwnaer van mejuffrouw Anna de Haan, van Batavia, met de jonge juffrouw Johanna Allegonda Diodati, van Dordrecht. Servaas Geurssen, van Dordregt, onderchirurgijn en administrateur der suyker- pakhuysen, met Elisabeth Isabella Fortuyn, van Batavia. 2 Augustus 1725. Isaac Tisseneau, van Amsterdam, borger, met Johanna