De Nederlandsche Leeuw, jaargang 24 (1906)

INHOUD. 1906. Bladz. Benoeming tot lid 1, 33, 65, 97, 193. Wijziging van adres 33, 65, 129, 225, 257. Proeve van bewerking eener genealogie van het Hollandsche geslacht ffde Viry' later geschreven â??de Virieu' en aan­ verwante takken, door Jhr. C. Ph. L. van Kinschot (vervolg van XXIH, kolom 316) 1, 33, 70, 106. Oude Indische Families, door W. Wijnaendts van Resandt. (Vervolg van XXIII, kol. 297): II. Het Geslacht Senn van Basel 10. III. Het Geslacht de Lannoy 242, 272. Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, door W. Wijnaendts van Resandt (zie ook XXII kol. 209 en volgende. Vervolg van XXIII, kol. 292) -. 19, 55. Boekaankondiging: Nederland's Adelsboek 1906 26. Rectificatie van Proeve van critiek op: Genealogie van het geslacht van der Feltz, enz. (Zie XXIII, kol. 320), door M. G. Wildeman 'â?¢ 'â?¢ 27. Canzius, Onder de Wijngaart Canzius, door M. G. Wildeman 28. Cruypenningh, door B. v. B 28. Van Druten, door B. v. B 28. Van der Hooch-Magnus, door P. C. Labrijn 29. Keyserâ??Gobelius, door B. v. B 29. Koevet, vraag door Jhr. van Kinschot â?¢ 29. Van Kriekenbeek, vraag door C. C. Uhlenbeck 29. De Mauregnault, vraag door M. G. Wildeman 29. Van Riemsdijk, door W. A. B 29. l>u Rieu, vraag door P. L. Thierens 30. Saignie, vraag door J. A. H 30. VaD 'tSantâ??Maas, vraag door C C. Uhlenbeck. 30 Siderius, vraag door M. G. Wildeman 30. Simon von Gehrde tot Osnabrück, vraag door M. G. W 30. Des Tombe, door B. v. B 31 â?¢ Van Vlierden, door W. W. v. R 31. Wiese, door D. G. van Epen 31. Van Woelderen, door W. W. v. R 32. Zwarte boonen, vraag door Jhr. van Kinschot 32. Bijdragen tot de geslachtslijsten van eenige voormaals te Zierikzee gevestigde familie», door Mr . C. S. Buys Ballot 41, 75. Genealogische aanteekeningen op oude Utrechtsche en Hollandsche geslachten, door Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins, (vervolg van XXIII, kol. 282) ' 49, 241. Van Bassen, vraag door J. A. H 62. ~' De Braa, vraag door J. A. H '2. Chalonâ??van Bullingen, vraag door B. F. v. V 62. Van Druten, door B. v. B 62 Elout, door A. Z 62 Van Kriekenbeek, door B. v. B 63. Ponten, vraag door K. G 63. Thooftâ??van den Brande, vraag door Jhr. van Kinschot 63. Toll, door K.G. 63-