De Nederlandsche Leeuw, jaargang 24 (1906)

57 58 weduwnaer van Elisabeth Pietersz, met Catharina Theodora Vonk, van Chormandel, laetst weduwe van den boomwagter Harman Aardenstojf. 8 Mei 1727. Johannes Hobius van der Vorm, van Batavia, onder¬≠ coopman, met Apollonia van Almonde, mede van Batavia. 15 Mei 1727. Tobias Ernster, uyt Halle in Saxen, sergiant, met Maria Barmanse, van Batavia. 29 Mei 1727. Pieter de Mager, van Amsterdam, adsistent, met Alida de Reyger, van Batavia. Hendrik Ladigers, van Amsterdam, borger, met Anna Sech, van Batavia 5 Juni 1727. Jan Frederik Winkeler, van Weern, borger alhier, met Catharina Moris, van Baly, weduwe van den borger Jan Kloppenburgh. 19 Juni 1727. Jan Qantzer, van Brandenburg, stadsapotheker, met Geertruida Catharina Steuphaes, van Batavia. ' 17 Juli 1727. Hendrik Boitet, van Delft, koster van de hollandse kerk deser stede, met Dorothea , van ‚?Ę Eybergen, van Harderwijk, weduwe van de .predicant Henricus Meeleus. 24 Juli 1727. ,, , . Adriaan *van' den Berg, van Gorcum, borger alhier, met Cornelia Johanna Bo^aaW,'-van Ternaten. 26 Juli 1727. Huybert de Haze,iym[Middelburg, gewesen coopman, met Anna Maria Storm, van* Amboina. 31 Juli 1727. ' . . Christiaan Lodewijk Overman, van Leeuwaerden, onder¬≠ coopman, met Theodora Schrijver, van Batavia. 14 Augustus 1727. Hendrik Adriaan Vink, van ‚?Ę Coutchin, borger, met Geertruid Grevinq, van Batavia. 23 Augustus 1727. Francois de Coning, van Schiedam, ondercoopman, met Geertruida Lanius, van Batavia. 30 Augustus 1727. Willem Timmers, van Schiedam, oppercoopman en eerste administrateur van de medicinale winkel deses casteels, weduwnaer van Catalina van Buyses, van Batavia, met Margaretha van Nes, van Rotterdam, laetst weduwe van Pieter Wijbers, in sijn leven lid in 't eer waerde college van heeren scheepenen deser stede. [Zie De Wapenheraut 1903, blz. 424.] 1 November 1727. Jan Willink Meures, van Amsterdam, ondercoopman en administrateur in de negotie-pakhuysen besijden de waterpoort dese s casteels, met Anna Hillegonda Storm, van Amboina. 'J 6 November 1727. Jan George Siedler, van Mohorn (of Inohorn), vaandrig, met Adriana Coedijk, van Batavia. Ernst Harders, van Ban da, borger-vaandrager enperke- nier tot Banda, weduwnaer van Susanna Hester Storyi, met Adriana Augustina Rumphius, laatst weduwe van den borger Nicolaas Prooi 8 November 1727. Elias Wargaren, van Amsterdam, constabel-major ten desen casteele, met Catharina Mirian de Waal, mede van Amsterdam, weduwe van den ondercoopman Dirk Houttuyn. 13 November 1727. Isaak ' van Aken, van Amsterdam, borger alhier, meh Bastiana Jansz, van Bengale, weduwe van den luitenant¬≠ militair Jan Zeevaart. Jacobus Lindius, van Batavia, mixtis-borger, met Elisabeth Jansz, mede van Batavia. 1728. 8 Januari 1728. Jacobus Cleyer, van Batavia, mixtis borger, met Margaretha Dionicia Weers, mede van Batavia. 15 Januri 1728. ‚?Ę Gerardus Cluysenaar, van Utreght, extra-ordinair clercq, met Maria Leonora de Jager, van Batavia. Govert de Haan, van Hoorn, borger, met Elisabeth Robberts, van Bombay, weduwe van Jan Dirx. Johannes Olyslager, van Mastrigt, met Maria van Bom, van Batavia. 5 Februari 1728. Jan Coenraad Schwartsenburg, van Salthoesselen, borger alhier, met Maria de Campo, van Batavia. 12 Februari 1728. Johannes van Hoogstede, van Batavia, borger, met Helena Pop, mede van Batavia. 19 Februari 1728. Stephanus Verstraten, van Middelburg, chirurgijn, met C√≥nstantina Nicolaasz, van Masulipatnam, weduwe van den burger Matthijs Bierens. 26 Februari 1728. Pieter Joan Bangeman, van Hamburg, guarnisoen- echrijver deses casteels, weduwnaer van Johanna Cleyer, met Margaretha Johanna Rooseboom, van Batavia. , Jan Wolphaard, van Offen in Hongarije, opperchirur¬≠ gijn, .weduwnaer van Catharina Visscher, met Maria Rootmans, van Amsterdam, weduwe van den burger¬≠ vaandrig Andries Wijland. , . '4 Maart 1728. Mattheus de Jong, van Amsterdam, boekhouder, weduw¬≠ naer van Maria Elison, met Elisabeth van der Burg, van Batavia, .weduwe van den baas van de wapenkamer Hendrik Reytgeld. Arnoldus Joost Gravius, van Texel, pl. adsistent, met Anna Elisabeth Jillisz, van Batavia. Willem Huppers, van Cochin. pl. adsistent, met Maria Fiers, van Ternaten.. Claude Margiullie, van Parijs, borger alhier, weduwnaer van Petronella TJwens, met Elisabeth Rosijn, van Fermoza, laetst weduwe van Louis la Court. 25 Maart 1728. Pieter Doncker, van Cabo de Goede Hoop, ciepier der burgerboeyen deser stede, weduwnaer van Anna Egbertz, met Petronella Jeronima van der Laan, van Batavia, weduwe van den opperchirurgijn Willem van Deulekom. Thomas Hendrik Boon, van Altena, borger alhier, met Elisabeth van Bom, van Batavia. 8 April 1728. Barend Gorisse Mijnheer, van Rotterdam, baas-metse- laer, met Catharina van Rood, van Batavia. Frederik Liejfers, van Barkelo, borger alhier, weduw¬≠ naer van Maria ten Lamme, met Elisabeth Stumphius, van Amersfoort, weduwe van den oppercoopman Paulus de Roo. Nicolaas Slegtendaal, van Soust, borger alhier, met Anna