De Nederlandsche Leeuw, jaargang 24 (1906)

INHOUD. Bladz. De Virieu, door W. W. v. R 63 De Viry, door W. A. B 63. Van Woelderen, door v. W 64. Van Wyli(c)k, door D 64. Wapens gevraagd, door von Brucken Pock en W. W, v, R 64. Verzoek betreffende geschenken voor de bibliotheek 65. Verslag der Algemeene Jaarlijksche Vergadering van het Genootschap, gehouden op Zaterdagavond, 7 April 1906 in het Hotel «de Twee Steden' te 's Gravenhage 65. Boekwerken ontvangen voor de bibliotheek en het archief 67, 129, 225. Accoord (8 April 1683) tusschen A. M. de Bocholtz douairière baronesse van Eenesse van Elderen ?? en haar oudsten zoon Arnold Ulric, kanunnik der Cathedralen van Keulen en Luik, medegedeeld door M. G. Wildeman .... 87. Boekaankondiging: Julian James Cotton, C. S., List of Inscriptions on Tombs or Monuments in Madras possessing Historical or Archaeological Interest, door B. v. T. P 89. Van Baset, door A. Z ' ' ' .' . 89. Bloys, door B. v. T. P 89. Bloys van Treslong, door B. v. T. P '. 89. Canneman, door A. Z ' . 90.. Elout, door J. Willinck 90. Van Haeften, door B. v. T. P 91. Hoffmann??Moncma, door W. J. Hoffman J.J.zn. . '. 91. Knoppert??van Egmond, door C. S.. B. B ' 93. Van der Liude(n), vraag door Jonkh. van Kinschot 94. Van Thielen, door J. Willinck 95. Van Vlierden, door P. v. M 95. Zwarte boonen 95. Ruil gezocht van zegelafdrukken in lak 95. Te koop aangeboden werken 95. Levensbericht: Eené Robert Herman toe Laer, door J. C. v. d. M ' 97. Geslachtkundige aanteekeningen, verzameld te Amboina, door P. P. L. C. Lach de Bêre ...:.... 98, 142. Genealogische fragmenten berustende op leenacten, door Jhr. W. A. Beelaerts van Blokland 117, 152. Bijdragen tot de genealogie van Schuijlenburch, door Jhr. H. H. Röell 120, 130, 161, 193, 228. Copie der Huwelijksvoorwaarden dd. 2 Februari 1627 tusschen Jean Guillaume baron de Bocholtz en Anne de Hoensbrouck, door M. G. Wildeman 126. Bloys, door VV. A. B 127. Van doller of van Koller, vraag door A. F. v. B 127. Van Dieijen, vraag door Bijleveld 127. De Kempenaer, vraag door Bijleveld 127. Knoppert??van Egmond, door W. A. B ? ? 128. Van Langelaar, vraag door A. F. v. B 128. Neethling, vraag door A. F. v. B 128. Van Wijk, vraag door A. F. v. B 128. Wapen gevraagd, door Bijleveld 128. Geslacht van Zuijlen, door J. van der Minne 139. Aanteekeningen omtrent de familie Ploos van Amstel, door C. H. Ebbinge Wubben 148. Aanteekeningen geslacht Loockemans, doar G. H. .). C. Eschauzier 150. Genealogie der familie Carpentier (aanvulling), door J. L. van Dalen 153. Akensche familiën, vraag door Herm. Friedr. Macco 157. Albinus, vraag door Mr. A. S. Miedema en antwoord van B. v. B 157. Andreae, vraag door W. J. H 158. De Bosset, vraag door Mr. A. G. M 158. Van Bronckhorst, vraag door C 158.