De Nederlandsche Leeuw, jaargang 24 (1906)

INHOUD. Bladz. Gade, vraag door R â?˘ â?˘ ... 158. De Mont, vraag door E 159. Van Someren GrĂ©ve, vraag door Mr. A. S. Miedema 159. Taets van Amerongen, vraag door C 159. Trautâ??WannĂ©e, vraag door E .' . 159. De Viry, de Virieu, vraag door Jonkb. van Kinschot 159. Van der Vliet, door B. v. B 159. Wapen gevraagd (XXIV, 128), antwoorden van Jhr. van Kinschot en E. van Dorsser ... ....... 159. Wapens gevraagd, do'or W. J. H 160. Huwelijksregister der Hervormde Gemeente van Sas van Gent 9 Juli 1741â??26 Mei 1796, door wijlen Fred. Caland 168, 247, 278. Protestantisohe Aachener Emigranten aus der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts, door Herm. Friedr. Macco . 174, V14. Van der Duyn, door P. v. M., met naschrift van B. v. B 181. Schultens, door M. G. Wildeman 184. Vosch van Avezaat, door P. v. M 185. Genealogisch onderzoek te Amsterdam 186. Abrahami de Melverda, vraag door M. G. Wildeman 187. .De Back, vraag door B. v. B 187. Benthem, vraag door G. A. van Woelderen 187. Bloys van Treslong, door B. v. B. . . 187. Carpentier, vraag door A. B. C. . . 187. Dachverlies,.door J. H. H. S 187. Van Druten, door B. v. B 188. Van der Hooch, door B. v. B - . . , 188. Kamp, vraag door J. P. H 188. Kievit, vraag door J. Ph. Schadee 189. Van Löwenich, door B. v. B 189. Schimmelpenninck, vraag door B. v. B 189. Van Schuylenburch, door B. v. B 189. Von Sichartshof, vraag door T. L. v. W 189. Sohier de Vermandois, vraag door Bijleveld 18!'. Sweerts, door B. v. B 191. Van Wagtendonk, vraag door T. L. v. W. 191. Van der Willige, vraag door T. L. van Wagtendonk 192. Wapens gevraagd, antwoord door J. D. Wagner 192. Aanvullingen op: Het Brabantsche en het Geldersche geslacht van Vlierden, door C. P. .1. van Vlierden. (Zie XXII, 54 en volgende) 201, 233. Het geslacht de Salis, door Jhr. W. P. van Sprengler 208. Boekaankondiging: Jacob .Reepmaker A.Azn., Genealogie der familie Eeepmaker, W.Wijnaendts van Eesandt, Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnantsâ??Wijnants van Eesantâ??Wijnaendts, van 1355 tot heden, .1. Kuyper Hzn., Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van Geervliet en geschiedkundige naamlijst van de predikanten dier gemeente, J. Kuyper Hzn., Beschrijving der grafsteenen in de Ned. Herv. kerk te Abbenbroek en geschiedkundige naamlijst van de predikanten dier gemeente 217, 218, 219, 220. De Blanche, vraag door W. J. F. Juten 221. Fock, Roukens, vraag door von Brucken Fock 220. Ludovici, vraag door P. H. de Vos 221. Van Schueren, vraag door W. J. P. i 221. Taets van Amerongen, vraag door v. B. C 221. Vriesendorpâ??Priesendorf, vraag door J. Vriesendorp 222. Walenson, vraag door W. J. P. J 222. Watervliet, vraag door M. G. W 222. Wesselius, vraag door W 223.