De Nederlandsche Leeuw, jaargang 24 (1906)

165 166 4 November 1827, secretaris van staat, 4 November 1835, minister van staat 1 December 1836, lid van de je Kamer der Staten-Generaal 1 Decemcer 1836 â?? Februari 1849, buitengewoon gezant en gevol­ machtigd minister bij het hof van Rusland 24 Juni 1837, bij dat van Engeland 31 October 1846, tijdelijk minister van buitenlandsche zaken 25 Maart â?? 17 Mei 1848, lid van de 2e Kamer der Staten- Generaal, lid der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde, enz., graaf bij recht van eerstgeboorte bij Kon. Besl. van 13 Juni 1834, N°. 100, over­ leden te Arnhem 4 October 1863. Zijne kwartieren zijn : Schimmelpenninck Nahuys Koolhaas de St. Amand Wamaars Boon van Heek van Hardenbroek. 8°. Jean Jacques Antoine van Schuylenburch, geboren te 's-Gravenhage 3 April, gedoopt aldaar in de Waalsche kerk 17 April 1803, overleden te's-Gra­ venhage, begraven aldaar in de Groote kerk 2 Februari 1807. 9°. Jkvr. Jeanne Henriette Gabrielle van Schuylenburch, geboren te 's-Gravenhage 25 November, gedoopt aldaar in de Waalsche kerk 14 December 1806, over­ leden op Doorwerth 5 Januari 1878, huwde te 's-Gra­ venhage 30 April 1828 : Jacob Adriaan Prosper baron van Brakell tot Wadenoyen en Doorwerth, zoon van Jhr. Jacob Adriaan van Brakell tot Geldermalsen en van Carolina Petronella van Borssele, geboren op Ravesteyn 3 Februari, gedoopt te Geldermalsen 27 Maart 1808, lid der provinciale staten van Gelderland, kamerheer des Konings i. b. d., baron met al zijne wettige afstammelingen bij Kon. Besl. van 22 Februari 1832, N°. 9, toegelaten tot de ridderschap van Gelderland in 1832, overleden op Doorwerth 27 Juni 1853. Zijne kwartieren zijn : van Brakell van Borssele van Neukirchen gend. Nijvenheitn van Schuylenburch van Borssele . van Wijhe van Wijhe Bigot. 10°. Jhr. Mr. Louis van Schuylenburch van Bommenede en Ulenpas, geboren op. Zuyderburg (gem. Veur) 12 Augustus, gedoopt te 's-Gravenhage in de Waalsche kerk 25 September 1808, ingeschreven als student te Leiden 7 Juni 1825, toegelaten tot de ridderschap van Zuid-Holland in 1835, bedankte in 1841, toegelaten tot de ridderschap van Gelderland 8 September 1842, overleden te 's Gravenhage 11 Mei 1880, huwde aldaar 31 Mei 1837: Willemina Aletta Johanna barones van Boetzelaer, dochter van Coenraad Carel Vincent baron van den Boetzelaer van Dubbeldam en van Theodora Cornelia ElsabĂ© van Voorst, geboren te 's-Gravenhage 2 April 1817, overleden op Ulenpas (gem. Hummelo-en-Keppel) 26 Januari 1898. Hare kwartieren zijn: van Boetzelaer van Voorst le Leu de Wilhem van Bronckhorst de Raet Kien van Schuylenburch van Cleeff. De kinderen uit dit huwelijk volgen onder M. M. Kinderen van Jhr. Mr. Louis van Schuylenburch van Bommenede en Ulenpas en Willemina Aletta Johanna barones van Boetzelaer. 1°. Jkvr. Johanna Philippina van Schuylenburch, gebo­ ren te 's-Gravenhage 19 Februari 1838, overleden aldaar 18 Maart 1839. 2°. Jkvr. Susanna Cornelia Coenradina van Schuylen­ burch, geboren te 's-Gravenhage 12 Januari 1839, overleden op Clenpas (gem. Hummelo-en-Keppel) 15 December 1879, ongehuwd. 3°. Jhr. Mr. Frans van Schuylenburch van Bommenede, geboren op Ulenpas (gem Hummelo-en-Keppel) 8 October 1840, overleden te 's-Gravenhage 5 Mei 1891, ongehuwd 4°. Jkvr. Elisabeth Wilhelmina van Schuylenburch, ge­ boren te 's-Gravenhage 29 November 1841, over­ leden aldaar 17 Januari 1842. 5°. Jkvr. Johanna Charlotta van Schuylenburch, gebo­ ren op Ulenpas (gem. Hummelo en-Keppel) 27 Mei 1843, overleden te De Bilt 15 December 1879, huwde te 's-Gravenhage 28 April 1864 : Godfried Hendrik Leonard baron van Boetzelaer, zoon van Mr. Christiaan Willem Johan baron van Boetzelaer van Dubbeldam en van Elisabeth Char­ lotta Petronella Both Eendriksen, geboren te Utrecht 19 April 1842, lid der provinciale staten van Utrecht. Hij hertrouwde met Jkvr. Constantia Jacoba Wil­ helm a Fabricius Zijne kwartieren zijn: van Boetzelaer Both Hendriksen van Voorst Winter le Leu de Wilhem Ameshoff van Bronckhorst Koenen. 6°. Jhr. Willem Lodewijk van Schuylenburch van Wisch, geboren te 's-Gravenhage 28 januari 1845, over­ leden aldaar 30 September 1902, huwde te Warmond 16 October 1868: Frederica Augusta gravin van Limburg Stirum, dochter van Leopold graaf van Limburg Stirum van Warmond en van Adolphine Wilhelmina Anna van der Wijck, geboren te War­ mond 27 October 1842, overleden te 's-Gravenhage 18 December 3903. Hare kwartieren zijn: van Limburg Stirum van der Wijck van Slingelandt van Pallandt van der Does van Muyden van Boetzelaer Schimmelpenninck van der Oye. De kinderen uit dit huwelijk volgen onder N. 7°. Jhr. Anton Lodewijk van Schuylenburch van Bom­ menede en Ulenpas, geboren te 's-Gravenhage 18 Maart 1848, huwde te Teteringen 23 Maart 1899: Charlotte Maria barones van Boetzelaer, doch­ ter van Dirk Coenraad Carel baron van Boetzelaer en van Maria Johanna Neomagus, geboren te 's-Gra­ venhage 10 Februari 1854. Hare kwartieren zijn: van Boetzelaer Neomagus van Voorst van Maren. Uit dit huwelijk geen kinderen.