De Nederlandsche Leeuw, jaargang 24 (1906)

169 170 1748, 14‚??29 Sept. Rumoldus Masure, j.m. van Gent, met Joha de Lannoy, j.d., geb en beyde won. hier. ‚?? 5 Oct.‚??3 Nov., Fransies Barth8. Aarnout, j.m , won. hier, met Sara Zuyderland, j.d. geb. en won. Middelburg. 1749, 1‚??23 Febr., Laurens van Lierde, j.m. Won. hier, met Ditia Eelsma,] d. v. Heerenveen, beyde won. hier. ‚?? 11‚??30 Maart, Johan de Potter, j.m., met Catha. v. den Driessche, j.d., beyde geb. en won. te Hoornbeke bij Oudenaerden ‚?? 23 Maart ondertr. Joh. Turs, wedn. van Henda. Ilolscher, won hier, met Jaca Beeltman, j.d. van Vlissingen, won. Middelb. ‚?? 19 April‚??18 Mei, Ferdinand Vermeulen, j.m. geb. v. Hoboken bij Antwerpen, won Vlaardingen, met Joha. v. der Horst, geb. Oosterhout, won hier ‚?? 3 ‚??18 Mei, Livinus Veiling, j.m. geb hier, met Maria de Krook, wed Andries Vrijdag, geb. v. Eekloo en beyde won. hier. ‚?? 10 Mei, Arnoldus Drak, j m. geb. v. Gelder, won. Philippine, met Maria Jaca. de Wolf, geb. v. Philippine, won. hier ‚?? 17 Mei‚??1 Juni, Jan Jacobse, j.m. geb. Zwolle, met Joh¬Ľ. Wesepoel, wed Renier Brunei, geb. Oost risepolder, beyde won. hier. v 18 Juni‚?? 9 Juli, Corn. v. der Linde, wedr. Zarah Aleyda Rosier, met Maria Lugten j.d. geb. en beyde won. hier a 12 Juli‚??10 Aug., Johs. Ridder, wedr Joh¬Ľ. Hennekam, won hier, met Anna Corna. Toele, j.d. v. Dordt v 10‚??31 Aug., Bartel Provoost, wede. Josina Vereist, won hier, met Adra de Cocq, wede. Corn. Jansen van Isendijke ‚?? 4‚??12 Oct, Georgi√ę Hendk. Knops, geb van Eikholsthein, wedr. Maria Barba. Basfiaense, sergeant in reg. van luit -gen. baron v. Leuterom, comp. kap. Scheelen, met Eliz. de Bock, j.d. van Moerbeke, beyde won. hier ‚?? 12‚??28 Dec. Emanuel Boelens, j.m. geb. en won. Assenede, met Joha. Trotter, wede. P. de Klerck, won. hier. 1750, 25 Febr. ‚??8 Maart, Jan Verhelst, wedr Jenneken Haak, geb. Zaamslag, met Martina Proovo, j.d, van IJsendijke, beyde won hier ‚?? 6‚??23 Maart, Johan Willem Rosier [schoolmr.] wedr. sara v. Helden, met Eliz v. Aalsburg, wed. Jan Schalk, geb. en won. hier ‚?? 28 Maart‚??26 April, P. de Pont, j.m. v. hier, met Eliz v. der Slegt, j d. v. Dordt, beyde van hier. n 4 April‚??ondertr. Vliss. Eng. kerk 30 Maart, Hk. Huenders, j.m geb te Deutekom, won. hier, met Isabella Rutterfoord geb. Coupar in prov. Fiffe (Schotland), won. Vlissingen. ‚?? 18 April‚??24 Mei, Aarnoldus Schops, j.m. geb Maastricht, tambour reg. luit -gen. Elias, comp kap. Hoogop alhier, met Corna Jeffers,] d. van Maastricht. ‚?? 2‚??24 Mei, Adrn Motte, j.m. geb. Austnjken polder, won. Axeler ambacht, met Maria Vinke wed. Joost Dondt (Hond), won. hier. ‚?? 8‚??26 Mei, Corn Ouddorp, j.m geb. Rotterdam, chirurgijn-majoor' in reg. wijlen luit.-gen. Elias, met Anna Olympia Gaillard, j d. geb. Yperen, beide won. hier. 1750, 6 Juni‚??12 Juli, Matthijs Kok, j.m. geb. Luytersdorff, soldaat comp. van Colonel commandant v. der Mast alhier, met Susa. Resitska, geb. Nijmegen, wede. Phil. Gerrits. ‚?? 5‚??20 Sept, Jos. Keyser, j.m. v. Breda, met Anna Corna. Pannanteyn, j.d. v Yperen, beyde won hier. ‚?? 12 Sept‚??2 Oct, Jan Jorge Rooleeder, j m. v. Hessen, met Anna Catha. Mulder [Muller ?], geb. en beyde won. hier. ‚?? 24 Oct ‚??8 Nov., Joh. Cappon, j m. v. hier, met Maria Joha v. Reyschot, j d. v. onder Gent, beyde won hier ‚?? 7 Nov., ondertr. te Venlo 23 Oct., Jos. Hekkers, jm van Maastricht, soldaat reg. wijlen luit-gen. Elias, comp. kolonel v d. Mast, in garnizoen te Venlo, met Maria CatbA Degne, j d. v. Maastricht. ‚?? ‚?Ę 8 Nov, ondtr 7 te Axel,, Joh. Stouthamer, j.m. van onder Neusen won. hier, met Barba. Leunis, j.d van onder Zaamslag, won, Axel. v 5‚??20 Dec, Jods. v. der Werf, j.m. van Gent, met Maria Sevenlaggers, j.d. v. Eecloo, b. won. hier. ‚?? 12‚??27 Dec, Johs. Hiele, wedr. van Maria Dosseyn, met Anna Catha Messieoux, wede. Arnoldus Stroo meyer, b. won hier 1751, Geh. 24 Jan, Jos Bellekis, wedr. Thera. Legue, met Anna Maria Croone, wed. P. Stercks, b. won. hier. ‚?? 17 Jan , ondertr. Philipp. 16 Jan., Joris Koelpennins, j m. van IJsendijke won. hier, met Jaca. Adriaensen, j.d. geb. en won Philippine ‚?? 27 Febr., ondtr. Venlo 17 Febr., Johan Hamel, wedr Catha. Lemmens, v. Maastricht, luitenant in reg. van hertog Louis v. Brunswich te Venlo, met Maria Sibilla Schmidt, wede. p v Walla, luit¬≠ en majoor v. Axel, geb te Venlo. ‚?? 27 Febr. ‚??15 Maart, Joost Pede, j.m., met Fransina de Pater, j.d., beide geb. en won te Maria Hoorebeke, lant v. Aalst. ‚?? 18 April, ondertr. Terneuzen 17 April, P. VerElst, j.m. uit lant v Axel won. hier. met Aaltje v. Nieutvenhuysen, j.d geb. en won. Neuzen. ‚?? 1 Mei, Joh. Lod. Eder, wedr. Anna Catha Odenodt, geb. te Spiegelberg, met Anna Catha. Christa. Pregger, j d. geb. te Bergen Henegouwen, won. beyde hier. ‚?? 8‚??30 Mei, ondertr Axel 4 Mei, P. Steur, wede. Eliz, v. der Burg, won hier, met Adra Wilmert, j.d van 's Hertogenbosch. ‚?? 3 Juli, ondtr. Maastricht 25 Juni, Frans Jos. Oest, sergeant in reg gen majoor de la Rivi√®re, comp van kap v. Alphen, in garnizoen alhier, met Anna Weynants, j.d. geb. en won. te Maastricht ‚?? 4 Sept , ondtr. Maastricht 27 Aug. Leonardus Kittesen, sergeant in grenadiers compie. van gen. majoor do la Rivi√®re, in garnizoen alhier, met Maria Agnes Tans, wede. Matthias Roberts, won. Maastricht. ‚?? 18 Sept‚??4 Oct, David Phol, j.m soldaat in reg. van gen.-maj. voorn, geb. te Frankfort a. M., m√®t Maria Charl¬Ľ. Telbaas, j.d. geb v. Grie bij Brussel, b. won. hier ‚?? 10 Oct, P. Jansze Timmers, wedr. Henda. Gosen van Herte, geb. Krimpen a/d Lek, met Dirkje v. Baers, van Wijk bij Heusden.