MAANDBLA D VAN HE T GENEALOGISCH=HERALDIEK GENOOTSCHAP DE NEDERLANDSCH E LEEUW . 1908. 26ste Jaargang.