De Nederlandsche Leeuw, jaargang 27 (1909)

MAANDBLA D VAN HE T GENEALOGISCH=HERALDIEK GENOOTSCHAP DE NEDERLANDSCH E LEEUW . 19 O 9. 07ste Jaargang.