De Nederlandsche Leeuw, jaargang 27 (1909)

219 220 Uittreksels uit de Kerkeboeken van Domburg, doo r P. E. LABRIJN. Onderstaande aanteekeningen zijn ontleend aan het trouw- en het doop-boek der voormalige smalstad Domburg. Het eerste vangt in 1675, het laatste in 1672 aan. Ter vergemakkelijking van het zoeken in de origineele boeken, zijn de inschrijvingen door den onvermoeiden Zeeuwschen oudheidsvorscher den heer H. M. Kesteloo (tevens secretaris der gemeente), in een klapper alpha betisch gerangschikt, na indeeling in tijdvakken van een kwart eeuw. Alleen namen van in of buiten Zeeland meer of minder bekende famili√ęn zijn in het hier volgende uittreksel opgenomen. De namen van alle ingeschrevenen te vermelden, komt mij voor, monnikenwerk ') te zijn. Trouwboek 1675‚??1700. Maria Bogerts en Aplonius den Broeder Sara Dobbelaar en Simon Pieters Felix P. van der Goes en Elizabeth Dornel Antonetta Jans van Letois en Christiaan Oreel Pieter du Mon en Marie Wilby Samuel du Mon en Elizabeth Kruimes Jan de Moor en Maaiken H. Sand Christiaan G. van Roijen en Neeltje Andrijs Johannes van Leeuwen en Hanna Willems Dez. en Anna Gauwels 1700‚??1724. Jan Dumon en Maria Craaymes Adriaan Fokker en Maatje Reussens Johannes Hoofd en Sara Dina Loncque Jan K. Huijsman en Janna Huijgens Mr Johan Cau en Suzanna Maria Loncque Charles van der Meer en Janneken Leijns Rosier de Mets en Anna van den Bossche Joris du Mon en Leijntje J. Sonj√© Josias du Mon en Leuntje Klinque Jeremias Verwout Moiret en Johanna van der Poort Jacoba de Volder en Jacob J. Groenewege 1725‚??1749. Jurgen Bergleiter en Ursula Hamerschmeidern 16 Cornelia van den Busse en Laurina van der Meer 28 Mr Anthonie Pieter van Dishoeck en Cornelia Adriana Ockerse Francina van Doorn en Marinus Geene Pierre Godart en Lucretia van Donge Johan Willem le .Sage en Anna Catharina Hoornbeek Suzanna Crane en Tsaac Martijn Izaak van der Kruijsse en Geertruid Moeninks Dez. en Bartholina Teerlink Jacob Nuys en Anna Mijster 17 Feb. 1693 22 April 1698 18 Aug. 1694 9 Mei 1675 7 Juli 1682 30 Sept. 1694 23 April 1687 23 Juli 1677 9 Maart 1692 13 Juni 1696 30 Oct. 1706 29 Mei 1718 11 Sept. 1709 6 Juli 1709 12 Aug. 1718 19 Mei P703 5 Juni 1705 14 Mei 1712 14 Jan. 1719 4 Maart 1703 15 Mei 1723 6 3 15 30 20 13 29 26 Nov. 1733 April 1742 Mei 1744 Juli 3737 April 1747 April 1729 Sept. 1749 Mei 1741 Oct. 1743 April 1735 ') Zooals we allen weten heeft dit woord tweederlei beteekenis, n.1. vergecfsohe arbeid, noodelooze moeite, √≥f wel langdurige arbeid, waarbij veel geduld wordt vereisoht. Onze oostelijke naburen drukken het uit door ‚??Fl√∂he h√ľlen' of ‚??Den Bock melken'. ‚?? Hoe het zij, in geen dezer beteekenissen kan ik het met den geachten inzender eens zijn, want het kan niet genoeg worden herhaald, hoe nuttig her, is , oude kerkregisters in extenso te copieeren , vooral van kleinere gemeenten waar de bewaring dier waardevolle bescheiden veel te wenschen overlaat. Eene andere zaak is het, of getrouwe copie√ęn van dergelijke registers in ons Maandblad zouden passen. Ons orgaan is daarvoor niet omvangrijk genoeg. Uittreksels als hierboven worden echter gaarne aanvaard, doch we geven den inzender in overweging elders zijne compleete copie door den druk tot gemeen goed te maken. BED. Willemina Pennink en Govert Sunds 16 Mei 1734 Jurriaan Ruisch en Maria Huijsman 27 Mei 1727 Pieter Zwanenburg en Cornelia Kraeije 4 Maart 1747 1750‚??1774. Ewout Adriaan van Dijke en Anna Adr. de Cliever 14 Aug. 1764 Mr Anthonie Pieter van Dishoeck en Dina Jacoba Clijver 27 April 1752 Jan van der Meer en Adriana Bost 2 Mei 1750 Jacobus Six en Anthonia Esselenbroek 12 Mei 1776 1775‚??1799. Florus van den Broecke en Leuntje Wondergem Laurens van den Broecke en Elisabeth P. van Sorge Jan Buijse en Pieternella van Maele Hendrik Lente en Maria Pa Serl√© Helena van Kappel en Jacobus van Engelskerke Pieter Lepine en Maria de Lange Mr Anthonie Ewout van Dishoeck en Sara K. Lammens 14 Aug. 1781 1800‚??1811. Maria Schorer en Jan Trillaart 27 April 1777 1 Mei 1789 2 Juni 1781 7 Nov. 1799 3 Mei 1778 6 Juli 1798 25 Nov. 1804 Doopboek. 1672‚??1699. Ouders Gerrit Dauckers en Anna Top Doopelingen. Maria Jan Pieter Korthals en Adriaantje Willems Jannetje Willem Johannes van Leeuwen en Hanna Willems David Dez. en Hanna Gauwels Aletta Job Mallan en Jannetje Ruis Pieter du Mon en Maria Wilbi Pieternella Jan ,. . Jaco b Katrina Josias Katharina Samuel du Mon en Janneken J. de Moree(l) Joris Jan Katelijne Maria Dez. en Elizabeth Kraimes Maria Samuel Cornelius Regius en Elisabeth Marchant Leina Wilhelmus de Roo (?) en Maria van den Broecke Jacobus Paulus Vuijlsteke en Celia van Toor Celia 1700‚??1724. Francois Bogaert en Jannetje de Vreijst Cornelia Gerrit Danckerts en Anna Top Willem Anna Jacobus Jacobus Johannes Hoofd en Sara Dina Loncque Maria Eli¬≠ sabeth Johannes Johanna Maria Johannes Maria Eli¬≠ sabeth Sara Eli¬≠ sabeth Catharina Cornelia Dina Cor¬≠ nelia Doop. 6 Maart 1695 22 Nov. 1696 13 Oct. 1690 6 Sept. 1693 23 April 1694 3 Mei 1699 20 Juli 1698 28 Maart 1683 25 Aug. 1686 5 Auc. 1688 3 Oct. 1689 28 Jan. 1693 5 Oct. 1672 25 Aug. 1675 3 Juli 1689 8 Jan. 1696 6 Jan. 1697 5 Jan. 1681 10 Maart 1675 30 Oct. 1672 3 Juli 1712 14 Feb. 1700 22 Nov. 1702 3 Oct. 1706 27 Jan. 1709 10 Aug. 1710 28 Oct. 1711 20 Nov. 1702 23 Sept. 1714 8 Dec. 1715 14 Maart 1717 23 Jan. 1718 17 Sept. 1719