De Nederlandsche Leeuw, jaargang 27 (1909)

221 222 Ouders. Doopelingen. Doop. Catharina Cornelia 2 Aug. 1722 Pieter Carel 19 Juli 1723 Pieter Korthals en Adriaantje Ewouts Laurens 14 April 1702 Johan van Leeuwen en Hanna Grauw els Johan 5 Sep. 1700 Philippus Grauwels 1 Jan. 1702 Charles van der Meer en JannekeLeijns Janna 13 Jan. 1704 Leijn 5 Aprill705 Jan du Mon en Maria Cray mes Joris du Mon en Kornelia Ton Pieter 20 Maart 1707 Willem 2 Dec. 1708 Sarei 4 Nov. 1709 Laurina 26 Dec. 1710 Laurina 29 Mei 1712 Johan 21 Oct. 1713 Lysabeth 26 Jan. 1716 Adriana 10 Oct. 1717 Johan 17 Maart 1719 Pieter 12 Feb. 1708 Francois 17 Maart 1709 Abram 22 Juni 1710 Jacob 25 Oct. 1711 Maria 27 Oct. 1712 Lysbeth 7 Jan. 1714 Francois 3 Jan. 1715 Josias 19 Jan. 1716 Elisabeth 25 April 1717 Francyntje 6 Maart 1701 Pieter 8 Feb. 1702 Francijntje 18 Jan. 1705 29 Mei 1707 22 Dec. 1709 2 Jan. 1701 14 Nov. 1700 11 Dec. 1712 28 Jan. 1703 Cornelia Izaak Samuel du Mon en Elizabeth Kraimes Pieternella Matth√ęus Permentier en Sara Teerling Pieter Jan de Roo en Catharina Donkers Pieternella Jan de Pon en Maria F, v. Kraijnest Jan 1725‚??1749. Simon van den Abeele en Geertje Carremans Jacob Isaac van der Daff (of van der Tas) Digna en Anna W. Bal Leendert Zeger van Dijke en Maria van Krimpen Jacobus Johannes Hoofd en Sara Dina Loncque Susanna Maria Ewout Adriaan Aegidius Maria Annetta Inian Bonifacius Abraham Maria Johan Cau en Anna Suzanna van Dijcke [zaak van der Cruijsse en Geertruid Moeninks Dez. en Bartelina Teerling Johannes Macquet en Dana Pluijmpot Jan de Potter en Janna van Laar Elisabeth Jan Johannes Levina Anthonius Jan Johanna Martina Adriaan Adriana Dana Catharina Martina Maria Catharina 15 Sept. 1726 24 Dec. 1730 1 Maart 1733 5 Juni 1729 24 Sept. 1730 11 Dec. 1731 8 Feb. 1733 17 Feb. 1726 30 Maart 1727 7 Aug. 1729 14 Oct. 1731 13 Dec, 1742 14 Maart 1745 15 Nov. 1731 7 Maart 1734 15 Jan. 1736 18 Dec. 1729 23 Maart 1732 22 Aug. 1733 13 Juni 1734 19 Feb. 1736 28 Juli 1737 16 Juni 1743 20 Sept. 1739 12 Maart 1741 16 Juni 1743 Ouders. Doopelingen. Doop. Jacobus 18 April 1745 Maria Jacoba 22 April 1747 Sarah 26 Oct. 1749 Jan Reus en Maria Huijsman Leuntje 17 Juni 1731 Jurriaan Ruijsch en Maria Huijsman Catharina 21 Maart 1728 Jacomina 26 Juni 1729 Juryan 30 Aug. 1733 Juriaan 5 Dec. 1734 (de vader alhier vermeld als J. Reus). Jonas Scharp en Johanna Meershoek Margrita 10 Juli 1734 Cornelis 12 Aug. 1736 Johan 15 Sept. 1737 Johan 21 Sept. 1738 Isaac van der Tas (zie Daff) en Anna W. van der Daff Jan 20 Jan. 1732 1750‚??1774. Johannes van Diermen en Catharina Ilzabetha Rokket Johan Godfried Hoffmann en Elisabeth la Fontaine Jacobus Six Jr en Antonia Esselenbroek Michiel Sprong(ck) en Hillegonda van Schaick Dina Anthonetta 18 Aug. 1765 Barbera Jacoba Barend Jacobus Willemina Barend Jacoba Barend Laurens Laurens Gijsbertus 28 Dec. 1766 27 Maart 1770 2 Juni 1771 6 Juni 28 Feb. 30 Nov. 8 Mei 10 Dec. 18 Dec. 1 Jan. 1773 1776 1783 1785 1786 1769 1771 14 April 1772 1775‚??1800. Willem Christoffel Hoog en Magdalena Catharina Cornelia G. Alting Albertina 7 Jan.' 1798 Martha Adriana t Jacob a 25 Jan. 1799 Sara Henr. Everh. 12 Feb. 1800 Jan van Immerseel en Jacomina Catharina de H√©e Maria 21 April 1789 1800‚??1810. Hendrik Lente en Maria Petronella Gerrit 8 Juli 1800 Serl√© Willem Johan 2 Mei 1802 Pieter Snijder en Christina Kok Joannes Pieter 11 April 1806 De grafkapel der familie Timmerman‚??Coymans, in de Nederduitsch hervormde Kerk te Voorburg. Niet alleen in de kerken van de steden, maar ook in die van bijna de meeste dorpen, bevinden zich ver¬≠ schillende begraafplaatsen en grafkapellen van oude Nederlandsche famili√ęn, en van sommige vreemdelingen, die hier te lande overleden en aldaar begraven zijn, meestal met hun wapen, stamdeelen, opschriften en beeldhouwwerk versierd, vermeld en beschreven in vele oud√© stede- en plattelands beschrijvingen. Een groot aantal daarvan is bijeenverzameld en be¬≠ schreven in het in 1901 uitgegeven boekdeel getiteld: Neerlands verleden in steen en beeld, Gedenkteekeningen uit den vroegeren en lateren tijd, door R. P. van den Bosch (op 12 Mei 1900 te Keulen overleden, zie Maand¬≠ blad 1900 blz. 129).