De Nederlandsche Leeuw, jaargang 27 (1909)

INHOUD. 19 0 9. Bladz. In Memoriam Jhr. Mr. E. W. F. Wttewaal van Stoetwegen, door W. S. v. S 1. De naam der nakomelingen van H. M. de Koningin 3 . De Koninklijke Vlag 4 . Het Geslacht van Brienen van Ramerus en het Geslacht van Brienen van Guesselt, door Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins 5 , 46. Geslacht van Lichtenberch door A‚??Z 10 . Titels en namen, door M. G. Wildeman 10 , 85, 126. Meyerijsche heraldiek, door J. A. M. van Oordt van Bunschoten 11 . De afstamming van het geslacht van Isendoorn, door Jhr. W. A. Beelaerts van Blokland 14. Bijdrage tot de genealogie van het geslacht van Hoeckelom door Jhr. W. A. Beelaerts van Blokland. . . 16. Bestuursberichten 33 , 97, 161, 193, 241. Benoeming tot lid . ‚?Ę . 33, 97, 129, 193, 209, 241. Adresverandering 33 , 65, 97, 130, 209, 241. De bezitters der kasteelen Schonauwen en Beverweerd tot omstreeks 1400, door Jhr. Mr. E. B. F. F. Wittert van Hoogland ' 34. Genealogie Wittert, door Jhr. Mr. E. B. F. F. Wittert van Hoogland 37 . De eerste tien generati√ęn van het Gorinchemsche regentengeslacht' Saoeck , door Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland 41 , 65, 101 De 64 Kwartieren van Dr. Adriaan-, Mrs. Willem Cornelis-, Hendrik Willem- en.Marten Mees, Eudolf-, Jan- en Gregorius Mees, Maria Cornelia Anna van Sandick‚??Mees en Catharina Elisabeth Fockema Mees, door Mr. H. W. van Sandick . . 47. Fragment-genealogie Von Henning, door M. G. Wildeman 54 . Everts, door B. v. T. P. ...... . 74 . Zestien Kwartieren der kinderen van Jacob van Sandick (1644‚??1694) en Jk‚?Ę Agnes Ploos van Amstel en hunne afstammelingen, door Mr. H. W. van Sandick. 75, 105, 134, 188, 226, 258. De afstamming van het geslacht van Isendoorn, door J. D. Wagner. , 82 . Sprenger van Eyk, door W. M. C. Regt 86. . Van der Lith‚??Helvetius, door M. G. Wildeman 88 . Boekaankondiging 91 . Bericht van den aftredenden redacteur Mr. H. W. van Sandick ' 97. Verslag 29ste Algemeene Vergadering 97 . Copie vidimus (28 April 1595) Magescheid tnsschen Maarten van Rossum en zijne moeder Janna van Hemert dd. 25 Januari 1523, medegedeeld door M. G. Wildeman . . 113 . Van Oosterwyck, door W. M. C. Regt 116 . De stamreeks van het geslacht van Wijnbergen, door Jhr. W. A. Beelaerts . 119. Bericht van Jhr. W. A. Beelaerts van Blokland [Antwoord aan Jhr. Mr. Wittert van Hoogland] .... 120. Bericht van den nieuwen redacteur M. G. Wildeman 129 . G√©n√©alogie des sieurs et comtes de Brienne, door Mr. P. 0. Bloys v. Treslong Prins 130. Het Oost-Friesche geslacht Falck, behandeld door den bekenden O.-FR. geschiedschrijver Harkenroht, A¬į 1716, door Jhr. E. K. G. Falck 142 . How to becom e a Bavarian noble! 160 . Bijdrage tot de genealogie van het geslacht van Hoeckelom, door Mr. A. S. Miedema, met naschrift door Jhr. W. A. Beelaerts van Blokland 146 , 161 Het Veluwsche geslacht van Brienen (de Heeren van Brienen van de Lathmer, Sinderen, Rijssel, den Musschenberg), door Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins 167 , 195 Het geslacht Schutter, door E. E. Gewin ' 172 . Eene onjuistheid hersteld (Naamsorigine van het huidige geslacht Beelaerts in Nederland) door B. v. B. .181. ‚?ĘStamreeks geslacht Graswinckel, door W. W. v. R 183 . Familie Pruissen, door W. M. C. Regt 186 .