De Nederlandsche Leeuw, jaargang 27 (1909)

INHOUD. Bladz. Kleine mededeelingen: Het Wapen van Ternate , 62. Museum Meermanno-Wesfcreenianum 124. Naamsveranderingen 159. Moyenkind 191. Scliadden‚??Schadenius , 192. Grafsteenen Hervormde Kerk te Gennep 236. Grafzerken Wesel 237, 265. Taets van Amerongen . . .- 238. Von Bethmann‚?? Hollweg 265. Berichten Excursie naar Amerongen en Zuylesteyn 193, 209, 242. Bericht inzake de oudere jaargangen Maandblad 193. Dever, door J. van der Minne 199. De herkomst van het geslacht Daehne, later Van Daehne van Varick, door M. G. Wildeman . . . 203, 231. Corrigenda 208. Adelsgunsten 209, 242. Het Wapen van het Koninkrijk, van den Koning der Nederlanden en van de andere leden van het Kon. Huis. 210. Bijdrage tot eene genealogie van het geslacht Lieftinck, door W. J. Hoffman JJzn 212. Uittreksels uit de Kerkeboeken van Domburg, door P. E. Labrijn 219. De grafkapel der familie Timmerman‚??Coymans, in de Nederduitsch-hervormde Kerk te Voorburg, door J. O. van der Muelen 222. Boekwerken enz., ontvangen voor de Bibliotheek ‚?Ę . 242. Onderscheidingen 242. Genealogische aanteekeningen betreffende de familien van Hemert, van Hartsbeek of Hertsbeeck enz., door Jhr. W. J. P. van den Bosch . 242. Beschrijving van zegels aanwezig in het oud-archief der gemeente 's Gravenhage, door J. C. van der Muelen (met plaat) 248. Het bedekken van wapenborden te Amsterdam tijdens de Bataafsche Republiek, door C. F. Gijsberti Hodenpijl. 257. Rubriek: VRAGEN EN ANTWOORDEN. Akerlaken, v. 91, 192, 266, Aldenburg‚??Bentinck (kwartierstaat) 21, Amour, d' 92, Andreissen 61: Arnhem, v. 20, Arri√ęns 92, Asperen, v. 92, Bake 266, Beaufort, de 21, Ben 61, Bennet‚??van Dyk 59, Bentheim, v. 22, Burch, v. d. 123, Berg(e), v. d. 93, Bitter 266, Blanckenheym 207, 266, Bodegom 94, Bohlen 157, Bogaert 267, Boom, v. 120, Boudet 267, Braeseman 267, Brienen, v. 120, 157, Bueren, v. 157, Burch, v. d. 158, Cammingha, v. 157, Cardel 94, Cattenburch, v. 21, 207, Clement 94, Coelenaers 268, Collard 59, 94, 95, Coppier 59, 121, Cranssen 121: Daehne 267, Daehne v. Varick, v. 267, Dam. v. 96, 157, Daniels 96, Daubern 22, Deking Dura 268, Delff 59, Donig‚??Klinkerstee 121, Egmond v. d. Nyenburg, v. 22, Greenwood 22, 60, 121, Groenendaal 60, Gronsfeld‚??Diepenbroeck, v. 22, Groot, de 23, Groote, de 22, Guichenon de Chastillon 23, Hage, v. d. 96, Helder 61, Hellenberg 122, Herckenrath 238, Hoffinann 25, Hoffmann‚??Momma 24, 122, Hooreman 61, 157, 268, Hopping 123, Huyter, de 157: Jeger, v. 25, 123, Jonge, de 25, Jong(h), de 26, Jonge√ľjn‚??Mulder 61, Just de la Paisi√®res 268, K√∂berling 61, Kraayvanger 26, Landsheer 26, Lannoy, de 26, Leeuw, vau der 61, Lelyveld, v. 268, Lith‚??Helvetius, v. d. 26, 27, Lyere, v. 157, Meerman 123, 158, Meerman‚??v. d. Burch 27, Melort 62, Mesdach 27, 123, Messing 27, Munck, de 28, Muur, v. d. 61 , Muyden, v. 28, Neyman 61, Nimweegen, v. 29, Nimwegen, v. 29, 124, Nieuwenhuys 208, 238, Ploos v. Amstel 238, Remund, v. 30, Rink 125, 158, 268, Ris 29, R√∂ell 158, Rotselaer, v. 125, Sabelis 30, Sandelyn 159, Sandick, v. 238, Schagen,, v. 159, Schoonhoven, v. 30, Schuier, v. 62, 125, Soudenbalch, v. 31, Spieringh 266, Stalpert van der Wielen 125, Storm van 'sGravesande 269, Tocht, v. d. 31: Uhlenbeck 270, Valckenier 31, Vertholen 159, Vianen, v. 63, Vlierden, v. 31, 126, 238, Virieu, de 270. WAPENS 31, 32, 61, 62, 63, 127, 159, 270, Wellenkamp 127, Witt.de 268, Woelderen, v. 63, Woertman 63, Wolff v. Eik, de 128, Wyckerslooth, v. 127, Wynperse, v. d. 128, Zeyl, v. 63, Zuylen, v. 64, 128.