De Nederlandsche Leeuw, jaargang 28 (1910)

369 370 Familie Tijken. J In de n grafkelder de r familie Tijken i n de Nederl. Herv. Kerk te PoortugaaJ liggen, volgens aanteekening, begraven: Beenderen va n Jan van der Graeff e n eenige kin­ deren va n Jacob van Bijemoni en Agatha van der Graeff zijn huisvrouw. I Agatha van der Graeff sterft 24 Maert 1688 . i Jacob van Bijemont sterft de n 11 April 168 8 j Juffrouw Abigael Zagius huisvrouw va n de n Heer j Kornelis van Bijemont sterft de n 31 October 1729 . | Cornelis van Bijemont sterft de n 23 December 1743 . 1 Ag dha Johanna Frangoim Tijken geboren van Bije- nmnt, nata 12 December 170 6 obit 9 Februari]' 1783 . | Gerrendina Tijken van Bijemont geboren van Eek over­ leden 1 Maart 1787 . Aleita Tijken geboren Weij overleden 7 Augustus 1791. Pieter Tijken natus 6 Augustus 1709 obit 9 April 1793. Abigael Petronella Tijken natus 11 July 174 5 obit 26 Februarij 180 0 ou d zijnde 54 jaren 7 maanden en 15 dagen. Cornelis Tijken van Bijemont natus 25 Maart 173 4 obit 7 September 180 1 oudt zijnde 67 jaren 5 maanden en 15 dagen. EUzabeth Johanna Keetelaar weduwe Cornelis Tijken van Bijemont nata 23 April 1743 , obit 7 Julij 180 4 oudt zijnde 61 jaren 2 maanden en 16 dagen. Anthonie Tijken Pieterszoon natus 23 April 173 2 obit 12 Junij 180 6 oudt zijnde 74 jaren 1 maand en 19 dagen. Johannis Tijken, natus -12 Maart 173 8 obit de n 21 Januarij 1809 oud zijnde 70 jaren 10 maanden en 9 dagen. Petronella Abigael Tijken nata 17 Me i 174 1 obit 27 Januarij 181 0 oud 68 jaren 8 maanden en 10 dagen. Pieter Johan Tijken, geboren 20 December 177 1 overleden 27 Junij 1824 . Sophia. Cornelia Thomson wed . va n de n Heer Pieter Johan Tijken overleden 24 Januarij 185 8 ou d 91 jaren, geboren 21 November 1766 . Poortugaal. A . VAN DEK POEST CLEMENT. Dijkgraven en hoogheemraden de r Zuiderzeedijk beoosten Muiden. 1678. Martinus Sautijn. â?? Hendrik Hooft. â?? Pieter Pieren. â?? Hendrik Jansz. Backer. â?? Isaak va n den Heuvel. ,, Pieter Reaal. â?? Isaak Nijs. â?? Bruning va n Marken. â?? Hendrik Buis. 1687. Hillebrand Schellinger. 1688. Klaas Pater. 1690. Jasper Bijlder. 1692. Mr . Gerrit Hooft. â?? Jacob Tol . 1700. Adolf Heshuysen. â?? Isaak Bijlder. 1701. Frans va n Marcelis. 1703. Dirk Backer. 1705. Mr. Ja n va n den Heuvel. â?? Frans va n Marcelis, hr. va n Hogersmilde. 1707. Daniël Nijs. â?? Jeronimus Velters, dijkgraaf. 1708. Mr. Hendrik Hooft. â?? Gerrit Hooft Dzn . â?? Marten va n Loon. ,, Michiel Gansneb gend. Tengnagell. 17Ã?9. Pieter Werniers. ' 1717. Mr . Pieter Ant. Hubert. ., Mr . Wigbolt Slicher de Jonge. 1719. Cornelis Schouten. 1720. Hendrik Thierens. 1728. Frans Heshuysen. 1729. Matthijs Schouten. â?? Francois Heshuysen Adrzn â?? Abraham Boddens Edzn â?? Mr . Marten Weveringh, hl' va n Holy. â?? Mr . Cornelis Graafland Jzn- 1736. Pieter Pels. 1739. Mr. Ja n Berend Braker. 1741. Willem Slicher. 1742. Mr . Pieter Bolten. 1743. Ja n Marcelis. 1745. Ja n Caspar Hartsinck.. 1747. Anthony va n Marken. 1750. Barend Gerbrantsz Homoet. â?? Jacobus Hendrik Thierens. ,, Graaf va n Gronsfeld, dijkgraaf, (echter niet geïnstalleerd.) 1751. Frans va n de Velden Jacâ?¢ 1752. Philip Anthony Elberfeldt. â?? Willem va n Lingen. 1755. Jaspar Bolten. 1757. Nicolaas Schouten. 1761. Francois Heshuysen. 1763. Paulus Guykingh. â?? Hendrik Hooft. 1768. Daniël Crommelin. 1773. Dirk baron va n Boetselaer, dijkgraaf. 1782. Abraham d'Arrest. 1783. Mr . Nicolaas AVarin. â?? Mr . Balthazar Elias Abbema. 1787. Johannes Junius va n Hemert. 1788. Mr . Gerrit Corver Hooft. â?? Abraham va n der Spar. 1790. Mr . Nicolaas Warin. 1793. Mr . Hendrik Thierens â?? Jacobus Hendrik Thierens. 1794. Mr. Jacob Dedel. Familienamen en familiebijzonderheden. Medegedeel d doo r A . J. SEHVAAS VA N ROOYEN. (Vervolg va n XXVIII, 32S. ) R. liapenburch (van). Pieter Simonszn van R. (geslachts­ naam of aanwijzende de n gevelsteen1) weduwnaar met Annitje Jansd1' Bronckhuizen j.d . (Trouwlegger De n Haag 28 Febr. 1655). ') Zi e N° 63 9 Cat5 Voorw. Gemeente Museum.