De Nederlandsche Leeuw, jaargang 28 (1910)

INHOUD. Bladz . Aanteekeningen uit de oude kerkelijke registers van Oud-Loosdrecht (= Oukerck) en van Nieuw Loosdrecht Aanteekeningen betreffende uitheemsche geslachten vermaagschapt aan Nederlandsche familiën, door M. G. Wildeman 238, 304. Aanteekeningen uit de oude registers van 's Gravenland door W. Wynaendts van Resandt '242. Uit de Rollen van crimineele en civiele zaken der stad Sluis (1492??1525) door Mej. Cornèlie de Waal. . 248. Het geslacht Buysero of Busero door W. M. C. Regt* 251. Huwelijken te Laren en Blaricum door W. Wynaendts van Resandt 276. Aanteekeningen uit een familie-bijbel betreffende het geslacht Tromer, door A. van der Poest Clement 281, 294. Genealogische] gegevens in het Krijgsgeschiedkundig Archief van den Generalen Staf te 's Gravenhage . . 307. Copie van het register der personen, diê zich hebben aangemeld tot het bijwonen van het H. Avondmaal, in de Luthersche Kerk te 's Gravenhage (1661??1760) door W. baron Snouckaert van Schauburg. . . 308. Van Erp Taalman Kip, door W. M. C. Regt 310. Het oudste Leenboek van de Doorwerth door Kolonel C. P. J. van Vlierden 333. Aanteekeningen over het oudste geslacht Van Resande (circa 1300) door W. Wynaendts van Resandt . . 336. Het geslacht Hiddingh door M. A. van Rhede van der Kloot 341. Nederlandsche namen in het oudste trouwregister der Gereformeerden te Kleef, door W. Wynaendts van Resandt 342. De tweede Excursie, bezoek aan Rosendael en Biljoen, door Secrs 353. Het geslacht Guichenon de Chastillon te 's Gravenhage, door M. A. van Rhede van der Kloot 356. De afstamming van den Nederlandschen tak van het geslacht Van Plettenberg, door W. A. B 360. Familieberichten door A. van der Poest Clement 361. Familie Tijken door A. van der Poest Clement 369. Dijkgraven en hoogheemraden der Zuidorzeedijk beoosten Muiden 369. Grafschriften te Buitenzorg op Java, door M1'. P. C. B. v T. P 373. Kleine mededeelingen: Grafelijke families de Vries? 25, Onderscheidingsvlag voor Prinses Juliana 91, 154, Geheim zegel 122, Bredero 284, Sprokkels 235, Geslacht van Oordt 347, A° 1610. Het Hof koopt genealogién, 347. Vragen en antwoorden: Aller, v. 347, Baart 381, Balbian 287, Balveren, v. 26, Boemer 315, Boetzelaer, v. 379, Bohlen 122, Boogaert 189, Braam, v. 122,190, Boxman 315 , 347 , 380, Brandenburg, v. 286, Brienen, v. 59, Brooshooft 348, Byler, v. 154, 255, Campen-Berlin(c)hoff, v. 26, 92, Cavalerie-officieren Ned. Leger 154, Clements 156, Clootwyk 122, Cock, de 348: Coleta de G nichten arde, 191, Cool 191, Corput, v. den 60, Crèvecoeur 156, 191, 255, Croon 223: Cynsboeken van Grimsbergen 156, Daehne 60, Dam, v. 26, Doorn v. 315, 348, Dronsberg 255: Kmmen 380, Ermerins 223, Everts 26, Everwijn 122, Pumal, de 60, Gaade 156, Geesteranns (zie op Wolff), Geisweit 28, 29, Goris 28, 30, 60, 123, 125, 157, 223, Grafzerken Wesel 61, Gresnichs 223, Groot, de 92, Gualterus 192, Guichenon de Chatillon 223, Gumoens, de 349, Halm, v. 125, 157, 191, Hardenbroek, v. 349, Hartmann, 191, Hebert 61, Helbig, von 224,.Helst, v. der 158, Heraldiek in de bouwkunst 157, Herkei, te 286, Hertoghe van Feringa de 316, 349, Heycop 192, Holleken-v. Haersolte 126, Honert v. den (zie op Romondt, v.), Huygens 158, 191, Kip (v. Erp Taalman) 349, Kool 191, Lanterburg 286, Leeuw, v. 'der 62, Lom, v. 286, Lutz, de 287, Martini 28, Memorie-boekjes de Rae(d)t 316, Mersch, v. der 93, Messing 157, 192, Meynhardt 349, Minne, v. der 27, Metz 158, Muyden, v. 93, Mei, v. 62, Nieuwenhuis 62, Nieuwenhays 27, 62, 157, Oosterman 158, Olyslagers 27, Pauw 63, 158, 224, Paddenburg 287, Palm 62, 316, ParaviciDi 28, Pater 287, Pesch, v.350, 381, Ploos van Amstel 350, 379, Portretten (zie op R,ysoort) Pothof? 287, Prato, de 28, Putt v. der 157, Ranisch, Ranitz (de) 256, Rant van Oyen en Tephelen 31: Ranzow, v. 382, Reessen 192, Richardson 350, Richier-Block 157, Rink 63: Roelants 317, 350, 382, Roesgen v. Floss 351, Romondt, v. 94, 126, 158, Roon v. 255, Rosterman 158, Royer 127, Rysoort-Martini 28, Sabelis 63, Schack, v. 127, Scherer 318, 351, Schramm 224, 319, Schuil (zie Grafzerken Wesel), Schutter 31, 224, Simons 158, Sligcher-Slicher' 351, Snoeck 256, 352, Stamford 158, Straten, v. der 158, Tasman 63, 127, Tromer 383, Thys 159, 320, Udents 64, Veen, v. 31, Vendt, de 287, Verschoor 128, Vertholen-van Schagen 32, Visscher, de (zie op Simons), Vlierden, v. 64, Vriesel28, Wapens32, 64, 94, 159, 192. 283, 320, Waye95, Weber288, Weede, v. 159, Westpalm 352, 383, Woelderen, v. 288, Wolff 159: Wolff, de 192, Woutersen 192, Wubben 256, WTubben (Ebbinge) 256.