De Nederlandsche Leeuw, jaargang 29 (1911)

MAANDBLA D VAN HE T GENEALOGISCH=HERALDIEK GENOOTSCHAP DE NEDERLANDSCH E LEEUW . 1911. 2ü,t0 Jaargang.