De Nederlandsche Leeuw, jaargang 29 (1911)

lWnpTidhlaH TVpdpfl TiPeuw'. 1911 Tfo 1.