De Nederlandsche Leeuw, jaargang 29 (1911)

17 18 Kellech. Van zi. met 2 scharen naast elkander vau sa., 2. de punten omh. Arm. I‚??1072. Knipscheer. Van sa. met een beurtel. gekant, balk van zi. Helmt. Helmt. een schaar van' zi. de punten omh. afb. Geneal. Knipscheer. (v. Beurden). Lamers. Van.... met een schuinkruis van.... 1. vergez. van een vlucht van.... in het schildh. en op de flanken, en in den voet van een schaar van .... Nav. 1859 omslag. Lang. Gevierend. 1. (1‚??4) zie Arm., (2‚??3) van zi. met een linkerarm gekleed van keel uit de flank komend, in de hand van vleeschkl. een schaar van sa. houdend, de punten oml. Arm. 11‚??18. Lasson. Gevierend. (1‚??4) zie Arm., (2‚??3) van az. 1. met een schaar van nat. kl. Suppl. Arm. 1270. LongcJiamps. Drie scharen en een barensteel in het 3. schildh. Z. d. R. 1330. Maes. Van sa. met een schuin kruis van zi. vergez. 4. van 4 scharen van hetz. de punten oml. Arm. 11‚??127. Manderup. Gedeeld, van zi. en az. met 2 scharen van 2. het eene op het andere paalsgew. de punten en omh. Helmt. een schaar, paalsgew. de Helmt. punten omh. de R. helft van az. en de L. van zi. tussehen 2 olifantstrompen afw. doorsn. van az. en zi. Arm. II‚??142. Meder. Van zi. met een klimm. vos van keel in 1. de voorpooten een schaar van zi. houdend liggend over den schouder, de punten naar L. Arm. 11‚??188. Milkan. Eenmaal doorsn. en tweemaal ged. (1‚??6), 1. (2-‚??5) zie Arm., (3‚??4) van az. met een schaar van keel, bandsgew. Arm. 11‚??225. Mirbeck. Van az. met een keper van go., in het 1. schildh. vergez. van 2 sterren van zi. en in den voet van een dergelijke ster onder een schaar van zi. de punten oml. en overtopt door een wassenaar van go. Arm. II‚??230. Noirfontaine. Van go. met 3 scharen van sa. de punten 3. oml. Arm. II.‚??322. Pagein. Gevierend. 1. van zi. met een schaar van 1. keel, de punten omh. (2, 3 en 4) zie Arm. 1‚??374. Paheau. Drie scharen en een vrijkw. bel. met een 3. meerltje. ' Z. d. E-1534. Palfrois. Een effen schild met een vrijkw. bel. met 1. een schaar waaroverheen een barensteel. Z. d. R. 1374. Peleymis. Drie scharen, met een barensteel in het 3. schildh. Z. d. R. 1339. Pierlot de Lens. Een schaar R, een koek (penning) 1. bel. met een fig. (gelijkend op de letter M) L, en een koek (penning) in den voet. Z. d. R. 1374. Pi√©train. Een klimm. leeuw R, een schaar L en een 2. schaar in den voet. Z. d. R. 1374. Populo de Fontallon. Van keel, met een schaar en een 1. degen schuingekruist, vergez. van 2 sterren , een in de voet en een in het schildh. Arm. II. 468. Provcneer. Van keel, met een keper van go. bel. met 3. 3 meerlen van sa. en vergez. van 3 scharen van zi de punten oml. Arm. II‚??494. Radermacher Schorer. Gevierend. (1‚??4) Schorer. Van 3. sa. met een balk van zi. vergez. van 3 scharen van hetz. de punten oml. (2‚??3) Radermacher. (z. d.) Arm. II. 514. de liahier. Gevierend. (1‚??4). Drie scharen. 3. (2‚??3). Twee afgewende visschen. Z. d. R. 1447. Ridder. Van keel, met 3 scharen van zi. de punten 3. oml. en een roos van keel in het hart. Her. Bibl. 1876. Roelofs. Van zi. met een schaar van.... (verm. 1 en sabel) de punten oml. Helmt. de schaar Helmt. uit het schild. Rijnvisch. Gedeeld. I. Van.... met een ankerkruis 1. afwisselend van zi. en sa. vergez. van 8 blokjes (2‚??2, 2‚??2) van II. Van met een keper van in het schildh. vergez. van 2 meerltjes van .... en in den voet van een schaar van .... 1621. Geschied. Overijssel. Salmon. Gevierend. (1‚??4). Drie gaande windhonden, 3. de onderste begeleid door 2 schelpen, (2‚??3). Drie scharen. Z. d. R. 1517. van der Sart. Drie scharen. 3. Z. d. R. 1374. Sassi de la Tosca. Doorsn. I. z. Arm., II. van az. met 1. een schaar van zi. bandsgew. de punten omh. in het schildh. L. vergez. van een penning van zi. bel. met een kruis van keel. Arm. 11‚??674. Scharinger d'Ol√≥sy. Doorsn. van keel op zi. met een 2. leeuw van het eene in het andere. Met een zoom van sa. bel. met 2 sterren van go. een in het schildh. en een in den voet, en van 2 scharen van hetz. op de flanken, de punten omh. Arm. II‚??687. Scherius. Van go. met 3 scharen van sa. (2‚??1), de 3. punten omh. Wapenb. de Vogel. Scherzburch. Van zi. met een ingebogen keper van 1. keel, een schaar van hetz. dragend, paalsgew. en de punten naar R. Helmt. een uitk. man Helmt. gekleed van keel, behaard van go. in elke hand een schaar van keel houdend paalsgew. de punten omh. Arm. II. 697.