De Nederlandsche Leeuw, jaargang 29 (1911)

107 108 in een kerkengraft begraeven 18‚??0‚??0 den 8 ditto over Hermen Verhoef sijn vrouw geluijt van 4^0‚??0 den 29 ditto 3 poosen geluijt over Jost Sickel en in de kerk begraeven 13‚??0‚??0 den 31 ditto 1 poos geluijt over Evert Niels moeder 6-0‚??0 1719 & 1720 ontbreken. 1721. Jan. 6 geluijt de wed. Jacob Taay . . 13‚??0‚??0 Febr. 8 Jenneken Taay 18‚??0‚??0 Een kint van Limbeeck .... 9‚??0‚??0 20 A√Įbert S√©bus weduwe 6‚??0‚??0 Mart. 8 Den brouwer van Wadenooden een kercke groef 12‚??0‚??0 18 de wed. schepen Francken . . . 13‚??0‚??0 22 de moeder van Gerrit de Bruyn . 6‚??0‚??0 April 5 de vrouw van Steven den timmerman 6‚??0‚??0 16 Juffrouw Ingewart . . . . . . 18‚??0‚??0 22 De soon van schepen van Gelandt 25‚??0‚??0 24 De B. Cock voor sijn kindt 12‚??10‚??0 26 Willem Evertsen 6‚??0‚??0 Maay 3 Komelis de Jongh 6‚??0‚??0 15 De moeder van Lamert Pirou. . 6‚??0‚??0 31 schepen Sluysken 25‚??0‚??0 Juni 5 Juffr. Dimmery 13‚??0‚??0 het kind van Wouter Compagne in de kerck begraven 0‚??10‚??0 17 De wed. van Jan van Linsten . 6‚??0‚??0 Schepen Cock 25‚??0‚??0 19 Appeldoorn 18‚??0‚??0 Juli 1 De vrou van Jan van de Pavert. Hiervan niet te becoomen also geseyde van de Paverth is isolvent en uyt de stadt is ‚?Ę 15 De scheepstimmerman 6‚??0‚??0 17 Metjen van Oghten 13‚??0‚??0 23 De steenbacker 6‚??0‚??0 31 Procurator De Roever vrij. August 5 De schoonmoeder van de Prins . 6‚??0‚??0 24 over de moeder van Borgemr. Lidt door Doet. Cuylenborg laaten luijen. . 36-0‚??0 voor het uytbrengen naer Bommel . 24‚??0‚??0 omtrent dees e twee posten door rendant acte van devoir te thoonen. 28 Schepen Cock 55?‚??0‚?? 0 Septemb.2 de wed. van den fransen Doctor over juffrouw Ackersdijk hier van niets te bekoomen. 6 Hendrik Taay 13‚??0‚??0 17 de vrou van Jan de Reuver . . 7‚??0‚??0 18 Willem Bemtsen 6‚??0‚??0 20 Julia 6‚??0‚??0 de meyt van de Rigter .... 6‚??0‚??0 de Dogter van Rutgers .... 7‚??0‚?? 0 25 de hoenderscoopersvrouw . . . 6‚??0‚??0 de vrouw van Jan Kool. . . . 13‚??0‚??0 Herman van Voort 6‚??0‚??0 Nov. 20 Arien van Bienck 13‚??0‚??0 Dec. 2 het kint van Wilart 4‚??0‚??0 6 van Doctr. Vos 7‚??0‚?? 0 20 de Dogter van Beusekum . . . 13‚??0‚??0 30 Jan de Ruyter 6‚??0‚??0 1722. Febr. 5 Netta vam Summeren 6‚??0‚??0 17 de jonge mevrouw van Bassingh Jan. 31 De wed. van Hendrick vanMastr√Įght 6‚??0‚??0 Luijen 108‚??0‚??0 Mevrouw van Bassinghs uytbrengen 24‚??0‚??0 Marti 14 Anna Bemtsen 6‚??0‚??0 17 De Vreught 18‚??0‚??0 19 Het kindt van de Rector Vos. . 6‚??0‚??0 21 de vrouw van Steven van Schonevelt 13‚??0‚??0 April 2 het kindt van Walraven . . . . 4‚??0‚??0 11 juffrouw van Lidt 25‚??0‚??0 14 De wed. Sickel ....... 13‚??0‚??0 16 Doctr. Peter 37‚??0‚??0 18 De oude MevrouwvanBassemluyen 108‚??0‚??0 Mevrouw van Bassem uytbrengen 24‚??0‚??0 Maay 7 Bertjen Pootiers 18‚??0‚??0 14 De wed. van Meteren 12‚??0‚??0 21 de vrouw van Cornelis de Jongh 7‚??0‚??0 Juny 4 Anna van der Lee 13‚??0‚??0 30 van Tour 18‚??0‚??0 Juli 6 De vrouw van Herman de Kruyf. 18‚??0‚??0 Augusty‚?? Steven de scheepstimmerman . . 6‚??0‚??0 1 Mana Bemtsen 13‚??0‚??0 Septemb.5 Lout 6‚??0‚??0 Doctor Cuylenborgh 25‚??0‚??0 15 Aert Tysen 18‚??0‚??0 24 de meyt van juffrouw van Lidt . 6‚??0‚??0 29 Noot 7‚??0‚?? 0 Octob. 24 Brouwer 13‚??0‚??0 Nov. 13 Scheers 18‚??0‚??0 18 geluijt 3 poosen .... 13‚??0‚??0 (over?) 19 de soon van Joost Sickel . . . 7‚??0‚??0 Desemb. 2 Andries Beumer 13‚??0‚??0 12 Jurrien van Gent 6‚??0‚??0 22 De schout van Eghtelt .... 13‚??0‚??0 1723. Den 21e Jan. 1 poos over Hermen van Schermbeeck 6‚??0‚??0 over de vrouw van d'Heer van Dreumel drie poosen en d'uytvaert 36‚??0‚??0 Febr. over d'Heer van den Steen 24 poosen geluijt 't graft te oopenen en t ophangen vant bordt maar ontfangen 97‚??0‚??0 de Rest niet ontfangen (dese Post naederhant ontfangen en hieronder verreekent.) do 23 over Hardenbergh wed. Juf√Į. van Maurick 3 poosen en t' graff te oopenen 13‚??0‚??0 do over Cornelis van Schoonevelt 1 poos en t graff te oopenen 7‚??0‚?? 0 Meert 12a een kint van Jan Brouwer t graff te oopenen 0‚??10‚??0 do 17 een geluijd van 4 gld over een kint van Hermen van Eek 4‚??0‚??0 den 16, 17 .& .18 dito 9 poosen over borgemeester Rooyer en 't graff te oopenen 37‚??0‚??0 voort ophangen van t' bordt van d' Heer Borgem. van den Steen 6‚??0‚??0 den 19 meert een kint van Craenwcll in een kerekegroeff 3‚??0‚??0 do 3 poosen van 't Luyen over de moeder van Juffr. Vervloei enz 13‚??0‚??0 April 1 poos over Niske Rootbeen enz. . . 7‚??0‚?? 0 do 1 poos over Hendrick, Jongbloet .... 6‚??0‚??0 May 29 over Harnske van Horssen 1 poos . 6‚??0‚??0