De Nederlandsche Leeuw, jaargang 30 (1912)

MAANDBLA D VAN HET GENEALOGISCH=HERALDIEK GENOOTSCHAP DE NEDERLANDSCH E LEEUW . 1912. 3Ost0 Jaargang. i