De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

MAANDBLA D VAN HE T GENEALOGISCH=HERALDISCH GENOOTSCHAP DE NEDERLANDSCH E LEEUW . 1913. â?¢ iV' Jiiary-uiit,.