De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

183 184 Lady Bridget dr. van John eerste graaf Poulett. Kinderen volgen XXIII. 3 Grace, geb. 1698, 4. Petronitta geb. 1699 tr. William Cholwell, 5 Admonition, geb. 1701 tr. Walter Radcliffe, 6 Johanna, geb. 1703. XXIII 1 William Bastard of Kitley, erfgenaam, geb. 1727, f 1782. tr. Anna dr. van Thomas Worsley of Hovingham (County York). Kin­ deren volgen XXIV. 2 John Pollexfen, geb. 1725, f 1725, 3 Pollexfen, geb. 1726, f 1727, 4 Edmund, geb. 1728/9 + 1773, 5 Bridget, geb. 1729/30 + 1731, 6 Percgrine, geb. 1731, t 1732, 7 Baldwin, geb. 1732, f 1773. XXIV 1 John Pollexfen, geb. 1756, f kinderloos 1816, lid van het parlement voor Devon, tr. 1° Sarah, dr. van John Turnhart wed0 Charles Wymondesold (Lockinge, graafschap Berks), tr. 2° Judith Ann Martin. 2 Edmund Bastard, erfgenaam van zijn broeder, geb. 1758/9, f 1816, lid van het parlement voor Dartmouth tr. Jane, dr. van den zeeofficier Pownoll of Sharpham f 1822. Kinderen volgen XXV. XXV 1. Edmund Pollexfen Bastard of Kitley, geb. 1784, f 1838, lid va,n het parlement voor Devon, tr. Anne Jane Rodney, dr. van den tweeden baron Rodney. Kinderen volgen XXVI. 2 John Bastard of Sharpham, f 1835, zee­ officier, lid van het parlement voor Dartmouth, tr. Francis 'Wade of the Grange (Graafschap York). Kinderen volgen AXVPis. 3 Philemon Pownoll, geestelijke, tr. Mary Park. XXVI 1 Edmund Rodney Pollexfen Bastard of Kit­ ley and Buckland, erfgenaam geb. 1825 f kin­ derloos 1856, tr. Florence Mary dr. van Simon Scrope of Danby (Graafschap York), f 1871. 2 Baldwin John Pollexfen Bastard of Kitley and Buckland, geb. 1830, f kinderloos 1905, tr. Frances Jane dr. van Mortimer Rodney. 3 William Pollexfen Bastard of Kitley and Buckland, geb. 1832, geestelijke, tr. Caroline dr. van den admiraal Woollcombe of Hemer don. Kinderen volgen XXVII. XXVP'31 John, kapitein der Royal Horse Guards, 2 William Benjamin, 3 Frances, tr. 1850 Wil­ liam Frederick viscount Chewton. XXVII 1 William Edmund Pollexfen Bastard, erfge­ naam, geb. 1864, gewezen luiten*, Kon: 1° Devon Yeomanry, vrederechter te Devon County tr. Rosamond Isabel Foster of Canwell Hall (graafschap Staffordshire). Kinderen volgen XXVIII. 2 Edmuud George Pollexfen, geb. 1872, + 1874, 3 Jane Frances, 4 Mary Caroline, 5 Ellen Woolcombe, 6 Anno Katherine, 7 Grace Petro nel, 8 Florence Elisabeth, 9 Alice Dorothey en 10 Caroline Bridget. XXVIII 1 Rosamond Biidget, 2 Petronel Jane, 3 Isabel May, 4 Wilfreda Anne en 5 Caroline Joane. Lyste of Ordere/waer naer de Doodkisten / Doot baren/mitsgaders Rouborden/zullen gemaekt ende betaelt worden (in de stad Tiel). medegedeeld door Jhr. C. PH. L. VAN KINSCHOT. Ã?verhoefde Eycke Doodtkisten, van plancken van ses uyt de voet. Een Kist van seveu voet lanck/. . . . 16â??0â??0 Een Kist van ses en een halve voet lanck/ 15â??0â??0 Een Kist van ses voet lanck/ .... 14â??0â??0 Een Kist van vijf en een halve voet lanck / 13â??0â??0 Een Kist van vijf voet lanck/ .... 11â??10â??0 Volght Doodtkisten van plancken van seven uyt de voet. Een Kist van seven voet lanck/ . . . 14â??10â??0 Een Kist van ses en een halve voet lanck/ 13 â?? 10â??0 Een Kist van ses voet lanck/ 12â??10â??0 Een Kist van vijf en een halve voet lanck/ 11â??10â??0 Een Kist van vijf voet lanck/ .... 10â??0â??0 Een Kist van vier voet lanck/ .... 8â??0â?? 0 Een Kist van drie voet lanck / . . . . 5â??10â??0 Een Kindts Kist dat onder den Arm ghedragen wordt 3â??0-0 Een kist van plancken van acht uyt de voet/ yeder kist twintich stuyvers minder. Volght Rouw-borden. Een Bordt met afstaende Colonne/. . . 10â??0â??0 Een Bordt met platte Pylasters .... 8â??10â??0 Een vierkant Bordt ofte Ruyt .... 5â??10 â?? 0 Volght Yserwerck. Voor yeder Handtvat ofte Ringh / 8 st. Voor yeder Schroef/ 4 st. Voor drie Houvasten met een oogh / daar het Bordt aenhangt/ 2 gulden. Volght Greyne O verhoef de Doodtkisten. Een Kist van seven voet lanck/. . . . 6â??0â??0 Een Kist van ses en een halve voet lanck/ 5â??10â??0 Een Kist van ses voet lanck/ .... 5â??0â?? 0 Een Kist van vijf en een halve voet lanck / 4â??10â??0 Een Kist van vijf voet lanck/ .... 4â??0â??0 Een Kist van vier en een halve voet lanck/ 3â??10â??0 Een Kist van vier voet lanck / . . . . 3â??0â??0 Een Kist van drie voet lanck/ .... 2â??10â??0 Een Kist van twee en een halve voet lanck/ 2â??0â??0 Ende een Kints Kist dat onder den Arm ghedragen wordt 1â??0-0 Voorders alle platte Kisten/ tot vier voet longhte toe/ yeder Kist 20 st. minder/ ende al wat onder de vier voet langhte is/ 10 st. minder. Volght Baeren. Een Baer van twaelf en een halve voet lanck/ 10-0â??0 Een Baer van tien en een halve voet lanck/ 8â??0-0 Een Baer van acht en een halve voet lanck/ 6-10-0 Een Baer sonder Sydel-bomen / ofte Kinder-Baer 5â??0â??0