De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

213 214 LIJSTE VAN DE HEEREN Balliuwen, Burgemeesters, Schepenen, Raden DER STAD QOES, mitsgaders der Kiezers en Subalterne Collegien over zooverre dezelve uit de oude Notulen en andere aanteekeningen hebben kunnen worden nagespeurd. â?? A° 1761. (1423-1649). (Vervolg XXXI, 181.) 1512â?? 1513. Balj.: David Ruichrok (van de Werve) (M. S. van Grijpskerke). Burg.: Mr. Willem Husens, Willem HeindrickScooff. Schep.: Ingel Jacobs, Pieter Heindriks, Heyndrik Willemsz., Gandolf Pierse, Cornelis Simonse, Cornelis Janse Valcke, Mathijs Pieterse, Mr. Balthasar Jacobs, Quirijn Pieterse (Erbout?). 1513â?? 1514. Balj.: Christoffel Triapens. Burg.: Corn. Jansse Brune, Cornelis Berthelmeusz. Schep.: Corn. Jansse Dijkgrave, Willem Hendrik Schoof, Corn3 Jansse Ridder, Mr. Corns. Adriaansz., Willem Janse Goeree, Jan Janse (Oostdijck?), Nicolais Cornelisse, Quirijn Pieterse (Erbout?). Secr.: Matthijs Pieterse. 1514â?? 1515. Burg.: Willem Heindrikse Schoof, Cornelis Berthel­ meusz. Schep.: Corn. Janse Dijkgrave, Ingel Jacobs, Corn. Janse Brune, Corn. Janse Ridder, Gandolf Pierse, Jan Jantz (Oostdijk?) Quirijn Pieterse (Erbout?). - Secr.: Matthijs Pieterse. Rentm.: Cornelis Adriaansz. 1515â?? 1516. Balj.: Pieter Cornelisz. Burg.: Willem Hendrikse Schoof, Corn. Berthelmeusz. Schep.: Corns Janse Dijkgrave, Ingel Jacobs, Cor­ nelisz. Jansz. Ridder, Gandolf Pietersz., Jan Jansz. (Oostdyck?), Quenjn Pietersz. (Erbout?), Cornelis Janse Bruyne. Secr.: Mathijs Pietersz. 1516â?? 1517. Burg.: Corn. Janse Dijcgrave, Corns. Berthelmeusz. Schep.: Willem Schoof , Jacob Gillis, Willem Jansz., Corn. Jansz. Valcke, Querijn Brune, Cornelis Adriaansz., Cornelis Jansz. Ridder', Jan Janse (Oostdyck?). Secr.: Mathijs Pieterse. Rentm.: Jan de Cuper. 1517â?? 1518. Burg.: Wolfert van Schengen, Willem Schoof. Schep.: Corn8 Janse Dijcgrave, Corn3 Janse Valcke, Mr. Balten Jacobsz., Jan Jansz., Lauwereys Janse (Goeree?) Querijn Pierse (Erbout?), Jan Adriaansz., Jacob Gillis, Hendrik Havedoes (Hanedocs?) Secr.: Mathijs Pieterse. 1518â?? 1519. Burg.: Wolfert van Schengen, Querijn Cornsse Brune. Schep.: Ingel Jacobsz., Jacob Gillis, Jan Jacobs, Corn. Adriaansz., Heijndrick Havedoes, Querijn Piersse (Erbout ?) Jan Arentse. Rentm.: Maerten Geertse, Jan Heyndrickse Camerlinck. 1519â?? 1520. Burg. : Wolfert van Schengen, Querijn Pieterse (Erbout ?). Schep.: Ingel Jacobs, Jacob Gillis, Corn. Janse Ridder, Heindrik Havedoes, Pieter Jansz. Soggart, Corn. Simon Artse, Laurens Janse (Goeree?), Jan Arentse, Cornelis Adriaansz., Cornelis Jansz. Valcke. 1520â?? 1521. Balj.: Willem van Catz. (ridder). Burg.: Cornelisse Brune, Wolphaert van Schengen, Quirijn Pierse (Erbout?). Schep.: Quirijn Brune, Ingel Jacobs, Corn. Simonse, Corn. Adriaansz., Laurens Janse (Goeree?), Pieter Jansse Soggart. 1522â??1523. Schep.: Jan Janse (Oostdijck'?), Laureys Janse (Goeree?) -Jacob Gilles, Corn. Janse Valcke, Jan Arentz, Jacob Ingels, Jacob Sirnonsz., Cornelis Schoof. Schep.: Jacob Gillisse, Corn. Janse Valcke, Jacob Simonse, Quirijn Cornss Brune, Jan Janse (Oostdijck?) Laurens Janse (Goeree ?) Jan Arentse, Jacob Ingels, Cornelis Schoof. 1524-1525. Schep: Jacob Gillisse, Cornelis Janse Valcke, Jacob Symonse. 1526â?? 1527. Schep.: Laurens Janse Goeree, Laurens Janse van der Mege, Evert Boudinsz. 1527â?? 1528. Schep.: de zelfde drie. 1528â?? 1529. Schep.: Jacob Gillisse, Anthonis Diericxse, Laurens Janse Goeree. 1530â??1531. Burg.: Quirijn Pieterse Erbout, Michiel Jans. Schep.: Jan Janse Oosdijck, Jacob Gillis, Anthonis Diericxs, Quirijn Cornelisz. Brune, Mr. Frans Cornelisse, Marthijn Anthonisse, Laurens Janse (Goeree?). Secr.: M. Pieters. 1532â?? 1533. Burg.: Laureys Janse (Goeree?), Jacob Diericxs. Schep.: Quirijn Pierse Arbout, Michiel Jansz. (Horen ?), Pieter Cornelis, Dankert Vriese, Jan Janse (in de Wil­ deman), Corn. Hendrikse van Doorne. 1533â?? 1534. Burg.: Laureis Janse (Goeree). Schep.: Michiel Janse (Horen?), Mathijs Mertsz. (van Sinouskerke), R. van der Nisse, Marchus Anthonisse, Jan Janse Oosdijck, Jan Janse in de Wildeman, Corn. Hendrikse van Doirne, Gillis Pierse. Secr.: Mathijs Pierse. 1534â?? 1535. Burg.: Querijn Piers Arbout, Michiel Jans. (Horen?). Schep.: Laurens Jans. (Goeree ?), Jacob Dirixs de Bye, Corn. Hendrikse van Doorne, Marchus Anthonisse, Gillis Piers, Dankert Vrieze, Jan in de Wildeman, Pieter Cornelisz., Valcke. Secr.: Mathijs Pierse. 1535â?? 1536. Schep.: Jacob Diricx de Bye, Jan Adriaans Dijck grave, Michiel Jansz. (Horen ?), Mr. Kaerle Hartsijnck,