De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

261 262 strate, Gillis Gillisz., Marcus Authonisse, Jan Janse Oesdijck, Job Wiilemse Goeree. Secr.: Jan Corn. Valcke. 1553â?? 1554. Balj.: Cornelis Claesz. Burg.: Marinus Rochusz. Schep.: Marcus Anthonisz., Jan Mertse Apteker, Pieter Janse Wildeman, Adriaan Hugens, Job Wiilemse Goeree, Willem Michielsz., Daniël Antheunisz, Jacques Bouduwinsz (Cormet?) Jacop Cleeuwendamme. (in de aant. van den Hr. Keetlaer st i at voor Jacques Bouduwinsz, Jacques Cormet). 1554â?? 1555. Burg.: Job Wiilemse Goeree. Schep.: Willem Michielse, Colijn, Antheunis Janse, Jan Merts Wildeman, Antheunis Jacobs, Daniël An­ theunis, Jacques Cormet, Jacques Borsselaer. Pensionaris: Mr. Jacob Rijcke. 1555â?? 1556. Burg.: Job Wiilemse Goeree. Schep.: Willem Michielse. Pens.: Mr. Jacob de Rijcke. 1557â?? 1558. Burg.: Marcus Anthonisse, Job Wiilemse Goeree. Schep.: Anthonis Janse, Jasper Jasperse, Daniël Anthonisse. 1558â?? 1559. Burg.: Marcus Anthonisse, Job Wiilemse Goeree. Schep.: Antonis Janse, Jan Mertse (Wildeman of Apteker?) Jasper Jasperse, Erasmus Claeisz., Willem Michielse, Daniël Antonisse, Antonis Jacobs. Secr.: Jan Corn. Valcke. 1560â?? 1561. Balj.: Cornelis Claesz. 1561â?? 1562. Balj.: Geerard van Uitwijck. Schep.: Cornelis Adriaansz., Erasmus Claisse, Mr. Corn. Matthijsse (Stapel?). 1562â?? 1563. Balj.: Floris Scaeck. Burg.: Jacques de Cormet, Job Wiilemse Goeree. Schep.: Erasmus Claesse, Daniël Anthonisse, Willem Paulusse, Jan Mertse (Wildeman of Apteker?), Mr. Jacob Rijcke, Jasper Pieterse, Mr. Cornelis Matthijsse (Stapel gez. van Sinoutskerke?) Secr.: Mr. Cornelis Brune. 1563â?? 1564. Burg.: Job Wiilemse Goeree, Jacques de Cormet. Schep.: Jan Mertze (Wildeman o f Apteker?), Cornelis Adriaanse, Mr. Jacob Rijke, Daniël Antonisse, Mr. Corn. Matthijsse (Stapel gez. van Simoutskerke?), Jacob Adriaanse, Jasper Pieterse Cattendijck, Willem Pauwels, Jasper Pierse. Secr.: Mr. Corn. Brune. 1564â?? 1565. Burg.: Jasper Jasperse. Schep.: Job Wiilemse Goeree, Jasper Jasperse, Corn. Adriaanse, Erasmus Claase, Arent Janse, (Vriend?), Jan Mertz (Wildeman of Apotheker ?), Willem Pauwels, Corn8 Pieterse Polderman, Joachim Zagarus. Secr.: Mr. Corn. Brune. 1565â?? 1566. Balj.: Floris Scaeck. Burg.: (Job Wiilemse) Goeree, Jacques de Cormet. Schep.: Jasper Jasperse, Jan Mertz (Wildeman of Apteker?), Mr. Jacob Rijcke, Arent Jansz. Vriend, Cornelis Pieterse Polderman, Mr. Corn. Mathijsse(Stapel?) Secr.: Jan Corn. Valcke, Mr. Corn. Brune. 1566â?? 1567. Balj.: Floris Scaeck. Burg.: Jacques de Cormet, Corn8Pietersz. Polderman. Schep.: Job Wiilemse (Goeree), Jasper Jasperse, Corn8 Adriaanse, Adriaan Cornelisse Middelburch, Mr. Corn8 Mathijsse. (Stapel?) Secr. M. Cornelis Brune. 1567â?? 1568. Balj.: Floris Scaeck. Burg.: Jacques de Cormet, Cornelis Pieterse Polderman. Schep.: Job. Wiilemse Goeree, Jasper Jasperse, Jan Mertse (Wildeman of Apteker?) Corn. Adriaanse, Mr. Jacob de Rijcke, Erasmus Claisz., Geert Janse Backer, Mr. Corn. Mathijsse (Stapel?) Gillis Simonse. Pens. Mr. Jacob de Rijcke. Secr.: Jan Corn. Valcke, Mr..Corn. Brune. 1568â?? 1569. Balj.: Floris Schaek. , * Schep.: Jasper Jasperse, Cornelis Adriaanse, Mr. Jacob Rijke. Secr.: Jan Corn. Valke, Mr. Corn. Brune. 1569â?? 1670. Balj.: Floris Schaeck. Burg.: Goeree, Corns. Pieterse Polderman. Schep.: Jaques de Cormet, Jasper Jasperse, Cornelis Adriaanse, Gilles Simon Erbouts, Marinus Antonisse, Mr. Corn. Mathijsse (Stapel?) Pens.: Mr. Antoni Verbrugge. Secr.: Jan Cornelisse Valcke, Mr. Corn. Brune. 1570â?? 1571. Balj.: Floris Scaeck. Schep.: Jasper Jasperse, Jacob Herrentse van Evers dijck, Hieronimus van der Straten. Secr. Jan Corn. Valcke, ob. 28 Sept. 1570, Mr. Corn. Brune, Mr. Corn. Mathijsse doet eed 8 Oct. 1570 loco Valcke. (Te voren versch. reizen schepen geweest, zoon van Mathijs Mertse van Sinoutskerke en uit zijn vrouw Magdalena van Campen, vader van den reken­ meester Cornelis Cornelisse Mathijssen gezegd van Campen. 1571â?? 1572. Balj.: Floris Schaack. Burg.: Jacques de Cormet, Corn. Pieterse Polderman, Schep.: Jan Mertse van de Camere, Adriaan Pieterse Boomgaert, Geert Jansz. Backer, Marinus Antheunissen, Willem Dignusse, Jacob Harrentse (van Eversdijck), Hieronimus Mathijsse van der Straten, Maerten Wii­ lemse , Antheunis Janse. Sandt. Secr.: Mr. Corn. Brune, Mr. Corn. Matthiae. . Deze persoonen zijn in de regeeringe gecontinueerd gedurende de jaren 1572, 1573, 1574, uitwijzens zeker protest daartegen gedaan, alleen is en pl. v. Geerard Jansse Bakker 23 Sept. 1574 tot Sch. beëedigd Francois Dignusse. (Eversdijck?).