De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

383 '384 Waren zij ook de ouders van Nicolaas en Jacob van Staphorst, de bekende Amsterdamscho patriotten? Amerika. W. J. HOFFMAÏÏ. Stellingwerf!. Volgens de genealogie Fock (von Bru cken Fock) was Pierius St. (de vader van Rinske St., die Franciscus Fock huwde) predikant te Langweer, Stiens, 1685 lid synode te Bolsward en gehuwd met Geertruida Johannesdr. Hilarius. Gevraagd worden bij­ zonderheden omtrent dezen Pierius St. zijn echtgenoote en hunne ascendenten. W. B. v. T. P. Teylingen (van). Nederland's adelsboek vermeldt in jaarg. 1906, p. 490 als derde zoon van Dirk van leylingen, burgemeester van Rotterdam en Agneta van Meel: â??Christiaan van Teylingen, gouverneur van Negapatnam in 1760, uit wien de thans in Ned-Indië voortlevende niet-adellijke tak'. Kan iemand mij nadere gegevens omtrent dezen tak der familie van Teylingen verschaffen? ' 's-Gravenhage. VALCK LOCASSEN. Ve(e)ke n (van der). (XXXI, '232-239, 349). Mijn eigen mededeelingen over dit geslacht kan ik nog door het volgende aanvullen. De heer Johan Baptist van der Veecken, rentmeester van de Hoogh. Graafl. goederen van 't Huys Bergh, wonende te Herwen, liet de eerste afkondiging van zijn huwelijk met Mej. Clara Maria van Ouivland, wonende te Arnhem, den 3en September 1777 gaan te Lobith. Uit dit huwelijk werden te Aerdt (en niet te Paunerden) katholiek gedoopt: 1°. Francisca Adriana Clara v. d. V. op 17 Maart 1779, p. en m. Adrianus van den Ouwelandt en Petronella Backer. Deze laatste wordt in 1803 genoemd Domina Petro­ nella Bakker vidua decessoris Francisci Leopoldi van der Veecken, zij zal de grootmoeder van vaderszijde van het kind geweest zijn, Adrianus van den Ouwelandt mogelijk de grootvader van moeders kant. 2°. Petrus Hubertus v. d. V. op 6 Juli 1780, p. en m. Rev. D,lk Petrus Hubertus van der Veeken en Jacoba Maria van van Raay. 3°. Joannes lgnatius v. d. f. op 15 November 1787, p. en m. Joannes lgnatius van van Raay en Joanna Maria Benonia van der Veeken. Bergen op Zoom. W. J. F. JUTEN. Wermelskirche n (van) (XXXI. 304). Gabriël Polken épousa Agneta Muntz, fille de Baltkazar Muntz et de Aelheydt Beiners. De cette union naquit Gerardus Potken, Predikant, né a Oldenzaal, décédé a Colombo (Ceylan) le 8 Aoüt 1762, épousa Sophia Magdalena Ecoma, fille de Gerardus Ecoma, Predikant décédé a Sneek le 24 Juin 1722 et de . .. van der Putte (?), dont Susanna Adriana Potken, baptisée a Colombo le 2 Sept. 1726, décédée a Colombo le 24 Mai 1761 épousa Mattheus Wirmelskircker (sic), Predikant. Les époux W.â??P. eurent six enfants, savoir: 1. Maria Sophia W. née a Colombo le 15 Mai 1743, décédée a Jaffna (Ceylan) le 15 Juin 1788, épousa a Colombo le 20 Mars 1763 Daniël deBock,nèa Amsterdam, Dissave de Jafïna. 2. Gerardus Johannes W. baptisé a Colombo le 10 Av. 1744, décédé le 20 Nov. 1750. 3. Julius Valentijn W. baptisé a' Colombo le 6 Mars 1746. 4. Antonij Corijn W. né a Colombo le 25 Juillet 1748 décédé le 14 Mars 1753. 5. Julia Doroihea W. baptisée a Colombo le 8 Juillet 1753. 6. Mattheus Albertus W. né a Colombo le 20 Oct. 1754. Armoiries: Potken: D'or a la marmite de... Muntz: De... a un pélican contourné avec ses petits, dans son aire. Ecoma: De... a la tête de femme (nègre ?) ace. de quatre cloches (losanges ?) de... van der Putte: De... a trois annelets de... Wirmelskircher: De... a 1'église de... Galle (Ceylan). F. H. DE Vos. Purper. Zonder nu bepaald aan een allegorischen zin of aan Armilogia te denken- kan een bepaalde schildkleur aan bijzondere omstandigheden te wijten zijn. Is dit wellicht met purper het geval? Waarom voert bv. van Hanswijkâ?? 's-Bosch een purperen schild met 3 (1 bedekt door vrijkwartier) spiegels? Is dit fantasie, toeval of heeft dit een bepaalde beteekenis? Tiel. Jonkh. VAN KINSCHOT. Ex-librïs . De ondergeteekende houdt zich aanbevolen voor het in ruil ontvangen van Ex-libris. Veenendaal (Utr.). P. C. LABRIJN. INHOUD 1913, N° 12. Bestnursberichten. â?? Het regeeringsgeslacht Goris te Veolo, Zalt Bommel en Nijmegen, door Jhr. C. Ph. L. van Ki nschot. â?? Charters de Bidder, door J. D. Wagner. â?? Iets over de eerste generaties van het geslacht â??Engelberts ' laterâ??vanBevervoorden' , doorW.Wijnaendts van Resandt. â?? Oudste trouwregister der Neder-Duitsch Hervormde Gemeente te Goes (1593â??1625) , door Jhr. Mr. Th. van Rheineck Leyssiüs . â?? Eenige aanteekeningen uit het kerkarchief te Tiel, door Jhr. C. Ph. L. van Kinschot. â?? Quintus, door Jhr. Mr. A. P. L. Hora Siccama. â?? Vragen en antwoorden: Boso de la Calmette, Bruynenburg (van), Buissonnet, Chatvelt, Dolleman, Duuring, Dijcke (van den), Eek (van), Peykema, Hoevenaar, Hollandt (van)â??van den Bussche, Leeuw (de)â??de Glarges, Leys (van), Lintelo (toe), Loozâ?? Corswarem (van), Marck (van der), Oudheusden (van), Poest (van der)â??Sprengerâ??Appelius, Staphorst (van)â??van Hasselt, Stelling­ werf?, Teylingen (van), Ve(e)ken (van der), Wermelskirchen (van), Purper. De Ned. Boek- en Steendrukkerij v./h. H. L. SMITS.