De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

INHOU D 1913. Kolom Bestuursberichten 1, 35, 65, 97, 129, 161, 193, 225, 257, 305, 353. Benoeming tot lid 1, 35, 65, 98, 129, 161, 193, 225, 257, 305, 353. Adresverandering 65, 99, 129, 161, 193, 225, 258, 305, 353. Rectificatie ledenlijst 35. Correspondentie 352, 384. Eenige aanteekeningen uit het kerkarchief te Tiel, door Jhr. van Kinschot (vervolg) 1, 71, 329, 372. Aanteekeningen omtrent de geslachten van der Meulen te Gorcum, door G. Eschauzier 4, 35. Het geslacht Rosenboom. door W. M. C. Regt . .' 10. Uit de Haagsche Weeskamer, door F. C. van der Meer van Kuffeler 12. [Wijnants] van Bernagien en [Wijnants] van Ruth, door D 15. Aanteekeningen uit het archief van Enschede, door H. Wijnaendts (slot) 18. Plechtige doop te Gent 4 April 1764 van den zevenden zoon van Hubert Francois, burggraaf van Nieulant-Pottels berghe, door M. G. Wildeman 21. Heraldiek m de krant, door M. G. W 24. In Memoriam M. A. van Khede van der Kloot, door P. F. W. van Romondt 33. Copie van den adelsbrief aan Philips Gilliszoou Valck te's-Hage, door Keizer Sigismund, Roomsch Koning, op den löden November 1-tlG te Nijmegen gegeven. Confirmatie adelsbrief Jan Jacobsz. te Monster. Mededeelingen door F. E. van der Valk 44. Heraldische vogels (met plaat), door J. C. P. W. A. Steenkamp 47. Grafschriften op het eiland Onrust, door B. v. T. P 53. Extract-genealogie van Strijen , Breda, Schooten , Sclioyte , door Jhr. van Kinschot 55: Sprokkels op bekende namen uit buitenlandsche archieven, door M. G. Wildeman 58, 74. Archiefsprokkels, door C. P. J. van Vlierden 59. Van der Wyck, door W. Wijnaendts van Resandt : . . . 60. Titels en namen, door M. G. W 60, 89. Aanteekeningen uit de protocollen van Leidsche notarissen, door H. Wijnaendts 65, 99, 129, 164. De familie Spee te Roermond, door A. F. van Beurden 79. Roermondsche geslachten, door A. F. van Beurden 83. Aanteekeningen uit de huwelijks- en geboorteregisters ten pastoreelen huize te Echt (L.), door A. F. van Beurden. 84. Sprokkels uit het oud kerkarchief te Haaksbergen, door. J. D. J 85. Boekaankondigingen 89. Van der Wyck , door C. H. A. van der Wyck 91. Merkwaardig, door A. F. van Beurden 91. Lijste van de ter Secretnrije van het jagtgerichte van Hollandt en West-vrieslandt Geregistreerde Actens van per­ missie tot de jngt in het zaijsoen van 1776, door N. N 101,133. Van Keppel van den Nijenborch (1221 â?? 1400), door J. R. baron van Keppel 105,138. De ïegeering der stad Utrecht (1528â??1577), door G. van Klaveren 115,146. Van Vinceler, door Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins (met naschrift van W. Ph. Veeren) 120. Mayvart ( = Mayaert te Gent?), door Jhr. Mr. Th. van Rheineck Leyssiüs 124. Extracten uit het protocol van schepenen van Helmond, door A. Sassen 152. De Venlosche regeeriugsfamilie van Aerssen, door A. F. van Beurden 171. Velters, door Jhr. Mr. Th. van Rheineck Leyssiüs ' 175. Lijste van de heeren Balliuwen, Burgemeesters, Schepenen, enz. der stad Goes (1423â??1469), door Jhr. Mr. Th. van Rheineck Leyssiüs 176, 213, 260. Het Engelsche geslacht Bastard, door J. J. Bastert 181. Lijste of Ordeie waer naer de Dootkisten, Dootbaren, mitsgaders Rouborden zullen gemaekt ende betaelt worden ' (in de stad Tiel), door Jhr. C. Ph. L. van Kinschot 184. Aanteekeningen uit het archief van Asten (N. B.), door A. F. van Beurden 185. Titels en namen, door X 186. De afkomst van Professor--Wilhelmus Wilhelmius, door W. Wijnaendts van Resandt 194. Van Romunde, door C. Ph. J. van Vlierden 197. Genealogie van het geslacht Vockestaert, door Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins 200. Aanteekeningen over het Venlosche geslacht Boeimans, ook wel Bormans, door A. F. van Beurden 207. Oorsprong van den geslachtsnaam Goekoop, door Mr. P. van Meurs 216.