De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

173 174 gekocht van zijn schoonvader Aerenbergh Juni 1654, hercomende van Peter Mathijsen. d. 300 Rijxsdalers op het Kerspel Walbeeck belacht 19 Mei 1655. (Jan Buijs schatheffer 1656, Jan Kerck hoff id. 1658, Jan Buïjs id. 1659, 1661, 1664, 1665, Peter Straetmans id. 1669, Peter Bosch schepen Wal­ beeck 1672, Peter Cremers schatbeurder 1674, Wijnant Weggener id. 1675, Bartholomeus Schaffers id. 1675, 1676, 1677, 1678, 1680, 1681, Peter Cremers id. 1682, 1683, Bartholomeus Schaffers id. 1684, 1685, 1687, 1688, 1689, Jacop Daems, schatheffer 1690, 1691,1692). e. Peter Inicken Gruflraedt 300 gl. capitaal. f. Stad Venlo 800 gl. capitaal. ff. 200 dalers op Walbeeck. h. 1000 gl. op Kerspel Grubbenvorst. (Schatheffers van Grubbenvorst opvolgend voorko­ mende in de rekening: 1661. Jan Timmermans, 1662, 1664. Lambert Schoen- meekers , 1674. Jacob op Grubben id. 1680, 1681, 1683, 1684, 1688, 1695, 1675, 1676. Peter van Loven dael. 1677, 1679. Jan Rutteu, 1685. Jan Smits id. 1704, 1705, 1706, 1707, 1710, 1686 Peter van Aerssen, 1689. Frerick Janssen id. 1689, 1692, 1693, 1699??1703, 1694. Alard van Loevendael, 1695. Jan Ketels id. 1696, 1698, 1712. Peter van de Steghe id. 1720, 1722, 1725, 1726, 1714. Arnoldus Rutten id. 1715, 1715, 1719). i. het Kerspel Belvent 400 gl. kapitaal id. A°. 1663?? 7 Sept. (Hendrik Eijssen schepente Belvent, 1664. Henrick Cremer schatheffer 1666, Peter Gijssen id. 1669, Peter Wolffers id. 1673, 1677.) k. het Kerspel Belvent 1200 gl. capitaal. (20 Maart 1664, Henrich* Eijssen en de Henrich Treinis schepen ende schatheffer. I. Hendersken Lemmen ende Willemken sijne huijs­ vrouwe te Belfent debent 400 gl. kapitaal. m. Peter Ronden en de Hendersken Aengeneijndt aldaar 560 gl. kapitaal 17 Aug. 1664. n. die honschap Schaephuijssen in de voochdie Gelre 300 spetie ducatons Capitaal S'. Andrees 1668, (Henrich Bosch schatheffer 1671, 1675, 1684, Thijs Tillemans id. 1677, 1679, Jan Pannebeckers id. 1681, Hendrik Houbs id. 1686, 1687, 1688, 1691, 1695, Jan Voet schepen aldaar 1692, Derick Tilmans 1704. o. het dorp Nijkerck in de honschap Winternam in de Voochdije van Gelre 400 ducaton 1 April 1669, ufgelacht 31 Martij 1708. p. het Kerspel Hinsbeeck in den ampte van Krie chenbeecq debet 300 Rijcksd. 9 Juni 1653, (Joris Baeins 1669, Henrich Ullers, Coen Meerts, Goossen Busscher ende Henrich Prins, 1670 en 1671, schepenen, Thijs ken Hackx schatbeurder 1680, 1682 , 1685, Jan op den Velt id. 1685, 1686, 1687, 1688, Joris Engels 1698, 1689, 1690, 1691, 1693, 1695). q. het Kerspel Hensbeecq 650 gl. capitaal 22 April 1657. r. Burgemeester Hermannus de Bije debet 100 Rijksd. s. Jonker Lambert van Pollart zu Aldeneijck debet 400 ducatons St. Andries 1671. t. Willem Knoop, potbecker in de weij 200 gl. 1 Mei 1671. u. Heer Willem van Merwick, heere tot Kessel 1200 ducatons 12 Dec. 1673. v. het lant van Stralen 200 ducaten 24 Aug. 1675. (Thijs Fleuren schatbeurder 1676, 1677, 1678, 1681, 1682, 1683, Claes Bloem 1685, 1686, 1687, 1690, 1692). Van den Majoor Mom wegens zijn zwager Hoppe gard tot Straelen 19 stukken van 5 schillingen 1687. w. het Kerspel Walbeeck 300 Rijksdaeld. 23 Oct. 1676. x die Stadt Venlo 500 gl. capitaal. ij. het Kerspel Belfent 300 gl. 10 febr. 1693. Uittreksel uit een 22 October 1718 te Venlo ge­ sloten huwelijkscontract tusschen Hendrik van Darth J. U. Lic en Advokaat voor den Ed. Hove, zoon van Hendrik van Darth, Raedt ordinaer van zijn Con. Matt. van Pruijssen in de Stad Gelder en van wijlen vrouwe Christina Maria Coebergh, en Maria Aldegondis Anthonia van Aessen, dochter van wijlen Johannes Baptista van Aerssen, in sijn leven raedsverwandter der Stadt Venlo en Joffr. Mechteldis van Aerssen zaliger. Zij werd geassisteert door haar oom, iden Ew. Heer Tilman van Aerssen. Hij brengt in 3 Holl. morgen weild, 1 Holl. morgen weiland onder Grave, een bouwhof onder Beers en inkomsten uit tienden bestaande. Zij brengt mede hare filiale portie. Opgave van het vruchtgebruik, dat door Sibilla Staels weduwe Leonardus van Aerssen genoten werd ?? 24 Februari 1725. Een bouwhof met landerijen, houtgewas enz. gelegen te Kessel, een baand te Kessel??Eijck, van een bouwhof te Schandelo onder Velden, boomgaard en moesgaarde aan de Teegelbaenstraat, 4 morgen land op Lovendael, turfbaent aan de Louseijck, vijf moeshoven aan de Teegelstraete, een kapitaal van 90 gulden. Godefridus van Aerssen >< Maria Kerstjens, wonnen: Christina, geb. 28 Nov. 1625, Maria geb. 16 Dec. 1627, Petrus, geb. 27 Apr. 1637. Arnoldus van Aerssen X Anna van Cranenborch, wonnen: Wijnand, geb. 24 Jan. 1626, Henricus, geb. 20 Juli 1631'. Tilman van Aerssen X Barbara Boener, wonnen: Leonard, 'geb. 14''Apr. 1622, Helena, geb. 15 Mei 1524, Joes, geb. 17 Apr. 1626 (tr. Aleijdis Alberts, bij wie hij won Mechtildis, geb. te Venlo 6 Apr. 1651), Antonius, geb. 9 Sept. 1628. Petrus van Aerssen X Margaretha de Laet (wapen in goud een roode springende vos), wonnen: Gertrudis, geb. 20 Juli 1631, Martinus, geb. 24 Oct. 1651. Gisberta van Aerssen X Michiel Beugels wonnen: Maria, geb. 4 Jan. 1650. Catharina van Aerssen X Martinus In de Betou, wonnen: Martinus, geb. 1 Oct. 1651.