De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

177 178 1471. Balj.: Jun Ruyckrock. Burg.: Mr. Pieter Simonsz., Heindric Bertelmeeusz. Schep.: Adriaan Adriaansz., Laureijs Janse, Clais Pieterse, Mertin Oortz, Adriaan Pieterse, Dankert Pietersz., Laureys Jacobsz., Mertin Cornelisz., Huug Gerritsz. Rentm.: Jan Adriaanse Silversmit, Adriaan van der Sluis. 1472. Balj.: Jan Ruyckrock. Burg.: Willem .Cornsz. Zello. Schep.: Pieter Simonsz., Jan Adriaansz., Verwout Ewoutse., Adriaan Vurduyr (alibi Veurdeure), Harrenfc Willemsz., Cons Thonisse, Willem Pieterse. Rentm.: Pieter Oortsz., Maerten Corn. 1474. Balj.: Jan Ruychrock. Burg.: Clays Pieterse. Schep.: Corn. Heynoutsz., Verwout Ewoutsz., Harrent Willemsz., Adriaan Janse Sluijs, Hugo Gherytsz., Hen¬≠ drik Bertelmeeusz., Pieter Jansze, Jan Jansze, Corn. Psse Lijcoph. 1475. Balj. Jan van de Werve (Ruichrock v. d. Werve). Burg.: Mr. Pieter Simontz, Heindrik Arentsz. Schep.: Jan Simonsz., Harrent Willemsz., Huige Gerritsz., Maerten Oertsz., Willem Pietersz., Verwout Ewoutsz., Adriaan Janse van der Sluijs, Adriaan Aerentsz., Jan Heindrikse. 1477. Burg.: Clais Siersz., Hendrik Berthelmeusz. Schep.: Adriaan Adriaansz., Clais Claisz., Mr. Witte Harrentsz., Jan Jansze, Pieter Pieterse, Matthys Ja cobsen. 1478. Balj.: Jan van de Werve (Rode Werve). Burg.: Maerten Oertsz., Claisz. Pietersz. Schep.: Mr. Clais Claisz., Mr. Witte Harrentszo, Adriaan Adriaansz., Harrent Willemsse, Claes Claisz., Jan Janse, Pieter Pieterse, Wolfaert Jansz., Mathys Jacobse. 1478‚?? 1479. Burg.: Claas Pieterse, Willem Corn. Zelle. Schep.: Mr. Jan Simonsz., Adriaan Adriaansz., Willem Pieterse, Harrent Willems, Verwout Ewoutsz., Mathijs Jacobs, Pieter Pieterse, Mr. Witte Harrentsz., Heindric 1479‚?? 1480. Burg.: Mr. Witte Harrentsz. Jan Jansze. Schep.: Mr. Clais Claisz., Marten Oertsz.,'Heindrick Arentsz., Jan Cornelisz., Adriaan Pieterse, Pieter Jansze, Adriaan Wildeman, Adriaan Adriaansz. I 1480‚?? 1481. Burg.: Mr. Clais Claisz., Cornelis Gabrielsz. Schep.: Mr. Witte Harrentsz., Jan Janse, Adriaan pSSo Wildeman, Pieter Janse, Adriaan Psso Harrentsz. Verwout Ewoutsz., Harrent Willemsz., Jan Corn., Adriaan Pietersz. 1481‚?? 1482. Burg.: Mr. Witte Harrentsz., Cornelis Hugensz. Schep.: Mr. Clais Claisz., Mr. Pieter Simonsz., Maerten Oertsz., Jan Jorisz., Adriaan Pieterse Ole, Jan Janse, Adriaan Pss0 Harrentse, Adriaan Psso Mathijsz. 1482‚?? 1483. Burg.: Jan Jansz., Willem Pieterse. Schep.: Mr. Clais Claisz., Mr. Pieter Simonsz., Jan Simonsz., Jan Jorisz., Huyche Macharisse, Jan Gabrielsz., Corn. Janse. 1483‚?? 1484. Burg.: Mr. Pieter Siemqnsz., Jan Jansz. Schep.: Mr. Clais Claisz., Willem Pietersz., Martin Cornelisz., Adriaan Pietersz. Harrentsz., Adriaan Wilde¬≠ man, Pieter Janse, Charles Pauwelse, Pieter Janse. 1484‚?? 1485. Balj.: Claes van Reymerswaele. Burg.: Mr. Pieter Simons, Jan Janse. Schep.: Mr. Clais Claisz., Adriaan Psso Hareltsz., Pieter Jansz., Willem Pietersz., Harrent Willemsz.,, Adriaan Corn. Wildeman, Charles Pauwelsz. 1486‚?? 1487. Balj.: Jan van de Werve, ridder. Burg.: Mr. Pieter Simonsz., Jan Janse. Schep.: Mr. Clais Claisz., Willem Pieterse, Adriaan Pietersse Hertsz., Harrent Willemse, Martin C.or nelisse, Pieter Janse, Adriaan Cornelisse Wildeman, Jan Gabrielsz., Charles Pauwelse. Secretaris: Jan Davidse. 1487‚?? 1488. Balj.: Jan van de Werve, ridder. Burg.: Jan Jansse, Mr. Pieter Simonsz. Schep.: Adriaan Pietersse Hertsz., Martin Cornelisse, Pieter Janse, Adriaan Wildeman, Jan Gabriels, Huge Gerritsz., Mr. Clais Claisz., Willem Pieterse, Charles Pauwelse. Rentm.: Doman Clais Arentsz., Reijnier Janse. 1488‚?? 1489. Balj.: Jan van de Werve. Burg.: Jan Jansse. Schep.: Mr.- Pieter Simonsz., Pieter Jansse, Claes Pieterse, Mr. Clais, Marten Cornelisse, Charles Pau ‚?Ę welse, Adriaan Cornelisse Wildeman. 1489‚?? 1490. Balj. Claas van Eeimerswale. 1490‚?? 1491. Burg. Clais Pietersse, Mr. Witte Harrentsz. Schep.: Mr. Pieter Simonsz., Adriaan Pier Matheusz., Adriaan Cornsse Wildeman, Hugo Geertsz., Berthel meus Willemsz., Jan Corn. Claesse, Adriaan Psse Ole, Cornelis Cornelisse Brune, Cornelis Simonsz. Secr.: Jan Davidse. Rentm.: Doman Jan Arentsz., Cornelis Jacobs. 1491‚?? 1492. Burg.: Mr. Clais Claisz., Cornelis Danielse. Schep.: Mr. Pieter Simonsz., Clais Pieterse, Jan Janse, Pieter Janse, Adriaan Pieterse Ole, Ooi Mertsz., Dijkgrave Brune. Secr.: Jan Davidse. Rentm.: Cornelis Jacobse, Doman Jan Arentsz. 1492‚?? 1493. Burg.: Mr. Clais Claisz., Cornelis Danielsz Schep.: Mr. Pieter Simonsz., Mr. Witte Harrentsz.,