De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

181 1509‚?? 1510. Balj.: David van de Werve. . . Burg.: Corn. Janse Brune, Christoffel Triapens. Schep.: Reiuier Janse, Arent Janse, Jacob Gillesz., Corn. Jansz. Ridder (‚?? Valcke?), Gandoll Piersz., Macharis Willemsz., Adriaan Geertso (van Mannee?), Cornelis Berthelomeus, Lauris Janse (Goerce?). Secr.: Mr. Corn. Adriaansz. 1510‚?? 1511. Balj.: Jan van Stapele. Burg.: Cornelis Janse Brune, Christoffel Triapens. Schep.: Arent Janse, Ingel Jacobsz., Jacob Gillis, Corn. Barthelmetisz., Corn. Cornelisse (Verwert?), Hein drik Wiilemse, Cornelis Janse Ridder (‚?? den volgenden?), Cornelis Janse Valcke. Secr.: Mr. Corn. Adriaansz. 1511‚?? 1512. Burg.: Corn. Janse Brune, Christoffel Triapens. Schep.: Arent Janse, Jacob Gillis, Ingel Jacobs, Heindrick Willemsz., Corn. Janse Valcke, Corn. Cor¬≠ nelisz. Brune (= Corn. Janse Brune?), Corn. Berthel meusz., Corn. Piersse, Macharis Wiilemse. (Wordt vervolgd). Het Engelsche geslacht Bastard. ') Medegedeeld door J. J. BASTERT. Een vijf jaar geleden, was ik in correspondentie met een mijner naamgenooten in Engeland, W. E. P. Bastard, die mij, op mijn verzoek, zijn genealogie toezond. Deze was op Engelsche wijze opgesteld, dank zij echter de welwillende hulp van Kolonel Waguer, hebbe ze hier in omgewerkten vorm, een plaatsje. De familie Bastard is in Devon gevestigd sints den tijd van Willem den Veroveraar, en bezit daar groote landerijen o. a. ‚??Buckland'. Bobert de Bastard kwam van Frankrijk in 1066. Het eerst is sprake in Frankrijk van dien naam in 970 bij den dood van Ho el de Bastard zoon van een graaf van Nantes. Deze Fransche familie leeft nog voort. In 1847 was Jean de Bastard graaf d'Estang, er de representant van. Deze zond een lijvig boekdeel betreffende de familiegeschiedenis naar Baldwin Bastard. William Bastard, huwde de erfdochter van Pollexfen van Kitley, daardoor kwam naam en goed aan de Bastard's. ‚??The arms quarteret with ours, are those of Pollexfen' schrijft mij W. P. P. Bastard. Het zeer samengestelde wapen Bastard, bevat ook het wapen P√©l√©rin (or chevron azure). Deze familie P√™l√©rin, schijnt een oud Bretonsch geslacht te zijn. Omtrent den Franschen tak, hoop ik in een volgend nummer een en ander mede te deelen. Deze voert een ander wapen, men veronderstelt dat bovengenoemde Bobert zijn moeders wapen aannam. In Norfolk schijnt ook nog een familie Bastard te leven. I Robert le Bastard bezat Efford Bacheston. II William le Bastard of Efford'. III Richard le Bastard. IV Sir Nicholas Bastard Knight of Efford, geb. 1205. V Sir Richard Bastard Knight of Efford. *) In ‚??de Heralds Visitation' van 1600 gespeld ‚??Basterd.' 182 VI Sir Baldwin Bastard Knight of Efford, geb. 1250 of 1255. VII Sir Baldwin Bastard tr. eene dochter van William Crispin. VIH Baldwin de Bastard tr. eene dochter van Gilbert Tity Stephen. IX Nicholas Bastard tr. Emma, dochter van Sir Mathew Besilles. X John de Bastard tr. Alice, dochter van Damarell. XI John de Bastard tr. eene dochter van Cary. XII John Bastard. XIII John Bastard. XIV Thomas Bastard, tr. omstreeks 1500 eene dochter van Thomas at Ley te Devon. XV John Bastard, f 1560, tr. eene dochter van Chubbe of Addeston te Devon. XVI John Bastard of Gerston, f 1589 en begr. West-Alvington, tr. Thomazine, dochter van Geffrey Gilbert, zij f 1589. XVII 1. Joseph Bastard of Dulo (Corhwall), f om¬≠ streeks 1633, tr. Anne, dr. van John Killyowe. Kinderen volgen XVIII. 2 Richard Bastard. 3 William Bastard of Gerston, f 1638, begr. West-Alvington, tr. Elizabeth N.N. XVIII 1 Dorothy tr. James Marke, 2 Anne tr. Richard Ley, 3 Elizabeth, 4 Mary, 5 Thomazine, 6 John Bastard, erfgenaam, f 1634, begr. West Alvington, tr. Alice, dochter van Edward Reynell, f 1635. Kinderen volgen XIX. 7 William, 8 Jozeph. XIX 1 Elizabeth., geb. 1612, 2 William, geb. 1613, f 1613, 3 Anna, geb. 1614', 4 Mary, geb. 1615, i 1624, 5 William Bastard, erfgenaam , geb. 1616, f 1663, begr. West-Alvington tr. Johanna, dochter van Sampson Hele. Kinderen volgen XX., 6 Thomazine, geb. 1620, f1694, 7. Grace'geb. 1621, 8. Joseph, geb. 1623. XX 1 Sir William Bastard of Gerston, erfgenaam, f 1690, tr.- Grace Copleston. Kinderen XXI, 2 Joane, geb. 1638, 3 Sampson, geb. 1643, 4 Bevill, geb. 1646, 5 John Bastard, geb. 1649, f 1720 tr. N.N. Kinderen volgen XXIbis, 6. Joseph, geb. 1650, 7. Francis, geb. 1653, f 1659, 8. Elizabeth, geb. 1654, 9 Sarah, geb. 1656, 10 Julius, geb. 1658, f 1665, 11 Grace, geb. 1660, 12 Walter, geb. 1662, f 1713, 13 Julius. XXI 1 Francis, geb. 1690, 2 Elisabeth, geb. 1691, 3 Catherine, geb. 1692, 4 John Bastard, geb. 1693 tr. Mary Michelmore Kinderen volgen XXII, 5 Anne, geb 1695, 6 Sarah, geb. 1699, XXIbis 1 Gertrude, geb. 1661, 2 William, geb. 1662, f 1663, 3 Joane, geb. 1664, 4 John, geb. 1665, f 1674, 5. William Bastard of Gerston, geb. 1667, f 1703/4, tr. Anne dr. van Edmund Pollexfen of Kitley, f 1723/4. Kinderen volgen XXIIbis, 6 Copleston, geb. 1670, 7 Francis (?) f 1672, 8 Francis, geb. 1672, 9 Charles, geb. 1673, f 1675, 10 Grace, geb. 1676, 11 Hele, geb. 1677, XXII Mary, geb. 1730/1, XXIP5 1 Anna geb. 1695, f 1706. 2 Pollexfen Bastard, erfgenaam, geb. 1696, f 1732/3 tr.