De Nederlandsche Leeuw, jaargang 32 (1914)

MAANDBLA D VAN PIET GENEALOGISCH=HERALDISCH GENOOTSCHAP DE NEDERLANDSCH E LEEUW . 1914. Jaargang.