De Nederlandsche Leeuw, jaargang 32 (1914)

197 198 genoemd Jan Huybertsn jongman van Heusden. Dat men hier met een en denzelfden persoon te doen heeft, blijkt uit verschillende notarieele akten voor Haagsche notarissen gepasseerd, waarin de 5 kinderen uit het eerste huwelijk : Pieter (f 1660) â?? Cornelis (in O. I. 1660) â?? Huybert â?? Ariaentje en Tryntje een rol spelen. Ook verschillende akten betreffende de bleekerij, die gedurende verschillende generatiën in de familie bleef, zijn daar te vinden. In verband hiermede zóu ik willen vragen: moeten de drie handemmers in het wapen niet drie wasch tobben voorstellen? LIJSTE VAN DE HEEREN Balliuwen, Burgemeesters, Schepenen, Raden DER STAD GOES, mitsgaders der Kiezers en Subalterne Collegien over zooverre dezelve uit de oude Notulen en andere aanteekeningen hebben kunnen worden nagespeurd. â?? A° 1761. (1423â??1649). (Vervolg van XXXII, 153.) Medegedeeld door Jhr. Mr. TH. VAN RHEINECK LEYSSIUS. 1618â?? 1619. Balj.: Michiel van Baerland. Burg.: Mr. David Vernissius van der Nisse, Willem Mertze Driewege, Johan Nicolaesse Bakker. Schep.: Anthony de Witte, Adriaan Stevense Huissen, Jacob Marinusse Boone, Cornelis Adriaense Manee, Dr. Hieronimus Smallegange, Cornelis Anthonisse van Ossen waarde, Mr. Gerard Cromman, Jan de Jonge, Hiero­ nimus Gruiwart. Secr.: Mr. Albert Joachimi, Mr. Corn. Brune, Mr. Boudewijn de Witte. 1619â?? 1620. Balj.: Michiel van Baarland. Burg.: Cornelis Adriaanse Soetwater, Mr. David Vernissius of van der Nisse, Mathijs van der Straten. Schep.: Nicolaes Michielse Oosdijk, Mathijs Verstraten, Anthony Huissen, Jacob Marinusse Boone, Cornelis Adriaanse Mannee, Cornelis Anthonisse van Ossenwaarde, Mr. Gerard Cromman, Johan van Stapelen de Jonge, Pieter Marinusse Mesoek, Mr. Adriaan Soetwater. Secr.: Mr. Albert Joachimi, Mr. Corn. Brune, Mr. Boudewijn de Witte. 1620â?? 1621. Balj.: Michiel van Baarland. Burg.: Johan Nicolaesse Bakker, Mathijs v. d. Straaten. Schep.: Nicolaes Michielse Oosdijk, Anthony de Wi.tte, Anthony Huissen, Cornelis Frans Eversdijk, Johan van Stapelen de Jonge, Jan de Jonge, Hieronimus Gruiwart, Pieter Marinusse Mesoek, Mr. Adriaan Soetwater, Cor­ nelis van Zunder. Secr.:. als boven. 1621â?? 1622, Balj.: Michiel van Baerland. Burg.: Mr. David Vernissius van der Nisse, Johan Nicolaesse Bakker. .Schep.: Anthony de Witte, Adriaan Stevense Huissen, Mr. Johan Smallegange, Cornelis Adriaanse Manee, Mr. Gerard Cromman, Cornelis Frans Eversdijk, Jan de Jonge, Hieronimus Gruiwart, Jonkheer Marinus van de Weerde. Secr.: als boven. 1622â?? 1623. Balj.: Michiel van Baarland. Burg.: Mr. David Vernissius of v. d. Nisse, Matthijs van der Straeten. Schep.: Nicolaes Michielse Oosdijk, Adriaan Stevense Huissen, Mr. Johan Smallegange, Cornelis Adriaanse Manee, Mr. Gerard Cromman, Johan van^ Stapelen de Jonge, Pieter Marinusse Mesoek, Jonkheer Marinus van de Weerde, Mr. Jacob Bom. Secr.: als boven. 1623â?? 1624. Balj.: Michiel van Baarland. Burg.: Johan Nicolaese Bakker, Matthijs van der Straten. Schep.: Nicolaes Michielse Oosdijk, Antony de Witte, Anthony Huissen, Jacob Marinusse Boone, Cornelis Frans Eversdijk, Johan van Stapelen de Jonge, Pieter Marinusse Mesoek, Mr. Jacob Bom, Jacob Boone, Johan Croone. Secr.: als boven. 1624â?? 1625. Balj.: Michiel van Baarland. Burg.: Mr. David Vernissius of van der Nisse, Johan. Nicolaese Bakker. Schep.: Antony de Witte, Anthony Huissen', Mr. Johan Smallegange, Jacob Marinusse Boone, Mr. Gerard Cromman, Cornelis Frans Eversdijk, Jonkheer Marinus van de Weerde, Jacob Boone, Johan Croone, Johan Hoogestegen, Mathijs van Campen. Secr.: als boven. 1625â?? 1626. Balj.: Michiel van Baarland. Burg.: Mr. David Vernissius of van der Nisse, Mathijs van der Straten. Schep.: Nicolaes Michielse Oosdijk, Adriaan Stevense Huissen, Mr. Johan Smallegange, Mr. Gerard Cromman, Johan van Stapelen de Jonge, Jan de Jonge, Jonk^ heer Marinus van de Weerde, Mr. Jacob Bom, Johan Hoogestegen, Gillis van Watervliet, Dankert Dankertse. Secr.: Mr. Corn. Brune, Mr. Gerard Cromman, Mr. Jacob Bom. 1626â?? 1627. Balj.: Michiel van Baerland. Burg.: Matthijs van der Straeten, Pieter Mesoek. Schep.: Nicolaas Michielse Oosdijk, Adriaan Stevense Huissen, Cornelis Frans Eversdijk, Johan van Stapelen de Jonge, Jan de Jonge, Hieronimus Gruwar-t, Matthijs van Campen, Gillis van Watervliet, Adriaan van Wiskerke. Secr.: als boven. 1627â?? 1628. Balj.: Michiel van Baarland. Burg.: Mr. David Vernissius of van der Nisse, Pieterâ?¢ Mesoek. Schep.: Anthony Huissen, Cornelis Fransz. Eversdijk,' - Hieronimus Gruwart, Jonkheer Marinus van de Weerde, Matthijs van Campen, Adriaan van Wiskerke, Willem, van Stapelen, Laurens Westerwijk, Adriaen Laurens. Secr. : als boven.