De Nederlandsche Leeuw, jaargang 32 (1914)

199 â?¢200 1628â??1629. Balj.: Michiel van Baarland. Burg.: Mathijs van der Straeten, Mr. David Ver­ nissius of van der Nisse. Schep.: Anthony Huissen, Jonkheer Marinus van de Weerde, Gillis van Watervliet, Willem van Stapelen, Laurens Westerwijk, Adriaan Laurens, Adolt van Oostee, Matthijs Eversdijk, Mr. Johan Bom. Seer.: als boven. ' 1629-1630. Balj.: Mr. Johan van Baarland. Burg.: Matthijs van der Straeten, Pieter Mesoek. Schep.: Cornelis van Zunder, Johan Hogestegen, Matthijs van Campen, Gillis van Watervliet, Adolf van Oostee, Mattheus Eversdijk, Mr. Johan Bom, Cornelis Janse Boone, Cornelis Huissen. Seer.: Mr. Cornelis Brune, Mr. Gerard Cromman, Johan van Stapelen. 1630 1631. Balj.: Mr. Johan van Baarland. Burg.: Mr. David Vernissius of van der Nisse, Pieter Mesoek. Schep.: Anthony Huissen, Cornelis Frans Eversdijk, Cornelis van Zunder, Johan Hoogestegen, Matthijs van Campen, Willem van Stapelen, Adriaan Laurens, Cor­ nelis Janse Boone, Cornelis Huissen. Seer.: Mr. Cornelis Brune, Johan van Stapelen. 1631â?? 1632. Balj.: Mr. Johan van Baarland. Burg.: Mr. David Vernissius of van der Nisse, Matthijs van der Straeten. Schep.: Anthony Huissen, Corn. Fransz Eversdijk, Willem van Stapelen, Adriaan Laurens, Mr. Johan Bom, Nicolaas Janse Oosdijk, Cornelis van Watervliet, Gerard Cornelisse Sabbinge, Quirijn van Zunder. Seer.: als boven. 1632â?? 1633. Balj.: Mr. Johan van Baarland. Burg.: Matthijs van der Straeten, Pieter Mesoek. Schep.: Matthijs van Campen, Dankert Dankertse, Adriaan van Wiskerke, Mattheus Eversdijk, Mr. Johan Bom, Nicolaas Janse Oosdijk, Cornelis van Watervliet, Gerard Gillisse Sabbinge, Quirijn van Zunder. Seer.: als boven. 1633â?? 1634. Balj.: Mr. Johan van Baarland. Burg.: Mr. David Vernissius of van der Nisse, Pieter Mesoek. Schep.: Anthony Huissen, Cornelis van Zunder, Johan Hogestegen, Mathijs van Campen, Adriaan van Wis­ kerke, Willem van Stapelen, Mattheus Eversdijk, Cornelis van Schuilen, Cornelis de Witte. Seer.: als boven. 1634â?? 1635. Balj.: Mr. Johan van Baarland. Burg.: Mr. David Vernissius of' van der Nisse, Cornelis van Watervliet. Schep.: Anthony Huyssen, Cornelis Frans Eversdijk, Cornelis van Zunder, Johan Hoogestegen, Willem van Stapelen, Adriaan Laurens, Mr. Johan Bom , Cornelis van Schuilen, Hieronimus van der Straten. Seer.: als boven. 1635â?? 1636. Balj.: Mr. Johan van Baarland. Burg.: Pieter Mesoek, Cornelis van Watervliet. Schep.: Matthijs van Campen, Adriaan van Wis­ kerke , Adriaan Laurens, Mr. Johan Bom, Gerard Gillisse Sabbinge, Quirijn van Zunder, Hieronimus van der Straten, Bartholomeus Dankertse, Jacob Verberch. Sec.: als boven. 1636â?? 1637. Balj.: Mr. Johan. van Baarland. Burg.: Mr. David Vernissius of van der Nisse, Pieter Mesoek, Mr. Gerard van der Nisse. Schep.: Anthony Huissen, Mathijs van Campen, Adriaan van Wiskerke, Laurens Westerwijck, Mattheus Eversdijk, Quirijn van Zunder, Bartholomeus Dankertse, Jacob Verberch, Alberth Feith, Dignus Keetlaer. Seer. als boven. 1637â?? 1638. Balj.: Mr. Johan van Baarland. Burg.: Mr. David Vernissius of van der Nisse, Hie­ ronimus van der Straten. Schep : Cornelis van Zunder, Johan Hogestegen, Laurens Westerwijck, Adriaan Laurens, Mattheus Eversdijk, Cornelis Huissen, Gerard Gillisse Sabbinge, Alberth Feith, Dignus Keetlaer. Seer.: als boven. 1638â?? 1639. Balj.: Mr. Johan van Baarland. Burg.: Mr. Gerard van der Nisse, Hieronimus van der Straten. Schep.: Cornelis Zunder, Johan Hoogestegen, Adriaan Laurens, Mr. Johan Bom, Cornelis Huissen, Geerard Gillisse Sabbinge, Bartholomeus Dankertse, Jan Ver­ berch, Pieter Adriaanse (naderhand genaamd P. A. Kuiper). Seer.: als boven. 1639â?? 1640. Balj.: Mr. Johan Baarland. Burg.: Pieter Mesoek, Mr. Gerard van der Nisse. Schep.: Matthijs van Campen, Adriaan van Wiskerke, Laurens Westerwijck, Mattheus Eversdijk, Quirijn van Zunder, Bartholomeus Dankertse, Jacob Verberch, Alberth Feith, Pieter Adriaanse Kuiper. Seer.: Mr. Cornelis Brune, Mr. Johan Bom, Mr. Pieter van der Straten. 1640â?? 1641. Balj.: Mr. Johan van Baarland. Burg.: Pieter Mesoek, Mr. Cornelis van der Nisse. Schep.: Johan Hoogestegen, Matthijs van Campen, Laurens Westerwijck, Adriaan Laurens, Mattheus Evers­ dijk, Geerard Gillisse Sabbinge, Quirijn van Zunder, Dignus Keetlaer, Boudewijn Marinusse Driewegen. Seer.: als boven. 1641â?? 1642. Balj.: Mr. Johan van Baarland. Burg:: Hieronimus van der Straten, Mr. Cornelis van der Nisse. Schep.: Cornelis van Zunder, Johan Hoogestegen, Adriaan van Wiskerke, Adriaan Laurens, Geerard Gillisse Sabbinge, Bartholomeus Dankertse, Jacob Verberch, Dignus Keetlaer, Pieter Adriaanse Kuiper, Nicolaas la Grappe. Seer.: Mr. Cornelis Brune, Laurens Westerwijk, Mr. Nicolaes Eversdijk.