De Nederlandsche Leeuw, jaargang 32 (1914)

205 206 31 Dec. 1691. Lucas op der Beeck, borgemeester van Lingen, en Fenna Cramers, j.d. van Coevorden. 24 Juni 1692. Albert Pontanus en Christina Elizabeth Danckelman. 12 Aug. 1693. D. Johannes Metélercamp, predicant tot Nyenhuis (d. i. Neuenhaus in Bentheim) en Anna Eva Lankhorst, van Lingen. 27 Juli 1694. Hermen Engberts, van Lingen, en Meltyn van Wye, j.d. van Coevorden. 18 Oct. 1694. Derck Engelbers, j. m. en Janna Sophia Perisonius, j.d. beide van Lingen. , .... Dec. 1694. Nicolaas Malknecht, der beiden rechten doctor, weduwn. alhier, en Juffr. Johanna Cornelia Canter, van Groningen. 22 Dec. 1695. Gerhardus Jodocus Kannegieter, j. m. van Rhenen (d. i. Rheine bij Osnabrück) en Helena Maria Wynties, j.d. van Lingen. 15 Sept. 1696. Bernardus Henricus Banier, j. m. v. Rhenen (= Rheine), en Margareta Janninck, j.d. van Lingen. 31 Aug. 1697. Jacob Willem Oloppenborgh en Hester Maria de Famars. 4 Sept. 1697. Julius Arnold Racer en Imina Swarte. 4 Juni 1698. Derk Nauta en Anna Margareta Klop­ penburg. 3 Sept. 1698. Antoni de Wijs, weduwn., en Anne Kobbe, weduwe van Gerrit Sculte, van Lingen. 22 Juli 1700. Jan Reinhard de Famars, der medi- cinae doctor, soon van Jacob de Famars, rentmeester der graafschap Lingen, en Anna Elisabet Paters, doghter van den Heer Gerard Paters tot Ceulen. 1700 tot een nieuw Herder en Leeraar van dese Lingense gemeinte is van Syn Koninklijke Majesteit beroepen en aengestelt de Eerw. Godtselige Hoogh geleerde Heer Johannes Wilhelmius predikant te Twisk in Noordt Hollant. 14 Jan. 1701. De Heer Otto Verbrugge, jonghman van 's-Gravenhage, Professor van de Orientaalsche Taal, en Agnes Margrita Dankelman, weduwe van den Heer Jan Carel Woortman, Ceurvorstelijk Brandenburgsch Regeringsraad tot Kleef. 3 Maart 1701. Willebrand Cramer, borgemeester der stad Lingen, en Aleyda Pontanus,}, d. van Nieuwenhuys. 28 Jan. 1702. Petrus de Tollieu, der beiden rechten doctor en professor in deze Academie, j. m. zijnde van Parijs, en Francoyse Pieternelle van Beaumont, j. juffr. van den Haghe. 12 Apr. 1702. Jan Harmen Kloppenborgh tot Lingen en Margareta van der Wyk tot Raalte. 24 Jan. 1703. De Heer Jeremias van Essen, j. m. van Zutfen, en juffr. Catharina Elisabeth Friderici, j. d. van Lingen. 26 Maart 1704. Johan Wubben, weduwnr. van Holt- huysen, en Hille Bak, j.d. van de Braamhaar. 21 Juli 1704. D'Heer Johan van Beaumont, Holt- fester en Holtrighter van de graafschap Lingen, en Anna Eleonora de Famars, j. juffr. van Lingen. 21 Juli 1704. D'Heer Christoffer Hendrik Meteler kamp, predikant te Zuidhorn in Groningerland, en juffr. Mechteld Aleid Oloppenborgh uit Lingen. 26 Juli 1705. Dominus Christianus Friderici, pre­ 26 Oct. 1706. Jan Hendrik Engelberts, j. m. van Lingen, en Engele Beuivers, j. d. van 't kerspel Lengerke. .... Nov. 1706. De Hoogwelgeboren Heer Christoffer Baron van Slippenbach, Brigadier van de Cavalery, Colonel van een regiment Dragonders ten dienste van de Ver eenigde Nederlanden, Heer van Almalen en Reggen, en de Hoogwelgeboren Freulijn Ernestina Geertruida Baronesse van Ittersum doghter tot den Oosterhof. 12 Maart 1707. Gerrit Waldrick, j. m. van Coevorden, en Swaantien Metélerkamp, j.d. van Nieuwenhuis. 31 Maart 1707. De Heer Capitein Philips Silvester van Danckelman en Juffr. Beata Elisabeth van Danckelman. ....Mei 1707. De Heer Joan van Marle, predikant tot Mastenbroeck, en juffr. Juliana Sophia Lowysa Woortman. 14 Sept. 1708. Jan Jacob de Famars en Johanna Helena, Wolfsen. 23 Aug. 1708. De Heer Johan Didrich Beesten, raad en lantrentmeester van de graafschap van Bentheim, geboren tot Rhene (Rheine), en juffr. Margaretha Elisa­ beth Meyknecht, j. d.. van Lingen. 16 Apr. 1709. De Heer Johan Bodde, der beiden rechten doctor, van Embden, en juffr. Anna Amelia Michorius, van Lingen. 14 Mei 1710. De Heer Theodorus van Tenghbergen, der beiden rechten doctor en secretaris der stad Campen en de juffr. Lubberta Margareta Michorius, van Lingen. 1 Jan. 1711. Derck ten Nover, voogt tot Plantlunne, en Henrica toe Reppel, uyt den Brogberen. 15 Aug. 1711. De Heer Jan van Heurn, van 's-Her togenbosch en juffr. Antonia Aemilia Wolfsen, van Zwolle. 1712. De Heer Henricus Berlage, medicijnen doctor van Lingen, en juffr. Anna Maria Monica van Bedum, van Groningen. 23 Feb. 1712. Hendrik Anton Volkman, vanRahden uyt het Vorstendom Minden, en juffr. Anna Eva Kap penbergh, van Lingen. 12 Oct.' 1712. Johan Cordes, j. m. van Schepstrup, en Susanna Corffs, j.d. van Olden Lingen. .. Juni 1713. De Heer Johan Herman Kloppenborgh, der beiden rechten doctor en loonheer tot Lingen, en juffr. Mechtelt Mettingh. 5 Aug. 1713. De Heer Hendrik Willem Luningh, weduwnr., doctor en professor medic. te Lingen, en mevrouw Alyda Pontanus, weduwe van den zaligen Heer Cramer, borgemeester en loonheer alhier. 26 Aug. 1713. De Hochwolgebohren Heer Baron Friderig van Willemsdorf, major van een regiment gardedragonders van den Hochgeboren Heer Generaal Prins Wilhelm von Hessen ten dienste der H. Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, geboortig op de Heerligheit Bestendorf in Pruisen, en juffr. Wilhelmina Aleyda Michorius, van Lingen. 14 Jan. 1714. De Heer Hermann Johann Meyknegt, en juffr. Johanna Erica Elizabet van Boxtart tot Deventer. 4 April 1716. De Heer Petrus de Tollieu, J. U. Doctor­ en professor alhier, en de juffr. Johanna Jadouin, van Groningen. 21 Oct. 1717. Den Hoogwelgeboren Heer Silvester Diderich Frijheer van Dankelman, sijner Koninkl. Majesteit in Pruissen hoogst verordineerde commissaris en chef van deze stad en graafschap Lingen, en de Hoogwelgeboren Everhardina Beata Vrijfreulin van dicant tot Bawinkel en Juffr. Sara Catharia Friderici, van Embden.