De Nederlandsche Leeuw, jaargang 32 (1914)

19 Eenige aanteekeningen uit het kerkarchief te Tiel, medegedeeld door Jhr. O. PH. L. VAN KINSCHOT. 1772. (Vervolg XXXI, 375). Jann. 26. Jan Meulenbeek, baar 1??10?? 0 Fèbr. 27. Jan van Rooyen, baar .... 1??10- 0 Maart 11. N.N.? Dipsedi, luyen .... 6??0?? ? 24. Wed. van Peter van Ee, luyen . 12??0??0 April 21. de huysvrouw van Wouter Campagnie, luyen 12??0??0 het kind van Willem van Maanen, ingang 0??10??0 May 6. Maria Offerman, luyen .... 6??0?? 0 16. het kind van de Vries, kerk . . 3??0?? 0 Juny 6. Willem van Fulpen, luyen . . . 6??0?? 0 July 5. de weduwe van Jacob la Perre, luyen 6??0?? 0 12. het, kind van den borgérm. C. C. van Lidih dé Jeude, luyen. . . . . . . 12??0??0 14. Mejuffr. Johanna Bartens,. voor bij avond te laten zinken ..... . . . 36??0??O August. 2. Geurt van Doorn, baar .... 1??10-^- 0 22. Dirk Bootbeen, ingang , .' . . . 1??0?? 0 Sept. 4. de wed. D. Dipsedi, luyen. . . 6??0?? 0 15. Johanna Maria van Eysden,u.yen 12^0??0 Nov. 1. E. C, Zuurlander, luyen . ... 6??0?? 0 18. Mejuffr. Bijken, luyen . . 6-0^0 Dec. 2. kind van Jan van den Heuvel, kerk 3??0?? 0 8. Willem van de Graaf, luyen . . 12??0??0 11. de vrouw van Jan Pieteloo, luyen 6??0?? 0 12. de vrouw van Willem de Bruyn, baar 1??10?? 0 14. de vrouw van Andries van Gelder, luyen 6??0??0 15. het kind van Steeven de Jong, baar 1??0?? 0 20. het kind van Dirk van Lookeren, ingang: 0- 10??0 27. Mejuffr. M. Bartens, luyen 36??0??0, schildjes -. ? 3-0?? 0 : ' 31. N.N.? van Ceulen, luyen . . . 6??0?? 0 1773. de vrouw van Antony Campagne, baar 1?? 10??0 Jan. 12. een kind, baar 0??10?? 0 26. weduwe Willem van de.Graef, luyen, baar . 3??0?? 0 30. weduwe jufferou Bijsdijk, luyen . 12??0??0 Feb. 11. Jan Willem de Keyser, luyen . .. 6??0?? 0 13. 'vrouw Muijijen, baar. ... . 1??10?? 0 wed. van Willem van Keulen, luyen 6??0?? 0 18. capiteijn H. J, van Lith. de Jeude,. luyen 36??0??0, schilten. ... . . . 6??0?? 0 Feb. 25. C. van Kriken, luyen. . 12??Q??0 jufferou. Smakér, luyen . ... .36??0^0 Neeltje Bever op Zandwijk begraven 3 0 0 Mert 20. Jan van Kriken, luyen . . . . 6??0?? 0 Johannes Ambagh, baar . .. . .. 1??10??0 , Gossen, baar! . ... . ..... 1??10?? 0 een solldaet, baar . .. 1??10?? ? weduwe Breda, baar ... . . 1??10?? 0 April 1. weduwe Hermen van Schaar eiiburgh, luyen 6-0-0 Meij 4 weduwe Slight, luyen 6??0?? 0 een kind van .Oosterhout, baar . 1-^10-^ 0 Ott van Haeften,. baar ..... 1??10?? 0 20 11. Do:-Nieuburgh nae Ingen. gebragt. 24??0??.0 weduwe Buemer, luyen .... 6^-0?? 0 vrouw van Berensen, luyen . '. 6??0?? 0 'weduwe van Coenraad Slik, luyen. 6??0?? 0 July 14. Wijnnanl Verkerck s^n vrouw luyen 6??0?? 0 21. jufferouw A. C. van den Steen, luyen 36??0??0 schilten. . . . 6 ?? 0??0 Paulus van Lith, baar .... 1??10?? 0 27. Jan de Laar, luyen 6??0?? 0 Aug. 10. de wed. Ott van de Graeff, luyen 12??0??0 21. Andries Dierens, luyen... . . . 6??0?? 0 Sept. 25. vrouw van Willem van Kriken, luyen 12??0??0 31. schout van Zoelen, luyen . . . 12??0??0 Oct. 1. jufferouw Schuil, luyen 36??0??0, schilten . - . ' 6??0?? 0 9. Gerrit Voet, luyen 6??0?? 0 20. Wed. Biemsdijk, luyen .... 12??0??0 31. de huysvrouw van Hendrik van Lebbet, luyen .12-0??0 Dec. 2. weduwe vrou van der Horst, luyen 6??0- 0 1774. 4. Jan Mom, luyen . . .... 12??0??0 Maria van.Brakel, baar 1??10?? 0 en op Zantwijk begraven dus .... 3??0?? 0 14. Peter van .Walbeek, baar . . . 1??10?? 0 een soldaet, baar . . . . - . . 1??10?? 0 16. de tolkneght van Wijk. nae Ingen gebragh 24??0??0 20. weduwe vrou van Jan van Deventer, luyen 6??0??0 Jan. 14. het-kind van de Vries, kerk . . 3??0?? 0 15. Mejuffr. van Calker, luyen . , . 12??0??0 19. Jan Wolters, baar. . . . . . 1??10?? 0 28. den roeper Noot, luyen . . . 6??0?? 0 Feb. 5. de vrouw van G. van Heumen, luyèn 6??0?? 0 9. de vrouw van Beijnier van Bréda, baar 1-10?? 0 24. Jan Gerrit Noot, luyen . ... . 6??0?? 0 Maart 11. den chirurgijn majoor Blümke voor bij avond te laten zinken 36??0??0 : 30. voor een militair, baar .... 1.??10?? 0 April . 15. Jacobus.vdn Doesburg, luyen .. . 12??0??0 19. Willem van Doesburg, luyen . . 12 ?? 0??0 21. deïi conrector Oevering, luyen. . 12??0??0 26. Corn. van Heemert, baar . . . 1:??10?? 0 de weduwe Sterk, luyen. . . . - 6??0?? 0 May 7. de Heer D. W. van. Altena, luyen 36??0??0, schildjes . . . . , . .... 3??0?? 0 . de weduwe Verkerk,. luyen. . . 6??0?? 0 Juny 14. Cornelia de .Boever, luyen . . .. 12??0??0 ' ,21.? Tïleman van Dam,' luyen ,. . . 6??0?? 0 29. G. van Krieken, luyen 12??O-M) July. 5. de weduwe van Jacobus van Doesburg, luyen 12??0??0 22. de vróuw van Joh. van Steenderen, baar l_10-0 Aug. 2. Agada van Strauten, luyen. . . 12??0??0 3.. de ,'weduwe van Ee .voor de uytvaert na Drumpt. _.'.., . ... . . . . 24??0??0 5. het kind van Corn. deKruyff, kerk 3??0?? 0 Sept, ? , 9. Aert van der Wérken voor de uytyaart na ,-?-?' ?'' Greldermalsen '24??0??0 13.- de weduwe Bungender, luyen . . 6??0?? 0