De Nederlandsche Leeuw, jaargang 32 (1914)

293 294 IV. Adriaen Heinsius Anthonijsz., geb. 15 Jan. 1615, f 15 Julij 1679, V. 1655, H. D. 1656, H. binnen en buiten 1663, S. 1667, afg. 1672 X 20 Jan. 1641 Maria d'Edel (dr. van Bruyn Willemsz. d'Edel X Baefge Isaosdr. van Outheusden), geb. 14 Dec. 1614, f 6 Maart 1692. Kinderen: 1. Mr. Anthonij, geb. 22 Nov. 1641, f 13 Aug. 1720, Pensionaris van Delft 1679, Raad­ pensionaris van Holland en Groot Segel bewaarder en Stadhouder van de Leenen 1689, Bewinthebber van de Oost-Ind. Gomp. 1687, Ambassadeur in Vrankrijk 1681, in Engeland 1685. 2. Erkenraed, geb. 2 Maart 1643, f 11 Julij 1708 ongetrout. 3. Bavina, ongetrout. 4. Maria, geb. 8 Aug. 1649, f 1 Febr 1708 X «Julif 1693 Mr. Willem Frederik Sluyskens, heer van Ter Horst, president van 't Hof van Holland, f 10 Oct. 1710, zonder oir. 5. Robertus, ongetrout. 6. Philippina, ongetrout. 7. Catharina, geb. 23 Jan. 1651, f 27 Julij 1706 X 1° 9 Dec. 1671 Dirk van Bleiswijk ' (zoon van Frans Adriaensz. X Maria Jacobsdr. van Cranendonk), geb. 23 Junij 1634, f 21 Sept. 1678 sonder oir, X 2° 28 Maart 1683 Mr. Anthonij van der Heijm Qerritsz.. V. zie 90. 'Wó.' Ia.' Jan Jansz'. Vockestaert r,y( (f.) Ib. Hendrik Laaff Arentsz X Ic. Wouter van Velthoven X ?ld X Ila. Adriaen Vockestaert, zie 17 Ic. X Catharina 'Laaff. ïlb. Wouter van Velthoven, te Antwerpen X III. Hendrik Vockestaert, f 8 Sept. 1634 X 22 Febr. 1615 Dina van Velthoven, f 20 Meij 1623. IV. Ds. Anthony Hendriksz. Vockestaert, geb. 26 Aug. 1617, f 20 Meij 1673, V. 1657, W. 1668, S. 1670, afg. 1672 X 27 Meij 1648 Sophia van Lodesteijn (dochter van Jacob Cornelisz., f 8 Juli 1639, V. 1618, S. 1623 X Bartha Duyst Jacobsdr.), geb. 2 Dec. 1611, f 25 Maart 1685. Dochter: Dina, geb. 21 Dec. 1649, f 18 Mei 1725 X 8 Junij 1687 Gerard de Munt (zoon van Hendrik Claasz. X Gerritje Cnotter Gijs bertsdr.), geb. 10 Juni 1640, f 9 Oct. 1719, Griffier der stad Leijden. Liet na 1 dochter. N° 7. Ia. Jacob den Bern gesegt Briel, Bailjuw van de (g.) Goeree X Elisabeth Huygens Hugosdr. Ib. Gijsbert Cornelisz. Bosch X Geertruy van Garve Jacobsdr. Ic. van Beresteijn X van Oudschootenzie 4 Ic. Id. Adriaensz. X Duyst van Tien, zie 4 ld. Ila. Cornelis den Bern ges. Briel, geb. Febr. 1531, f 12 Maart 1607, B. en T. van den Briel X 12 Junij 1566 Aefge Bosch, f 10 Nov. 1596. Ilb. van Beresteyn X Knobbert, zie 4 lid. III. Mr. Jacob Briel, geb. 9 Jan. 1580, f20 Jan. 1644 X 4 Mei 1610 Maria van Beresteyn, geb. 3 Maart 1591, f 10 April 1633. IV. Jacob Briel Jacobsz., geb. 14 Juni 1627, f 13 Nov. 1679, V. 1657, S. 1665, W. 1672, Bewinthebber der O.-I. Comp. 1661, afg. 1672 X 13 Julij 1655 Cornelia van Overschie (dochter van Pieter Sasbout Pietersz., Capn en Com­ mandeur van Meurs X Francoisa van Bors selen Wolphertsdr.), geb. 18 Maart 1628, f 19 Jan. 1712. N° 8. Ia. Joost van Buyven Pietersz. X (h.) Ib. Mr. Harmen Schinkel Bruynsz, den Delftse martelaer, decapiteerd 23 Julij 1586 X Ag niesje Bruynen (Caesarsdr.), f 23 December 1612. Ic. Jan Dirksz. van Buyven, f 24 Februari 1557, X Grietje Claasdr. van Klapwijk, f 14 Ja­ nuari 1557. Id. Dirk van Santen Dirksz. X Trijntje van H Wout Claasdr. Ila. Pieter van Buyven., f 11 October 1627, X Catharina Schinkel, geb. 19 October 1562, f 6 November 1620. II&. Pieter van Buyven, geb. St. Pieter in de Vasten (22 Februari) 1547 X Mei 1587 Maria van Santen. III. Harmen van Buyven, geb. 3 Julij 1587, j ^20 September 1645X 23 Januari IQ 11-Trijntje (Catharina) van Buyven, geb. 23 Julij 1590, t 11 Junij '1642. IV. Pieter Harmensz. van Ruyven, geb. I Februari 1620, f 23 October 1678, V. 1658, H. D. 1662, afg. 1672 X 1° Machteld Snouck, f 21 November 1652, X ^° 7 Junij 1656 Maria Pauw, geb. 13 Februari] 1620 f 9 Junij 1657 (dochter van Engelbert Jacobsz. V. 1635 X Maria van Hoogenhouk Maar tensdr.), X 3° 10 Julij 1658 Leonora van der Dussen, geb. Januarij 1630 f Augustus 1664 (dochter van Bruyn Jacobsz. en Maria Leo nardsdr. de Voocht), (zie 18III). Bij de eerste vrouw: 1. Catharina X Hendrik van Wouw (zoon van Pieter Jacobsz. X Geertruida Halling). Winnen kinderen. Bij de 2e vrouw: 2. Margaretha, f jong. N° 9. Ia. van Beresteyn X van Oudschoten, (zie 4 Ic.) (i.) Ib. Adriaensz. X Duyst van Ylen, (zie 4 ld.) Ic. van der Graeff X van der Aa,' (zie 4 Ia.) Id. Bosschert X de la Flije, (zie 4 Ib.) Ha. van Beresteyn X Knobbert, (zie 4 ID.) IK. van der Graeff X Bpsschert, (zie 4 Ila.) III. Arnout van Beresteyn, geb. 3 Junij 1595, f 26 September 1652, V. 1638, H. 1639, S. 1642, W. 1644, T. 1646, Raad ter Admirali­ teit 1649, X 2 Junij 1619 Maria v. d. Graaff, geb. 15 December 1600, f 19 November 1656. IV. Mr. Nicolaas van Beresteijn, geb. 20