De Nederlandsche Leeuw, jaargang 32 (1914)

297 298 aan zijn geliefde botanische studi√ęn, waarmede hij zich een grooten naam verwierf. Vooral zijne ontdekkingen op het gebied der voortplanting van sommige algensoorten zijn belangrijk. Hij bewoonde te Antibes aan de Middellandsche Zee een villa, waaraan een . park verbonden was, dat door hem met vele zeldzame houtgewassen werd verrijkt en nog heden ten dage een der merkwaardigheden dier plaats uitmaakt. In 1850 zag hij zich bekroond met den ‚??grand prix des' sciences naturelles', ook was hij lid van talrijke zoowel binnen- als buitenlandsche geleerde ge¬≠ nootschappen. Hij overl. ongeh. te Antibes 10 Mei 1875. 6. Rodolphe Fr√©d√©ric Henri Thuret, volgt V bis. V. Henri Louis Ihuret, geb. Parijs 3 Maart 1811, overl. aldaar 20 Sept. 1870, tr. Parijs in Jan. 1851 Louise Fould, geb. Parijs 17 Maart 1830, overl. aldaar 9'Febr. 1882,'dr. van Louis en Ad√®leBr√ľll. Uit dit huwelijk: 1. Ad√®le Henriette Malvina Rose Thuret, geb. kast. Rocquencourt bij Versailles 27 Oct. 1851, tr. Parijs 5 Juni 1872 Louis Eug√®ne Charles Fer dinand graaf de Waldner de Freundstein, heer . van Schmieheim in Baden en Freundstein in den Elzas, geb. Munchen 26 April 1845, secre¬≠ taris der Fransche legatie te Rome (1871 ‚??1872), Bern (1872‚??1875), 's-Gravenhage (1875‚??1877) en laatstelijk te Weenen (1877‚??1880), ridder van het Legioen van Eer, van den IJzeren Kroon van Oostenrijk, van den N√©derlandschen Leeuw,v Commandeur van .de-Frans-Joseph-orde, van den Mejidhi√©-orde van Turkije enz., enz., zoon van graaf Ferdinand Adalbert en Sophie des ducs de Tascher de la Pagerie. Uit dit huwelijk: a. Ferdinand baron de Waldner de Freundstein, geb. en overl. Bern 11 Aug. 1873. b. Edouard Pierre baron de Waldner de Freund¬≠ stein, geb. 's-Gravenhage 23 Febr. 1876, tr. Parijs 23 Maart 1901 Jeanne Sophie Caroline Hottinguer, geb. Parijs 7 Mei 1877, dr. van baron Rodolphe, ‚??r√©gent de la Banque de France' en van Luise Friederike Henriette Maria barones von Bethmann. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 26) e. Jeanne Henriette Christiane barones de Wald¬≠ ner de Freundstein, geb. Parijs 17 Juni 1878, ‚?Ę 'tr. aldaar 6 Febr. 1907 Alexandre Charles Ren√© de Bethmann, geb. Bordeaux 23 Jan. 1870, zoon van .Pierre Henri Charles en Jacqueline Johnston. Uit dit huwelijk √©√©ne dochter. 2. Dani√ęl Thuret, die volgt VI. 3. Pierre Thuret, geb. Parijs 28 Maart 1856, overl. aldaar 30 Juli 1861. VI. Dani√ęl Ihuret, geb. Parijs 19 April 1854, gep. officier der cav. en kamerheer van Z. K. H. den Hertog van Orleans, overl. kast. B√©guin bij Lurcy L√©vy (dept. Allier, Fr.) in 1909, tr. Parijs 3 Juni !6) Zie Geneal. Taschenbuch der Graflichen Hauser, art. ‚??Waldner von Freundstein'.- 1880 Ida Frangoise barones de Berckheim, geb. Parijs 19 April 1858, dr. van baron Sigismond Guillaume, heer van Iebsheim (Elzas), gep. divisie generaal in Franschen dienst en van Elisabeth des marquis de Jaucourt. Uit dit huwelijk: 1. Alice Louise Marie Elisabeth Thuret, geb. Parijs 20 Juli 1881, tr. aldaar 21 Maart 1911 Fernand baron Pacquement des comtes Pacquement: 2. Louise Ad√®le Christiane Thuret, geb. Parijs 15 Juli 1882, tr. kast. B√©guin 27 Dec. 1906 Pierre de Seynes, zoon van Jules en van Berthe Dumas de Marveille. 3. Marguerite Marie Elisabeth Gabrielle Thuret, geb. Parijs 25 Juni 1884, tr. kast. B√©guin 20 Maart 1909 Adolphus Armand Abel Whitcomb, geb. Parijs 23 Febr. 1880, zoon van Adolphus Carter 'Whitcomb en Louise Vion: 4. Henri Sigismond Thuret, geb. Parijs 26 Dec. 1885, overl. aldaar 19 Aug. 1886. 5. Robert Henri Sigismond Ihuret, geb. Parijs 13 April 1887. 6. Pierre Gusiave Eug√®ne Achille Ih√©odore Thuret, geb. Parijs 22 Oct. 1888. 7. Frangois Th√©odore Ihuret, geb. Parijs 27 April , 1903. ' i V bis. Rodolphe Fr√©d√©ric Henri Thuret, geb. Parijs 15 Juli 1825, overl. aldaar 16 April 1880, tr. Parijs 14 April 1864 Jos√©phine L√©ontine Francillon, geb. Parijs 18 April 1832, overl. kast. Champroux (Allier) 10 Maart 1895, dr. van Francois en Francine Francillon en' weoruwe'',va'n**ff√≥Hr√Į! Berens. Uit dit huwelijk: 1. Henriette Francine Thuret, geb. Parijs 7 Mei 1865, tr. kast. Champroux 8 Jan. 1891 Andr√© Paul Bernard Mannier, geb. kast. Fo√ęcy (Cher) 22 Jan. 1863, zoon van Fr√©d√©ric en Isabelle Andr√©. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 2. C√©cile Charlotte Ihuret, geb. Parijs 13 Juli 1866, 'tr. kast. Champroux 1 Sept. 1890 Louis Nicolas Fr√©d√©ric Monnier, geb. kast. Fo√ęcy (Cher) 10 Sept. 1861, lid van het bankiershuis Andr√© , Neuflize & Cie. te Parijs', ouderen broeder van den voorgaande. Uit dit huwelijk √©√©n zoon. 3. Raymond Jacques Thuret, volgt VI. 4. Susanne Marie Thuret, geb. Parijs 7 Febr. 1868, tr.. Saint-Cyr 27 Juli 1888 Jean Francis de Barrau de Muralel, geb. Parijs 3 Mei 1861, zoon van Maurice en Caroline Coulon. Uit dit huwelijk 3 kinderen. VI. Raymond Jacques Thuret, geb. Parijs 7 Febr. 1868, tr. Parijs 14 Juni 1888 Marthe Marie Louise Alice Boigeol, geb. Parijs. 27 Febr. 1868. Uit dit huwelijk: 1. Rodolphe Eug√®ne Thuret, geb. Parijs 1 April 1889, overl. kast. Champroux 17 Juni 1905. 2. Jean Gaston Thuret, geb. Parijs 10 Aug. 1891. 3. Jacques Lernand Thuret, geb. Parijs 31 Juli 1894. 4 Thuret (zoon). IV ter. Dani√ęl Thuret, ged. Weesp 8 Jan. 1778, consul der Nederlanden te Antwerpen, overl. aldaar 8 Nov.