De Nederlandsche Leeuw, jaargang 32 (1914)

375 376 de Stad en Heerlijkh. van Gent en Erlekom 5 Sept. 1721, sterft te Leyden 5 Jan. 1729. VIII. A. 6. Anna van Eek v. Panthaleon geb. 2 Junij 1707, trouwde 1727 te Doorn met de Heer Her man Lijnslager 1), hij sterft Meij 1745, sij sterft 1735 , beiden te Utrecht. Hiervan sijn nagebleeven een dogter en een zoon [IX, C 1‚??2]. VIII. B. 1. Adolph Baron van Balveren in de Biddersch. 1731, trouwde Mej. van Heukeiom 2), sonder kin¬≠ deren gestv. VIII. B. 2. Gerrit Willem Baron van Balveren geb. 1713, Vrijheer van Leur, Hr. van Heukeiom, Lt. Coll. en Kaptn van een Comp. Infant., trouwde te Tiel 1744met Jacoba Johanna Baronnesse van Bassen 3), geb. 1721, hiervan drie kinderen [IX, D 1‚??3]. Sij sterft te Appeltern 11 Nov. 1751, hij sterft op het huis te Heukeiom op Veluwe 12 Dec. 1752. VIII. B. 3. Walraven Baron van Balveren, Hr. van Weurt, Waltgraaf, Amptman, Rigter en Dijk¬≠ graaf des Ampts tusschen Maas en Waal: Bur¬≠ gemr en Raad. te S. Boemel, Ordin. Gedept, des Kwartiers, ongetrouwt gestorven in Nijmegen 6 Dec. 1775. IX. A. 1. Hendrik Baron Des Villates, hij is na het overlijden van sijn Moeder 8 Apr. 1749 geworden , Vrijhr. van de Stad en Heerlijkh. van Gent en Er√Įekom, sterft te Namen 7 Febr. 1753, sijnde nooit getrouwt geweest en is te Gent begraaven. IX. A. 2. Charlotta Baronesse Des Villates, oudste dog¬≠ ter van de Heer Hendrik Baron Des Villates, Lt. Generaal, Coll. van een Regmt. Infant, in dienst der Vereen. Nederl. en van sijn Egtgenoot Elisab. Elsab. Baronnesse van Eek van Panthaleon, Vrijvrouwe van de Stad en Heerlijkheid van Gent en Erlekom, zij is getrouwt met de Heer F.... G.... de Gross 4), geworden 22 Junij 1779 Gene¬≠ raal Maior, Coll. en Kapt. van een Comp. in een Regmt Zwitsers Infantr. Commandeur van het Kasteel en daarna van de Stad Namen, hetwelke hij geweest is, tot de ontruiming aan zijn Maies teit den Keiser Josephus de tweede, Aartshertog van Oostenrijk, in dienst der Vereenigde Neder¬≠ landen. Hij is gestorven te Bern in Zwitserland 5 Maart 1785, sijnde sij op die tijd ook al over¬≠ leeden: van de kinderen bij haar verwekt, sijn een zoon en een dogter nagebleeven [X, A 1‚??2]. IX. A. 3. Diederick Bertram Baron Des Villates, geb. 1721 word Vrijheer van de Stad en Heerlijkheid van Gent en Erlekom geleegen aan de Rivier de Waal in Gelderland, 7 Febr. 1753, sterft te Nij¬≠ megen 27 Julij 1789, zijnde nooit getrouwt ge¬≠ weest , is te Gent begraaven. Hij is geweest Ritmr. van een Comp. Ruiterij waarvan hij heeft afge¬≠ staan. IX. A. 4. Alexander Augustus Baron Des Villates, hij is geweest Raadsheer in het Hof van Holland en 1) [Zoon van?] 2) [Dr. van?] 3) [Dr. van?] *) [Zoon van?] Zeeland in 's Haage: trouwde met Meionkvrouwe Anna Petronella van Heemskerk '): van dit Huwe¬≠ lijk sijn twee dogters en een zoon nagebleeven [X, B 1‚??3]. IX. A. 5. Gerrit Willem Jacob Baron Des Villates, geb. 3 Febr. 1726, zoon van de Hr. Hendrik Baron Des Villates, Lt. Generaal en van sijn Egtgenoot Elisab. Elsabet Baronnesse van Eek van Pantha¬≠ leon , Vrij Vrouwe van de Stad en Heerlijkh. van Gent en Erlekom: wort Vrijhr. van de Stad en Heerlijkh. van Gent en Erlekom 27 Julij 1789, Generaal Maior van de Inf. zijnde Coll. van een Regmt en Kapt. van een Comp. Voetvolk in dienst der Vereen. Nederl. 18 Julij 1793. IX. A. 6. Maria Elizabeth Baronnesse Des Villates, geb. Octb. 1730. IX. A. 7. Carel Lodewijk Baron Des Villates, hij is gew. Kapt. Lt. met Rang van Lt. Coll. van de Ruitr. in het Regmt. Gard. Drag., sterft in s'Haage, sijnde nooit getrouwt geweest. IX. B. 1. Cornelia Maria Baronnesse Van den Steen, geboore te Tiel 7, en gedoopt 12 Maart 1720, oudste dogter van den Heer Mr. Jacob Nicolaas Baron Van den Steen, Hr. van Ommeren en Wadestein, Burgmr. en Raad der Stad Tiel, Raad en Eerste Rekenmr. van de Rekenkamer in Gelderland en van sijn Egtgenoot Maria Francoise Baronnesse van Eek van Panthaleon, sij is getrouwt in huis te Tiel, Dingsdag 18 Aug. 1750 met de Heer Mr. Otto van Eek, geb. in de Stad Arnhem 26 Decbr. 1719, zoon van de Heer Mr. Lambert van Eek, Ord. Raad des Hertogdoms Gelre en Graafschaps Zutphen en van sijne tweede egtgenoot Margaretha Geertruida Engelen: geworden 1749 Secretaris der Stad Tiel, Ontfanger Genl. van de 80 en andere penningen mitsg. van den Impost op den tabak des Nij meegsche Quartiers, Ontfanger van de Geldersche Meursche Tol in Tiel, waarvan hij op bekoomen aggreatie en getroffen overeenkomst heeft afgestaan: hij' sterft in Tiel 18, en begr. 24 Nov. 1781, hij heeft bij haar verwekt 6 kinderen, hiervan vijf kinderen [X, C 1‚??9]. IX. B. 2. Mr. Diederick Gerard Baron Van den Steen, geb. te Tiel 6 en gedoopt 9 Febr. 1724, zoon - van Mr. Jacob Nicolaas Baron Van den Steen, en van sijne egtgenoot Maria Francoise Baronnesse van Eek van Panthaleon: hij is in de leengoederen van den Huise Wadestein en anderen'aan sijn vader opgevolgt, geworden Heer van Ommeren, en in het besit van eigendom daarvan gekoomen bij opdragt van Maagscheid geslooten te Arnhem 26 April 1779, word Schepen en Raad en ver¬≠ volgens Burgemr. der Stad Salt-Boemel, Ext. Gedept, des Quartiers, Bewinthebb. in de O. I. Comp. ter Kamer Amsterdam een iaar in Decb. : 1771, Ordin. Gedept, in de Staaten Generaal 24 Jan. 1777, Curator van de Akademie te Harder¬≠ wijk in sijn Vaders plaats, is bij. afstand in sijn i) [Dr. van?]