De Nederlandsche Leeuw, jaargang 32 (1914)

INHOUD. 1914. Kolom Bestuursberichten 3, 33, 65, 97, 129, 161, 225, 321, 353. Benoeming tot lid 3, 33, 65, 98, 129, 161, 225, 321. Adresverandering 3, 65, 98, 130, 161, 226, 353. In Memoriam A. H. Sassen, door W. S. v. S 1. In Memoriam Jhr. Mr. L. H. Ruyssenaers, door W. S. v. S 2. Het regeeringsgeslacht Goris te Venlo, Zalt-Bommel en Nijmegen, door Jhr. C. Ph. L. van Kinschot 3, 33, 66, 98, 153. Lijste'van de heeren Balliuwen, Burgemeesters, Schepenen, enz. der stad Goes (1423‚??1649), door Jhr. Mr. Th. van Rheineck Leyssius ‚?Ę 15, 80, 150, 197. Het wapen Bogge of Bugge, door J. D. Wagner 17. Eenige aanteekeningen uit het Kerkarchief te Tiel, door Jhr. C. Ph. L van Kinschot 19, 58, 115, 165. Aanvragen om naamsverandering, naamsaanneming en -toevoeging, door Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins . 22, 216. Genealogisch Dagboek van Hendrietta Lansman, door F. C. van der Meer van Kuffeler 42, 72, 105. Charters'de Ridder, door J. D. Wagner. 48, 102, 133. Een vergeten tak van het geslacht van der Oudermeulen, door W. M. C. Regt '50. Engberts, Engelberts, Beverborch, Bevervoorde, door Mr. A. S. Miedema 51. Aanteekeningen uit eenige Hoornsche Notarisprotocollen, door D. W. van Dam . . . 54, 84. Iets over het geslacht van Hugo de Groot, door D. S. van Zuiden 57. Resolutie der Staten van Holland Mr. Willem Dekker, in Oost-Indien gebooren, te houden voor een Hollander, den 14 Julij 1735, door Jhr. Mr. Th. van Rheineck Leyssius 60. Heeckeren, door J. D. Wagner 77. Twist over het voeren van een wapen in 1793, door D. S. van Zuiden 88. Aanteekeningen uit het oud-archief van Diepenheim, door J. D. Jordaan 109, 345. Aanteekeningen uit het kerkarchief van Denekamp, door Mr. A. S. Miedema 121. Boekaankondigingen 124, 380. Bastert, door P. F. W. van Romondt 124. De Looz ‚?? van Loon ‚?? van Horn ‚?? van Brederode ‚?? van Arkel, door P. F. W. van Romondt 124. Van Moesenbrouck ‚?? Oom (van Wyngaerden) ‚?? van Steenhuysen ‚?? van Roden ofte Roon ‚?? van der Marck ‚?? Suys ‚?? van Drenckwaert, door Jhr. Mr. H. R. A. Laman Trip . -. 125. Op ten Noort‚??Valck, door Mr. Th. R. Valck Lucassen 125. Posteluna de Man. Een voorbeeld van willekeurige naamsverandering, door W. Wijnaendts van Resandt. . . . 130. Trouwboeken van de gereformeerde kerk te Venlo, door P. F. W. van Romondt 135, 186. Nederlandsche kooplieden te Landen in 1677, door W. del Court 138. Eerherstel. Het geslacht Diert, door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland. Antwoord van M. G. Wildeman 140, 214. Een enkel woord over Nederland's Adelsboek, door W. J. J. C, Bijleveld ....... '. 145. Palthe, door Mr. A. S. Miedema ‚?Ę -147. Eulenbeck, door Prof. Dr. C. C. Uhlenbeck 156. Genealogie de Carpentier, door D. S. van Zuiden 157. Van Leeuwen, door W. del Court 158, 216. Aanteekeningen uit een oudeu familiebijbel van 1647, betreffende de geslachten: Verbiest, de Leeuw, Engelbrecht, Janzon, Borski (1618‚??1800), door W. J. J. C. Bijleveld 170. De afstamming van het geslacht Martini‚??Martini Buys, door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland 176. Het geslacht Thuret, door Mr. Th. R. Valck Lucassen 178, 230, 295. De stamreeksen der geslachten van Isendoorn a Blois en van Breugelin Nederland's Adelsboek, door W. Wijnaendts van Resandt. Antwoord van D. G. van Epen en naschrift van de Redactie 185, 307. De afstamming van het geslacht van Heusde ('s-Gravenhage), door W. N. Arntzenius. Antwoord van D. G. van Epen. Naschrift van W. N. Arntzenius 194, 309, 310. Nederlandsche namen te Lingen in Hannover, door W. Wijnaendts van Resandt 202. Genealogie van de Familie Martin, door Mr. F. F. baron de Smeth 210. De eerste generaties van het geslacht Pierson ('s-Gravenhage), door W. N. Arntzenius. Antwoord van D. G. van Epen 213, 311. Eenige aanvullingen op de stamreeksen in Nederland's Patriciaat. Huysinga ‚?? van Nes ‚?? van Reenen, door W. N. Arntzenius 216. Een eigenaardige akte, door Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins 217. Habbema, door J. C. P. W. A. Steenkamp 217.